çocuk işçiler

Çocuk ve Genç İşçiler e Özel Çalışma Koşulları

Çocuk ve genç işçiler in sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişmelerini sağlamak, öğrenimlerini devam ettirebilmeleri ve ekonomik istismarlarını önlemek için çocuk ve genç işçilerin çalışma koşulları ayrıca düzenlenmiştir.

Genç İşçi: 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış şahıstır.
Çocuk İşçi: 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış şahıstır.

Çocuk ve Genç İşçi Çalışma Saatleri

Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, yirmidört saatlik zaman diliminde, kesintisiz ondört saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır.

Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir.

Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri günde yedi ve haftada otuzbeş saatten fazla olamaz .

Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi saatten fazla olamaz. Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz saate kadar arttırılabilir.

Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri haftada otuzbeş saatten fazla olamaz.
Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada kırk saate kadar arttırılabilir.

Genç ve Çocuk İşçinin Günlük Çalışma Süreleri

Aşağıdaki süreler genç ve çocuk işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır:

 1. İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler.
 2. İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler.
 3. İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işverenin evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.
 4. Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler.
 5. İşverenin vermesi gereken eğitimlerde geçen süreler,
 6. İşverenin işyeri dışında gönderdiği kurslar ve toplantılarda geçen süreler ile yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen mesleki eğitim programlarında geçen süreler,
 7. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından çalışan çocuk ve gençler ile ilgili olarak düzenlenen konferans, kongre, komisyon ve benzeri toplantılara temsilci olarak katılmaları nedeniyle işlerine devam edemedikleri süreler, çalışma süresinden sayılır.

Çocuk ve Genç İşçilerin Günlük Ara Dinlenme Süreleri

Çocuk ve genç işçiler için:

 • iki saatten fazla dört saatten az süren işlerde otuz dakika,
 • dört saatten yedi buçuk saate kadar olan işlerde çalışma süresinin ortasında bir saat
  olmak üzere ara dinlenmesi verilmesi zorunludur.

Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kırk saatten az olamaz. Çocuk ve genç işçiler hafta tatillerinde çalışmazlarsa bile hafta tatili ücretleri bir iş karşılığı olmaksızın ödenir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri

Bir takvim yılı içerisinde toplam 14.5 gün ulusal bayram ve genel tatil günü vardır. Ulusal bayram günü 29 Ekim’dir. Ulusal bayram 28 Ekim saat 13.00’den itibaren başlar ve 1.5 gün’dür.

Genel tatil günleri ise 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 3.5 gün Ramazan Bayramı ve 4.5 gün Kurban Bayramı olmak üzere toplam 13 gündür.

Çocuk ve genç işçiler, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamazlar.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayan çocuk ve genç işçilere bugünlere ilişkin ücretler bir iş karşılığı olmaksızın (çalışmadıkları halde) ödenir.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN

Çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi en az 20 iş günüdür.

Çocuk ve genç işçiler e verilecek yıllık ücretliizinler bölünebilir mi? 

Yıllık ücretli iznin kesintisiz kullandırılması esastır. Ancak, yararına olduğu durumlarda çocuk ve genç işçinin isteği üzerine en fazla ikiye bölünerek kullandırılabilir.

Okula veya eğitime devam eden çocuk ve genç işçilere yıllık ücretli izinleri okulların tatil olduğu, kursa ve diğer eğitim programlarına devam edilmediği dönemlerde verilir.

İşverenin Çocuk ve Genç Çalışanlara Karşı Yükümlülükleri >>>

Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri Ve Çalıştırılamayacakları İşler >>>

Kaynak: ÇSGB İş Teftiş Kurulu El Kitapları Serisi 2.Kitap Yayın No:37 ISBN: 978-975–455–161–7

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.