Kategori: İş Sağlığı

Yeni Çalışma Hayatında, İş Sağlığı ve Güvenliği

Önümüzdeki yıllarda 2020’nin Covid yılı olarak hatırlanacağı artık herkesin malumu. Küresel bir hal alan salgın neredeyse tüm toplumsal alışkanlıkları değiştirdiği gibi çalışma hayatının esaslarını da değiştirdi. İşyerinde bulaş şanssızlığını azaltmaya yönelik pek çok önlem alındı. Alınan önlemelere rağmen bulaş ve bulaşın doğurduğu sağlık krizini engellemeye yönelik kaygılar henüz önemini yitirmemişken tüm taraflar (çalışan, işveren, iş […]

İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı ve Doktora Programları

İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı, İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları ve Halk Sağlığı uzmanlığı üzerine yapılan bir üst ihtisastır. İş ve Meslek Hastalıkları uzmanları çalışanların sağlığının üst düzeye çıkarılması ve meslek hastalıklarının tespit edilebilmesi için hem klinik hem de koruyucu hekimlik uygulamalarını sunmaktadırlar. ergometri.com internet sitemize gelen soru üzerine size İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları […]

Evden Çalışma da İş Sağlığı ve Güvenliği

Evden çalışma konusuna, Dr. İsmail Hakkı SERİN sayesinde İSG açısından bakacağız. Covid-19 salgınının hayatımıza girmesi ile birlikte işyerlerinin salgının yayılmasına olası istenmeyen etkisini azaltmak ve çalışanların sağlığını korumak için mümkün olan iş kollarında evden çalışma seçeneği hızla tercih edildi. Ancak bu değişikliğin taraflarca benimsenerek uygun iş sağlığı ve güvenliği bakış açısını çalışma hayatına dâhil etmek […]

COVID19 Çalışanlar için, gözden geçirme ve öneriler

2019 yılının sonlarında ilk olarak Çin’de tanımlanan ve şiddetli solunum yetmezliğine varan sonuçlara yol açtığı anlaşılan bir hastalık önceleri yeni bir coronavirüs nedeniyle olduğu düşünerek “Yeni tip Koronavirüs hastalığı (N-Cov)” olarak adlandırıldı. Kısa zamanda daha önceden bilinen Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) benzerliği nedeni ile etken SARS Cov-2, hastalık da “COVID19/ […]

İşyerinde iğne yapılır mı?

İşyerlerinde IM (intramüsküler enjeksiyon – kas içi iğne uygulaması) yapıyor musunuz? Onam almak gerekir mi? İşyerinde tedavi edici bir girişimde bulunulabilir mi? İşyerinde iğne yapılır mı? İşyerlerindeki revirler iğne yapmak için uygun mu? İşyerlerinde tedavi amacıyla enjeksiyon (iğne) uygulaması gerçekten çok ciddi bir orun. Özellikle eskiden bu yana gelen alışkanlıklarla beraber işyerlerinde iğne yaptırma ricaları […]

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Endüstri 4.0 ve Önemi

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Endüstri 4.0 ve önemini anlayabilmemiz için Endüstri 4.0 ne, onu bilmek gerekiyor. İki komponenti var: Üretim süreçlerinin veriye dayalı bilimsel metodlar ile yürütülmesi Akıllı üretim yapıları ile ortaya çıkan satılacak ürün. Bildiğimiz gibi isg hizmet sektörüdür. Endüstri 4.0 mantığına göre bu hizmeti bilimsel verilere göre yapmamız gerekir. Hizmeti gerçekleştirir iken de […]

ELLER GÜNAHKAR… – İşyerlerinde Gıdalara bağlı intoksikasyonlar ve Enfeksiyonlar

Gıda enfeksiyonları, gıdalarda bulunan bakterilerin kendisinin vücuda alınması ve burada üremesi sonucu, bizzat kendilerinin veya metabolitlerinin meydana getirdikleri hastalıklardır. Gıda Intoksikasyonları ise, besinlerle birlikte vücuda alınan bakteri toksinlerinin meydana getirdiği gıda zehirlenmeleridir. Temel özelliklerine göre Gıdalar açısından önemli mikroorganizmalar(Bakteriler, Küfler, Mayalar) A- Bozulma yapanlar (özellikle >106 /g veya cm2 veya ml düzeyine geldiklerinde kalite ve […]

Tetkiksiz İşe Dönüş Muayenesi, Temelsiz İşe Alımdır!

İşe giriş, periyodik muayeneler ve işe dönüş muayenelerinde EK-2 formunu dolduruyoruz. Bu formu doldururken tetkiklerinin yaptırılmasının gerekçesi ve pandemi döneminde periyodik tetkiklerin yaptırılması, kronik hastalıklı personelin işe dönüş şekilleri hususlarında Dr. İlker ALTUNER‘in görüş ve önerileri şöyledir: İlgili ve uygulanması zaruri Mevzuatlar: MADDE 9- İşyeri Hekiminin Görevleri: 1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların […]

Pandemi ve Sonrası

2020 yılı pandemi ile geçti. 2021’i daha hafif atlayacağımızı umuyorken pandemi ve sonrası da konuşulmaya başlanmalı. Dr. İsmail Hakkı Serin’in Linked profilinde paylaştığı yazıları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Dr. İsmail Bey’in “pandemi ve sonrası” hakkındaki yazısı bize farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Pandemiler tüm dünyayı etkisi altına alan, aynı anda çok ayıda insanı tehdit eden […]

İshal

Dr. İlker ALTUNER Artan İshal vakaları nedeniyle, Çalışanlara ve Gıda dahil Tedarikçilere bilgilendirme yapma zamanı geldi! Çalışanlara: Yetişkinlerde ishalin nedenleri genellikle tüketilen besinlerden kaynaklanır. Saklama koşullarında yetersizlik nedeniyle çabuk bozulan yiyecekler,fazla beklemiş gıdaların fazla sayıda tekrar ısıtılarak tüketimi, düzensiz beslenme gibi durumlar, viral bakteriyel paraziter enfeksiyonlar, alerjiler, bağırsak sorunları ve hastalıkları, kullanılan ilaçlar ishale sebep olabilir. Gıda İntoleransı […]