Çalışanlara Yönelik İSG Eğitim Yönetmeliği Değişti (Mayıs 2018)

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler 24 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu değişikliklerle eğitim konularına ve eğitim şekillerine bir takım düzenlemeler getirilerek eğitim sertifikasının standardizasyonu sağlanmaya çalışılmıştır.

Çalışanlara Yönelik İSG Eğitim Yönetmeliği nde Yapılan Değişiklikler

Eğitim çeşitleri belirlendi. İşe Başlama Eğitimi, Temel Eğitim, Uzaktan Eğitim tanımlanarak içerikleri hakkında bilgi verildi.

Çalışanların eğitime katılmasının tutanak altına alınması, eğitim sonunda belgelendirilmesi gerektiği, alt işverenin çalışanlarının eğitiminden kendisinden sorumlu olduğu, eğitim durumunu üst işverene bildirmesi gerektiği,

İşverenin temel eğitimi en kısa sürede işe yeni başlayan çalışana vermesi gerektiği, işe başlama eğitimi deneyimli bir çalışan tarafından işe başlamadan önce en az 2 saat olacak şekilde verilmesi gerektiği,

Çalışanın bir önceki işyerinden aldığı eğitimin geçerli olduğu ancak yeni işi ile ilgili riskler ve tehlike sınıfına göre eğitimi güncellemesi gerektiği,

İş sağlığı alanında Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkileri konusu eklendiği,

Çırak ve stajerler için eğitim kurumundan aldığı isg eğitimlerinin de geçerli olabileceği,

Temel eğitimler az tehlikeli için 8, tehlikeli için 10, çok tehlikeli için 12 saat olacak şekilde planlanacağını, eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte bir saatten az olmamak kaydıyla işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de verilebileceğini,

Eğitim Verebilecekler

İlk verilen temel eğitim hariç olmak üzere tekrar temel eğitimlerinin uzaktan verilebileceğini,

Uzmanlık konularına uygun olmak kaydıyla eğitimleri iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, ÇASGEM, Üniversite ve kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri verebilecekleri,

Meslek kuruluşları, vakıflar ve yetkilendirilmiş eğitim kurumlarının da İSG eğitimi verebilecekleri, (bu kurumlardaki iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi de uzmanlık alanlarındaki konularda eğitim verebilir)

Düzenlenen işe başlama eğitimi, temel eğitim, bilgi yenileme eğitimi, ilave eğitim ve benzeri tüm eğitimler belgelendirilerek çalışanın özlük dosyasında saklanmaı gerektiği ve bunun hangi formda olması gerektiği,

Çalışanın işten ayrılırken belgenin bir nüshasını talep ettiğinde kendisine verilmesi gerektiği, (ikinci nüsha sadece işveren imzalı olsa olur)

Eğitimler farklı bir kurumca veriliyorsa bu kurumun  ünvanı da eğitim sertifikasında olacağı,

Eğitim katılım tutanağında eğitimin düzenlendiği yer ve tarih, katılımcıların adı, soyadı ve imzası, eğiticinin adı, soyadı ve imzası ile eğitimin konusu ve süresi yer alması gerektiği,

Uzaktan eğitimin temel prensipleri hakkında,

Bilgi verilmiştir.

Dikkat

Bu yazıda ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikler özetlenmiştir. Eksik ve hatalı yorumlamalar olabilir.

Değişiklikleri gösteren yönetmeliğe ulaşmak için bu sayfayı,

Güncel İSG Eğitim Yönetmeliğine ulaşmak için bu sayfayı,

Değişiklik yapılan yönetmelik EKlerine ulaşmak için bu sayfayı ziyaret edin.

Fatih Hakan ÇAM
Ekleme: 24.05.2018
Güncelleme: 24.05.2018

Çalışanlara Yönelik İSG Eğitim Yönetmeliği Değişti (Mayıs 2018)” için 3 yorum

Bir Cevap Yazın