50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde erteleme

1 Temmuz itibarıyla kamu da dahil tüm işyerlerine iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirecek düzenleme değiştirilmek üzere torba yasaya dahil ediliyor.

2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nda tehlike sınıflarına göre ayrılan işyerlerine kademeli olarak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu getirilmişti. Ancak geçtiğimiz yıl 1 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen; kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu bir yıl ertelenmişti.

Yine bu sene Temmuz ayı başında yürürlüğe girmesi planlanan kamu da dahil tüm işyerlerine (50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri de dahil) iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu 3 sene daha ertelenmesi öngörülüyor. 1 Haziran 2017 tarihinde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Hakkında Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” görüşülürken tasarıya eklenmesi için sunulan ve 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu da 2020 yılına uzatan önerge kabul edildi.

Hatırlanacağı üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6. maddesine göre 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili, Çalışma Bakanlığı’nca ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendi yürütebiliyor. 15. maddeye göre de 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri, çalışanları için sağlık raporlarını kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alabiliyor. Ancak kabul edilen önerge ile her iki maddede yer alan “10’dan az ibaresi”, “50’den az” şeklinde değiştirilerek uygulama kapsamının genişletilmesi ve işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi bulundurma zorunluluğunun daraltılması öngörülüyor. Tasarı yasalaşırsa; gerekli eğitimi alması durumunda 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili, iş sağlığı ve güvenliği hizmetini kendi yürütecek. Ayrıca çalışanları için sağlık raporlarını kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alabilecek.

Bu maddenin öteleniyor olması işyerlerini 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu kapsamı dışına çıkarmıyor. İşyerleri iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak zorunda olmasa da bu kanun yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Diğer taraftan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ertelemenin “yeterince hekim olmadığı için” gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu konuda daha fazla bilgi için>>>