İşyeri Hekimi

Çalışma Öyküsü

İşyeri hekimleri için meslek hastalıklarının sorgulanması, Çalışanın hastalığının meslek hastalığı olarak değerlendirirken sorgulanması gerekenler, meslek hastalıklarında dikkat edilmesi gereken noktalar, çalışma öyküsü nasıl alınır?

Meslek Hastalığının tanısının konması için gerekli şartların sağlanması için iş ile hastalık arasında bağın değerlendirilmesi ve ortaya konması gerekir. Bunun için ilk yapılması gereken klinik değerlendirmedir. Klinik değerlendirme çalışma öyküsünün alınmasıyla başlar.

Çalışanın Çalışma Öyküsü, Meslek Hastalığı Tanısında Çok Önemlidir!

Çalışma Öyküsü Neleri İçermektedir?

Bütün İşlerin Tanımlanması

Hastanın bugüne kadar çalıştığı bütün işlerin öğrenilmesi gerekir. Çalıştığı işyerlerinde yaptığı asıl işler ve maruziyet miktarı öğrenilmelidir. Çalıştığı işyerlerinde ne tür koruyucu önlemler alındığı ve hangi kimyasallarla çalışıldığı araştırılmalıdır.

Bu hikayeyi alırken aktif olarak çalıştığı yerle sınırlı kalmamak gerekir. Önceki çalıştığı yerler de aynı şekilde sorgulanarak hastalığın daha önceki yerlerden de kaynaklanmış olması ihtimali değerlendirilmelidir.

Belirtilerin Zamanla İlişkisi

Çalışmanın yapıldığı dönemlere ve çalışma temposuna bağlı olarak hastalık belirtilerindeki artış ve azalış takip edilmelidir. Hastanın şikâyetlerinin mesai saatlerine göre farklılık gösterip göstermediği takip edilmelidir.

Bazı hastalıklar zaman içinde sinsice kendini gösterdikleri için dikkatli olunmalı. Burada hasta hekim iletişim becerisi çok önemlidir. Çalışan asıl maruziyet etkeninden çok karşısındakini öncelikli olarak hekim olarak gördüğünden sürekli şikayetlerinden bahsediyor olabilir.

Benzer Belirtilerin Başka İşçilerde Gözlemlenmesi

Hastada görülen belirtilerin, kendisiyle aynı ortamda çalışan işçilerde de görülmesi hastalık-meslek ilişkisinin kurulması açısından önemlidir. Çalışanlar arasında tanısı konmamış ama şikayet seviyesinde kalmış yakınmalarında hastalık olarak değerlendirilebilecğini atlamamak gerekir.

İş dışı etkenlerin varlığı

Kişinin çalıştığı iş dışında yaptığı diğer faaliyetleri meslek hastalığı üzerinde etkili olabilir. Bazı hobiler ve alkol, sigara alışkanlıklarının da çalışma ortamındaki maruziyetlerin kişi üzerindeki etkisinin daha fazla ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Bireysel özellikler ve çevresel faktörlerinde sağlık üzerine olumsuz etkileri değerlendirilerek tetkikler yönlendirilebilir.

Kapsamlı bir hikaye hekimi bir daldan diğer dala sürüklese de amaç mevcut rahatsızlığa çalışanın işin niteliğinden veya yürütümünden kaynaklı neyin sebep olduğunu ortaya koymak olmalıdır. Her rahatsızlık meslek hastalığı olmaya da bilir. Çalışanı mağdur etmeden mevcut rahatsızlığın işten kaynaklandığını gösteren ip uçlarını yakalayarak tetkik ve tedavinin yönlendirilmesi gerekir.

Dr. Fatih Hakan ÇAM

Eklendiği Tarih: 28.02.2018
Güncelleme Tarihi: 28.02.2018