30 bin civarında iş yeri hekimine ihtiyaç var!

Geçtiğimiz yıl 1 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen; kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu bir yıl ertelenmiş ve bu yıl 1 Temmuz itibarıyla kamu da dahil tüm işyerlerine iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu yürürlüğe girecekti.

Ancak 1 Haziran 2017 tarihinde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Hakkında Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” görüşülürken tasarıya eklenmesi için sunulan ve 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu da 2020 yılına uzatan önerge kabul edildi. Önerge kabul edilir de yasalaşırsa 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu 3 yıl daha ertelenmiş olacak. Daha detaylı bilgi için bu yazımıza göz atın. >>>

CHP Niğde Milletvekili ve KİT komisyon Üyesi Fethi Gürer Türkiye’nin iş cinayetlerinde Avrupa birincisi, dünyada ise üçüncü olduğunu hatırlatarak, “Sosyal tarafların anlaşmasıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bu kez, 6’ncı kez değişikliğe uğruyor. Bu değişikle, 50 kişiden az olan yerde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirme zorunluluğu yine erteleniyor. Bu kadar iş kazasının olduğu ve meslek hastalıklarının arttığı bir dönemde 50 kişiden az çalışanın olduğu yerde iş güvenliğiyle ilgili bu kadar hassas bir konunun 2020’ye kadar ertelenmesinin gerekçesi ne olabilir?” sorusunu yöneltti.

Bakan Cevapladı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TBMM tutanaklarında da yer alan konuşmasında soruyu şu şekilde cevapladı:

İş sağlığı hizmetlerini yürütecek iş yeri hekimi ihtiyacı çok yüksek oranlarda. Yaklaşık 30 bin civarında iş yeri hekimine ihtiyaç var. Şu anda da aktif çalışan iş yeri hekimi sayısı 13.450. Yeterince iş yeri hekimi olmadığı için bu yasayı 2020’ye öteliyoruz ve çalışanları 10’dan 50’ye çıkarıyoruz. Dolayısıyla, hekim yetersizliğinden dolayı bu düzenlemeyi yapıyoruz.