Eğitimler

Eğitimler işveren ve yöneticilere yönelik, işyeri hekimlerine yönelik ve çalışanlara yönelik olmak üzere üç başlık altında toplanır.

Eğitim İçeriği

İşveren ve yöneticilere verilen eğitimler, iş sağlığı alanında işveren ve vekillerinin yükümlülüklerini, iş sağlığının pratik olarak sahada yönetimi, alınması gereken tedbirler ve yaptırımları hakkında bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

 • İş Sağlığı Alanında İşveren ve İşveren Vekillerinin Yükümlülükleri
 • İSG Kurullarının Eğitimi
 • Acil Eylem Planında İş Sağlığı ve Hasta Yaralı Tahliyesi
 • Ergonominin İş Sahasında Uygulanması ve Takibi

İşyeri Hekimlerine yönelik eğitim konuları, hekimlerin iş sahasına göre karşılaşabilecekleri risklere yönelik olarak farklılıklar göstermekle beraber, işveren ve çalışana karşı sorumluluklarını yerine getirmesine yönelik bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

 • İşyeri Hekimliği İçin Yol Haritası ve Pratik Uygulamaları
 • İşyeri Risk Değerlendirmesi, Uygulamalı Pratik Eğitimi
 • Kimyasal işlerde ortam ve kişisel maruziyet ölçümleri
 • SFT okuması ve değerlendirmesi – Mesleki Göğüs Hastalıkları
 • ODYO okuması ve değerlendirmesi – Mesleki İşitme Problemleri
 • Meslek Hastalıkları tanı süreci – İş Sağlığı Denetimi ve Meslek Hastalıkları Teftişi
 • Ergonominin İş Sahasında Değerlendirilmesi ve Uygulanması

Çalışanlara yönelik eğitim konuları Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ön gördüğü müfredata göre çalışanların iş sağlığı yönünden bilincini artırmayı hedeflemektedir.

 • İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları
 • Psikososyal Risk Etmenleri (stres yönetimi, nefes egzersizleri)
 • Biyolojik Risk Etmenleri
 • İlkyardım ve Acil Müdahale
 • Ergonomi ve Uygulamaları
kontrol listesi

Eğitim Tarihleri

Eğitim tarihleri talebe göre oluşturulup eğitim salonu kapasitesine göre en fazla 30 – 50 kişiye verilmektedir.

Eğitim konularına göre eğitim süresi de değişmektedir:

 • İşveren ve yöneticilere verilen konular 45 dk – 1saat arası
 • İşyeri Hekimlerine Yönelik eğitimler Yarım Gün (3 saat) Sabah: 10-13 veya Öğleden sonra 13 – 16 arası
 • Çalışana yönelik eğitimler mevzuat gereği 4 saat sürmektedir. 15 dk aralıklarla 4 ders şeklinde.

Eğitimler, konusunda uzman kişilerce verilmekte olup, katılımcıların mümkün olan en üst düzeyde bilgilendirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Katılmak istediğiniz eğitimi bize bildirirseniz eğitim kontenjanları açıldıkça size dönüş yapabiliriz:

Teşekkürler…