İş Sağlığı

Ağır ve Tehlikeli İşler Kalktı!!!

Bu yeni bir haber değil. 2013de gerçekleşen bir durum ancak hala kavram kargaşası yaşadığımız bir süreç. Ağır işlerin yerini Çok Tehlikeli işler aldı. Şimdi anlatmaya başlayalım. 🙂

Çalışan işe girerken iş yeri hekimi tarafından muayene ediliyor. Buradaki amaç işçinin yapacağı işin niteliğine göre değerlendirilerek o işi yapıp yapamayacağı hakkında belge düzenleyerek işverene yazılı olarak durumu bildirmektir.

2013’de yılına kadar 4857 sayılı İş Kanunu içinde ayrı bir bölüm olarak anılan “iş sağlığı ve güvenliği” alanında yeni bir düzenleme yapılarak, iş sağlığı ve güvenliği hakkında ayrı bir kanun çıkarıldı. Çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile beraber daha önceki tüm yönetmelik ve tüzükler de geçersiz hale gelmiş oldu. İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü kalktı. İşe giriş prosedürleri ve iş sağlığı uygulamaları ayrı yönetmeliklerle yeniden belirlendi. Temel uygulamalar aynen geçerliliğini sürdürse de önceki uygulamalara ek yaptırımlar ve farklı düzenlemeler getirildi.

Ağır ve Tehlikeli İşler nelerdir?

2012 yılı öncesindeki mevzuata göre Ağır ve Tehlikeli sınıfta sayılan işler güncel mevzuatımıza göre aslında Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işler anlamına gelmektedir. Hangi işlerin tehlikeli veya Çok Tehlikeli sınıfta olacağına dair bir tebliğ yayınlanmıştır. Ancak eski mevzuattaki düzenlemeler gibi bu tür işlerde ayrıcalıklı muayene veya prosedürleri belirleyen bir mevzuat yayınlanmamıştır.

Ağır ve Tehlikeli İşler de Çalışabilir Raporu Kaldırıldı

Yeni düzenlemede en göze çarpan gelişme işe girişlerde istenen raporların artık sadece işyeri hekimince verilebiliyor olmasıdır.

Önceki mevzuatta belirlenen işyeri sınıflaması “az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli” olarak yeniden düzenlenmiş, “Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin kaldırılmasıyla artık Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu, EK-2 İşe Giriş ve Periyodik Muayene Sağlık Raporu adıyla değişmiş bulunmakla birlikte, sadece sanayiden sayılan ve belli bir sınır çerçevesinde yer alan iş kollarında değil, tüm işlerde çalışacak ve çalışanlar için mevzuatta belirlenen süreler ile işe giriş sağlık raporu ve periyodik sağlık raporu kapsamı genişletilmiştir.

Bundan böyle iş yeri hekimi TÜM İŞYERLERİNDE işe girişlerde ve iş yeri değişikliğinde çalışanları muayene ederek iş görmeye engel bir durumunun olup olmadığını değerlendirmekle yükümlü kılınmıştır. Bu kapsamda iş yeri hekimi iş yerindeki yapılan işleri ve bu iş yerinde işin yürütümü nedeniyle oluşabilecek riskleri değerlendirerek, çalışanlara bir muayene prosedürü belirler. Gerekli gördüğü tetkikleri ve ilgili uzmandan konsültasyonları ister, neticelerini değerlendirir ve sonuçta kişinin işe uygun olup olmadığını EK-2 İşe Giriş ve Periyodik Muayene formuna işleyerek karara bağlar.

Bu form işveren, işçi ve iş yeri hekimini bundan sonraki işin yürütümü boyunca bağlar.

Ağır ve Tehlikeli işler Raporu na Gerek var mı?

2013 yılı öncesine aşina olmuş bir çok köklü firma hem kendi çalışanları için hem de kendilerinde çalışmaya gelen alt yüklenicilerin çalışanlarından bu tarz raporlar talep etmektedir.

Son kararı iş yeri hekimi verdiği için artık dışarıdan alınıp gelen raporların bir hükmü kalmamıştır. Ne kendi çalışanınızdan ne de taşeron firma çalışanlarından böyle bir belge istemenizin hiç bir hükmü yoktur.

Eğer çalışanın işe uygunluğu ile ilgili bir belge talep edilecekse EK-2 İşe Giriş Muayene Formu yeterlidir. Bu formun kanaat kısmında dilerse “tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir” şekilde not düşülebilir. (ki buna da gerek yok, çünkü formun kanaat kısmında çalışanın yapacağı iş yazılır. Bu da yapılan işin tehlike sınıfını zaten ortaya koymuş olur.)

Ancak böyle olduğu halde bile ne yazık ki Sağlık Kurumları tarafından halen “ağır ve tehlikeli işlerde çalışıp çalışamayacağı ile ilgili raporlar gelmektedir. Hastaneden gelen “Ağır ve Tehlikeli işlerde ÇALIŞAMAZ!” raporu için nasıl bir yol izleneceği hakkında yazımı bu sayfadan okuyabilirsiniz.

Dr. Fatih Hakan ÇAM

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.