ağır ve tehlikeli işler

Ağır ve Tehlikeli işlerde Çalışma Raporu

Yekilendirilmiş sağlık kurumlarınca “Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışamaz/çalışır.” şeklindeki raporların, güncel İSG mevzuatına göre ne anlama geldiğini Bakanlığı’a sorarak netleştirmek istedim:

Soruyu bir kaç farklı şekilde sorduğum halde gelen cevapları şu şekilde özetleyebilirim. (Daha fazlası yok!):

Bilindiği üzere 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile “az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri” ile “tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işler” kavramları İSG mevzuatına dercedilmiştir.

Bununla birlikte Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği 8/2/2013 tarihli ve 28553 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırılmıştır. Dolayısıyla mevzuatımızda ağır ve tehlikeli işler diye bir kavram yer almamaktadır.

İşyeri Tehlike Sınıfları Güncel Mevzuat >>>

Ayrıca mevzuatımız “Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde görev alacakların” çalışacakları işe uygun sağlık raporu olmadan çalıştırılamayacakları belirtilmektedir. Aynı Kanun kapsamında 13.07.2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” ekinde söz konusu işler belirtilmektedir.

İşyeri Hekimlerinin Görevleri

Aile Hekimleri İşe Giriş Raporu verebilir mi?

İşe Giriş Raporları Nereden Alınır?

İşyeri Hekimliği

ergometri.com

CİMER Cevabı

CİMER başvurumda yetkili hastaneler tarafından bazı hastalar için verilen “ağır ve tehlikeli işlerde çalışamaz” raporunun hangi işlerde çalışıp çalışılamayacağı hususunda tereddüte yer açtığı mevzusunda;

  1. Yukarıda da belirtildiği üzere rapor üzerinde ifade edilen “Ağır ve tehlikeli işlerde çalışamaz.” ifadesinin yeni mevzuatta yer almadığı.
  2. Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde çalışacak (engelli, epilepsi vb.) rahatsızlıkları bulunan kişilerin 6331 sayılı Kanun gereğince ilgili işyerlerinde kişinin sağlık durumu göz önünde bulundurularak uygun bir işte çalıştırılabileceği.
  3. Mevzuatımızda yer alan “tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.” ifadesinden işyeri hekimince ya da yetkili sağlık kuruluşunca kişiye özgü sağlık raporunda belirtilen hususlar dikkate alınarak işveren tarafından yapacakları işlerde görevlendirme yapılması.
  4. Söz konusu durumun yetkili hastaneler tarafından kişinin sağlık durumu dikkate alınarak rapora kaydedilmesi,
  5. 6331 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı gereğince işyerlerinde işverenler tarafından kişinin sağlık durumu; gebe, engelli, yaşlı, kadın vb. özellikler dikkate alınarak işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçları da göz önüne alınarak kişilerin görevlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Özet olarak Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışma

Her hangi makam veya yetkili sağlık kurumu böyle bir rapor da vermiş olsa, çok tehlikeli ve ya tehlikeli işyerlerinde çalışanın mevcut işini yapıp yapmaması takdiri kesinlikle işyeri hekimine bırakılmıştır. İşyeri hekimi tarafından belirlenecek kısıtlamalara göre çalışan işverenin uygun gördüğü herhangi bir işte çalıştırılabilir.

Ağır ve Tehlikeli işlerde Çalışma Raporu” ile ilgili 0 görüş

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.