Aile Hekimleri İşe Giriş Raporu Verebilir mi?

İşe girerken aile hekiminden rapor alınabilir mi? Aile hekiminden alınan işe giriş raporları geçerli mi? Aile hekimi işe giriş raporu verebilir mi? Kimler işe giriş raporu verebilir? Aile hekimi hangi hallerde işe giriş raporu verebilir?

İşe yeni başlayacaklar bazen sürecin nasıl ilerlediğini bilmediğinden bazen de firmaların kendileri yanlış yönlendirmesinden dolayı “işe giriş muayene raporu” almak için Aile Hekimleri ne müracaat ediyorlar.

Aile Hekimleri İşyeri Hekimliği Yapabilir mi? konusundaki yazımı okumanızı öneririm.

Halbuki işe giriş muayenesi gireceği işyeri SGK numarasına atanmış işyeri hekimi tarafından yapılmalıdır. Ancak çalışan sayısı 50’den daha az ve Az Tehlikeli işyerlerinde çalışacaklar Aile Hekimi veya Toplum Sağlığı Merkez’leri tarafından da muayene edilerek işe uygunluklarını belgeleyebilirler. 

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; 15nci Madde; 3ncü Fıkra)

Aile Hekimi işe giriş raporu verebilir mi?

Vermeye yetkilendirilmiş dahi olsalar veremezler, vermemelidirler. Çünkü işe giriş muayenesi yapabilmek için öncelikle o işin risklerini değerlendirmiş olmaları gerekir. Risk değerlendirmeden verilecek raporlar neticesinde oluşabilecek iş kazaları veya meslek hastalıkları durumunda yine 6331 sayılı İSG Kanunu’nun yaptırım yükümlülükleri ile karşılaşmaları gerekir. Ayrıca iş kazası veya meslek hastalığı oluşması durumunda yine 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun hükümleri de devreye girecektir. (Bu konuyla ilgili detaylı sorularınız için bu formu kullanınız.)

İşyeri Hekiminin Görevleri >>>

İşe Giriş Muayeneleri Nasıl Yapılır? >>>

Diğer yandan Aile Hekimleri şu soruların yanıtları verilemezse gelen herkese rapor yazmak durumunda bırakılır:

  • İş yerinin az tehlikeli olduğunu nasıl anlayacağız?
  • İş yerinde 10 ‘dan az çalışan olduğunu nasıl anlayacağız?

İşe giriş raporu verdikleri çalışanlar için Aile Hekimlerini bekleyen diğer bir soru da:

  • İşe giriş, iş değişikliği, işe dönüş, işin devamı sürecinde düzenli aralıklarla sağlık muayenelerini, nasıl takip edileceği ?

Çünkü 6331 sayılı İSG Kanunu kapsamında Aile Hekiminden talep edilen muayene çalışanın anlık durumunu yansıtan bir süreç değil, sürekli takip ve kontrol gerektiren bir durumdur. İSG Kanunu az tehlikeli işlerde muayenenin 5 yılda bir tekrarlanması gerektiğine hükmetmektedir. Dolayısıyla; iş her ne ise, risk değerlendirilerek bu muayeneler en az 5 yılda bir yenilenmelidir. Hekimin takdirine göre 5 yıldan daha kısa sürelerle de muayene talep edilebilir.

Kanun, çalışanın çalışma hayatı boyunca karşılaşacağı riskleri göz önünde bulundurarak, çalışan sağlığını korumaya yönelik tedbirleri de kapsayan bir kanundur.

Az Tehlikeli işler, Gerçekten Az mı Tehlikeli?

İşyerleri yapacakları işe uygun genel iş kolunu belirledikten sonra SGK’dan NACE kodu alırlar. Kağıt üzerinde bu NACE koduna göre işyerinin tehlike sınıfı belirlenmiş olur. Ama pratikte ise yapılan iş tehlikeli iş sınıfında yer alabilir.

Örneğin, bir insan kaynakları firması olan A Firması, uğraş kolu insan/çalışan temin etmek olduğu için SGK’da az tehlikeli işyeri olarak geçebilirken, çalışanlarını gönderdiği firmalar “tehlikeli” veya “çok tehlikeli” de olabilir. Ve ya çalışanını gönderdiği iş yeri, “az tehlikeli” sınıfta olsa da yaptığı iş tehlikeli olabilir. (Banka’da elektrik işleri, mağazada boya işi…)

Bu noktada Aile Hekimleri normal yoğun çalışma süreçlerinin yanında ayrıca branşları olmayan çok farklı bir alanda riske sokulmaktadır.

Aile Hekimleri Ne Yapmalı?

Aile Hekimleri işyeri hekimi değildirler! İSG Katip üzerinden bir işyerine ataması yapılmadığı sürece o işyerine karşı, işyeri hekimlerine verilmiş sorumlulukları yüklenemez.

Aile hekimleri mümkün olduğunca “işe giriş ve/veya periyodik muayene” işlemlerinden kaçınmalıdır. Eğer bu işlemi yapacaksa da mutlaka işine onay vereceği çalışanın hangi işi, ne sıklıkla yaptığını, işini yaparken hangi risklerle karşı karşıya kaldığını öğrenmelidir.

Hekimlikte Eksik Noktamız Nedir? yazımıza bir göz atın…

İşe giriş raporu vermek Aile Hekimini ileride karşılaşılacak olumsuz durumlar için uzun dönemde bağlar. İSG mevzuatı gereği, işe giriş raporları da tüm isg kayıtlarının işveren tarafından (işe göre) en az 15 yıl saklanması zorunludur.

Bu uygulamanın en kısa sürede yeniden ele alınarak değerlendirilmesini umuyorum.

Aile Hekimleri İş Yeri Hekimliği yapabilir mi?

Fatih Hakan ÇAM
İşyeri Hekimi
Yazı Ekleme: 27.02.2019
Güncelleme: 17.09.2019

Aile Hekimleri İşe Giriş Raporu Verebilir mi?” için bir yorum

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.