steteskop hekim

iş Sağlığı Danışmanlığı

iş Sağlığı Danışmanlığı literatürümüze yeni giren bir terim olsa da aslında artık hepimizi yakından ilgilendiren bir kavram olarak karşımıza çıkmaya başlayacak. İşyerinde karşılaşılan sağlık problemleri ile ilgili danışmanlık hizmetimiz ile İŞVEREN, ÇALIŞAN ve İŞYERİ HEKİMLERİ için kurtarıcı çözümler üretebiliriz.

iş sağlık danışmanlığı

İş kazaları ve MESLEK HASTALIKLARI zamanla artmaktadır. Bunun nedeni İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yeni düzenlemelerin yapıldığı 2013 yılından bu yana gerek medya gerekse verilmesi zorunlu olan şirket içi eğitimler nedeniyle “iş kazaları” ve “meslek hastalıkları”na yönelik artan farkındalıktır. Bu farkındalık nedeniyle işyeri alanında oluşan tüm olumsuz durumlar işvereni zan altında bırakırken, iş güvenliği açısından iş güvenliği uzmanları, sağlık açısından da işyeri hekimleri işverenle beraber sorumlu tutulmaktadır.

İŞVEREN İÇİN iŞ SAĞLIĞI DANIŞMANLIĞI

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında elinden geleni yapmış ancak öngörülemeyen bir takım sebeplerden dolayı iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalandığı şüphesi doğan çalışanı için İŞVEREN tarafından izlenmesi gereken prosedür ve yapılması gerekenler hakkında destek sağlayabiliriz.

İŞYERİ HEKİMİ İÇİN iŞ SAĞLIĞI DANIŞMANLIĞI

İşveren adına, tüm çalışma sahasında temel eğitimini aldığı “sağlık gözetimi” dışında olması gerekenden çok daha fazla sorumluluk yüklenen hekimler için bazen neyi nasıl yapması gerektiği karışabiliyor veya açıklarının ne olduğunu tam olarak tespit edemeden sadece “sağlık işine kanalize olarak” diğer işyeri hekimliği sorumluluklarını atlayabiliyor. Halbuki, takip edilmesi gereken bir çok konu var ve belki bunun farkında olmadan işyerinde var olan diğer sağlık gözetim sorunlarıyla mücadele ediyor. İşyeri hekimliğine sistematik yaklaşımla ve ortada kalan kararların nasıl yönetileceği ile size destek olabiliriz.

ÇALIŞANLAR İÇİN iŞ SAĞLIĞI DANIŞMANLIĞI

Diğer taraftan, gelişen eğitim seviyesiyle beraber daha çok sorgulayan ÇALIŞAN için de mevcut rahatsızlığının iş ile ilgili olup olmaması, mesleki kazanma gücünde kayba uğrayıp uğramayacağı ile ilgili öngörüde bulunarak izlemesi gereken yol hakkında bilgi sunabiliriz.

BİZE ULAŞIN

İş sağlığı alanında ihtiyaç duyduğunuz tıbbi, hukuki veya sosyal her konuda bizimle iletişime geçebilirsiniz. Biz iş sağlığı alanında yıllarca emek vermiş iddialı ve tecrübeli ekibimizle sorunlarınıza çözüm bulma konusunda size iş sağlığı danışmanlığı olarak yardımcı olabiliriz.

İşyerinizde İSG alanında almış olduğunuz tüm tedbirlere rağmen Bakanlık ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumu karşısında mağdur olmamak için bize ulaşabilirsiniz.

İletişim: 0 531 832 36 30 – Dr. Fatih Hakan ÇAM