Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları

Sağlık hizmetleri; “koruyucu”, “tedavi edici” ve “rehabilite edici” hizmetler olmak üzere üç ana başlıkta sınıflandırılmıştır. Bu hizmetlerde 1nci, 2nci ve 3ncü basamak sağlık hizmet sınıfı olarak basamaklandırılmıştır. Ayrıca 5510 sayısı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Hizmet Basamakları ve Sevk Zinciri” başlıklı 70’inci maddesinde yer alan “Bu Kanunun uygulanması bakımından sağlık hizmetleri sunucuları birinci, ikinci ve üçüncü basamak olarak Sağlık Bakanlığı tarafından sınıflandırılır.” hükmü mevcuttur. Bu madde uyarınca Sağlık Bakanlığı’nca sağlık hizmet sunucularının basamaklandırılması 11 Kasım 2019’da Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2019/18 sayılı genelgesi ile şu şekilde yapılmıştır:

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları

 1. Bünyesinde birinci basamak sağlık kuruluşu bulanan ilçe sağlık müdürlüğü,
 2. Toplum Sağlığı Meskezi (TSM)
 3. Aile Sağlığı Merkezi (ASM)
 4. Halk Sağlığı Laboratuarı (L1 ve L2)
 5. Kurum Tabipliği
 6. 112 Acil Sağlık Hizmeti Birimleri
 7. “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet veren merkez veya birimler,
 8. İşyeri sağlık ve güvenlik birimler,
 9. Belediyeye ait poliklinikler,
 10. “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan özel poliklinikler,
 11. “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşları,
 12. Üniversiteler bünyesindeki mediko-sosyal birimler,
 13. Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamaksağlık üniteleri,
 14. 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında serbest faaliyet gösteren eczaneler,
 15. Muayenehaneler

birinci basamak sağlık hizmeti sunanan sağlık kuruluşları olarak tanımlanmıştır.

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşunda Bulunması Gereken Malzemeler >>>

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşunda Bulunması Gereken İlaçlar >>>

İşyeri Hekimliği Nedir?İşyeri Hekimliği Ücretleri Ne Kadar?Aile Hekimleri işyeri hekimliği yapabilir mi?

birinci basamak sağlık kurumu

İkinci Basamak Sağlık Kurumları

 1. Eğitim Araştırma Hastanesi olmayan Devlet hastaneleri ve Dal Hastaneleri ve bunlara bağlı semt poliklinikleri
 2. Entegre İlçe Hastaneleri (IE)
 3. Sağlık Bakanlığına bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri
 4. Kamu Kurumlarına ait hastane, tıp merkezleri ve dal merkezleri
 5. Özel Hastaneler
 6. Özel Tıp Merkezleri ve Dal Merkezleri
 7. Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri
 8. Diyaliz, Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezileri, Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezleri, Tıbbi Laboratuvarlar
 9. Alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezleri, diyaliz merkezleri, gebe okulu, GETAT Uygulama Birimi, Obezite merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi, Semt Poliklinikleri, Ek Hizmet Binaları

Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları

İleri tetkik ve özel tedavi gerektiren hastalıklar için yüksek teknoloji içeren Eğitim ve araştırma hizmetlerinin verilebileceği altyapıya sahip sağlık kurumları.

Bu Ne Anlama Geliyor?

Artık işyerlerindeki revirler de birinci basamak olarak belirlendiğine göre;

 • il ve ilçe sağlık müdürlüklerinin denetimine tabi oldukları
 • Birinci basamak sağlık kuruluşlarında verilmesi gereken hizmetleri verebilecekleri
 • Revir hangi firma veya OSGB’ye bağlı işletiliyorsa hesap vermeye açık hale geldiği,
 • Buralardaki işlemlerin kayıt altına alınma zorunluluğunun resmiyet kazanması,
 • İleride elektronik ortama da entegresyonunun yapılması için yol açılmasına,
 • Hekimin ve DSP’nin yaptığı işlerin daha rahat takibi anlamına gelmektedir.

Dr. Fatih Hakan ÇAM
İşyeri Hekimi
Yazı Ekleme: 13.11.2019
Güncelleme: 13.11.2019

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları” ile ilgili 0 görüş

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.