Dr. İlker ALTUNER Tarafından Hazırlanmış Formlar

Dr. İlker Altuner, 2004 yılında GATA Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. TSK’da çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2009 yılında ayrılarak çeşitli kurumsal firmalarda işyeri hekimliği yapmıştır.

dr ilker

Halen tam zamanlı işyeri hekimi olarak çalışmaya devam eden Dr. İlker Altuner, 2013 yılında güncellenen mevzuatla açıkta kalan alanlarda görüş ve önerilerini değerli meslektaşlarıyla paylaşmakta ve bu alanda işyeri hekimliği yapan hekimlerin işlerini kolaylaştıracak, onlara rehber olacak formlar/prosedürler hazırlayarak işyeri hekimliğinin gelişmesine katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

Burada iş sağlığı alanında kullanılmak üzere hazırlanmış/editlenmiş formlar siz değerli meslektaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Bu formların nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili whatsapp kanallarından sorularınızı iletebilir, eğitimlerimize bu formu doldurarak katılma talebinde bulunabilirsiniz.

Bu formlar, sadece işyeri hekimleri içindir. OSGB ve/veya başka herhangi bir kurum tarafından kullanılması telif sorunu oluşturur.

 1. Çalışan Bilgi Formu
 2. Çalışan Sağlık Onamı
 3. EK-2 İşe Giriş ve Periyodik Muayene Formu
 4. Çalışana Dair Yöneticisinden Görev Tanımında Faaliyet Basamakları
 5. İşyeri Hekimi Sevk Formu
 6. Engelli ve Kronik Hastalığı Bulunan Çalışanların Saha Gözetim Formu
 7. Ağrı Değerlendirme Formu
 8. Ergonomi Ayrıcı Tanı Anketi
 9. Ergonomide Farkındalık Kontrol Listesi
 10. Ergonomik Bulgu Anketi
 11. Gürültü Etkilenimi ve İşitme Yetisi Tıbbi Bilgi Anketi
 12. İşyeri ile ilişkili Astım Ayırıcı Tanı Anketi
 13. İşe Dönüş Muayene Formu
 14. İşten Çıkan Personelin Beyan ve Muayene Formu
 15. Kronik Hastalığı Olan Personel Takip Formu
 16. SCL90 Psikolojik Tarama Anketi
 17. YKT Çapraz Uyarı FormuBoş şablonu
 18. Gebe Takip Formu
 19. Görev Değişikliği Muayene Formu
 20. Kan Şekeri Takip Formu
 21. Tansiyon Takip Formu
 22. PEF Ölçüm Takip Formu
 23. Sağlık Sorunlarına Göre Çalıştırılmaması Gereken İşler
 24. İş Yeri Sağlık Birimi Talimatı
 25. Periyodik Tetkikler Teknik Şartnamesi
 26. İşyeri Sağlık Prosedürü
 27. İş Kazası Analiz Formu
 28. İşyeri Sağlık Birim,i Aylık Faaliyet Raporu
 29. Eğitim: ön/sontestişe giriş eğitimiergonomi/tekrarlayıcıstres
 30. Tetanoz Aşılama Onam Formu ve Aşı Takvimi