uyarılar

Çalışanların Okuma Yazma Durumu

İş sağlığı ve güvenliği için belki de en önemli nokta çalışanların okuma yazma bilip bilmemeleridir. Zorunlu ilköğrenim çağı dışında kalmış okuma ve yazmayı bilmeyen veya çok az bilen bütün vatandaşlarımız da evlerine ekmek götürmek için çalışmak zorundadır. Bu kişilerin işyerlerinde çalıştırılıp çalıştırılmayacağı ile ilgili neler yapılması gerektiğine bu yazımızda göz atacağız.

İş Güvenliği için Okuma Yazma Bilmek Önemli!

İşyerlerinde ikaz ve tedbir amacıyla koyulmuş bir çok işaretlemeler, ikaz uyarı tabelaları, çıkış göstergeleri ve talimatları kavramak, ne olduğunu anlamak ve detayını öğrenmek için okumak gerekiyor. Eğitimler sayesinde çalışanlara ikaz ve bilgilendirme işaretlemelerinin ne olduğu anlatılabilse de eğitimler arasında geçen sürede veya eğitim sonrasında çok nadir karşısına çıkacak uyarıları hatırlamada güçlük çekebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

uyarı ve ikaz levhaları okuma yazma

İşverenin Sorumluluğu

Bu noktada işveren ihtiyacı doğrultusunda okumayazma bilmeyen bir çalışanı işe alabilir, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra çalıştırabilir.

(işveren yükümlülükleri)

ZORUNLU İLKÖĞRENİM ÇAĞI DIŞINDA KALMIŞ OKUMA-YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARIN, OKUR-YAZAR DURUMA GETİRİLMESİ VEYA BUNLARA İLKOKUL DÜZEYİNDE EĞİTİM ÖĞRETİM YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN kapsamında şöyle belirtilmektedir:

Kamu kurum ve kuruluşları okumayazma bilmeyen personelin eğitimini yaptırmak zorundadır. Kendi bünyelerinde ve işyerlerinde çalışanların okuma – yazmayı öğrenmelerini sağlayıcı tedbirleri alırlar. (Madde 5)

Özel kurum ve kuruluşların görevleri:

İşverenler işyerlerinde okumayazma bilmeyen işçilerin eğitimlerini yaptırmak zorundadırlar.

İşyerlerinde çalışan ve okuma – yazma bilmeyen işçilerin işveren tarafından Milli Eğitim Bakanlığınca açılan okuma – yazma kurslarına iştirakleri sağlanır. İşyerinde okumayazma bilmeyen işçi sayısının 25 ve daha yukarı olması halinde, işyerinde de okumayazma kursu açılabilir. Bu durumda, Milli Eğitim Bakanlığınca yeterli miktarda öğretmen temin edilir.

Zorunlu ilköğrenim çağı dışında kalan ve okuma – yazmayı bilmeyen veya çok az bilen vatandaşlar, yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslara göre mahalli mülki idare amirlerince tespit edilir. Hazırlanacak plan ve programlara uygun olarak, kimlerin hangi kurslara, ne kadar süre ile katılacağı, ilan ve tebliğ edilir. Vatandaşların, kendilerine tebliğ edilen okuma- yazma öğrenme kurslarına katılmaları zorunludur.

Kırkbeş yaşını dolduran vatandaşların okumayazma öğrenme kurslarına katılmaları isteğe bağlıdır. Bedeni ve zihni yetersizlikleri resmi tabip raporu ile anlaşılanlar hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.