Biz Ne Yapıyoruz

Doğru Yaklaşım, Doğru Sonuçlar

İş sağlığı ve güvenliği alanında doğru bir bakış açısı oluşturarak işinizdeki verimi artırarak iş kazası ve meslek hastalıklarında hiç/en az etkilenmeyle doğru sonuçlar almanıza yardımcı oluyoruz.

İşiniz için riskleri değerlendirip çalışanlarınızın işe uyumunu arttırarak daha verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamı önerileri sunuyoruz.

Klasik Yöntemler Sona Erdi

İş kazası olduktan veya meslek hastalığı tespit edildikten sonra alınan alışılagelmiş İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları rafa kalktı. Bu anlayışla çalışmaya devam eden firmalar uğradıkları iş gücü kaybı ve ödenen tazminatlar nedeniyle senede gözle görülmeyen milyonlarca lira zarar etmektedir.

Daha İyi Bir Çözüm Var: Pro-aktif Yaklaşım!

İşin risklerini değerlendirerek herhangi bir kaza veya hastalık olmadan önce alınması gereken tedbirler belirlenir. Yapılan değerlendirme neticesinde iş verimini arttıracak çözüm önerileri ele alınır. İşi bölmeden ve çalışanı mağdur etmeden üretimi hızlandıracak, çalışma ortamını daha güvenli hale getirerek kaza riskini azaltmak mümkün.

Biz yenilikçi anlayışla sahadaki risk faktörlerini azaltarak ve çalışanların sağlık seviyesini en uygun hale getirerek daha güvenli ve sağlıklı çalışma alan modelleri oluşturuyoruz. Böylece işverene iş sağlığı ve güvenliği alanında sorumluluk sahibi ve sürdürülebilir bir yönetim imkanı sunuyoruz.

Ergonomi

Çalışma alanı risklerini azaltmak

Ergonomi, çalışanların kabiliyetini ve kısıtlılıklarını göz önünde bulundurarak çalışma alanının düzenlenmesi bilimidir. Kötü dizayn edilmiş çalışma alanları çalışanları yorar, kızdırır, motivasyon kaybına uğratır ve canını yakar.

Sistemik ergonomik bir süreç işletilirse çalışma alanı düzeni geliştirilerek risk faktörleri ortadan kaldırılacak, yaralanmalar ve hastalık oluşma ihtimalleri sıfıra indirgenecektir. Buna ek olarak çalışanın da çalışma performansı arttırılmış olacaktır. İş yerinde üretim kapasitesinin artması sağlanmıştır.

Metri

Kişisel risk faktörlerini azaltmak

İşyerinizde görevlendirdiğiniz işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarından farklı olarak ekibimiz tarafından çalışma sahası ve koşulları tek tek değerlendirilerek, bire bir çalışanların maruz kaldığı yorucu ve zorlayıcı çalışma şekillerini tespit ederek buna sebep olan kök nedenleri araştırıp bulacağız. Çözüm önerileri sunacağız.

Sunduğumuz bu özel proaktif yaklaşım modeli sayesinde iş organizasyonunuza mevcuttaki iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinden daha fazla değer katacak, geleneksel uygulamaların üzerinde çalışan performansı ve sağlığı yönünden daha verimli sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır.

Ergonomi + Metri = ErgoMetri

Biz, sizin için ErgoMetri sistemimizi öneriyoruz. ErgoMetri, iş kazası ve meslek hastalıklarına neden olacak tüm risk faktörlerini tarayarak iş organizasyonunuzdaki riskleri ciddi anlamda tarar, değerlendirir ve çözümler önerir. Geride şansa izin vermez.

Daha detaylı bilgi ve tanışmak için bizimle iletişime geçin.