Yeni Coronavirus 2019-nCoV

Coronavirus lar insanlar arasında hastalık yapabilen, bazı hayvan türlerinde (kedi, deve, yarasa) tespit edilebilen geniş bir virus ailesidir. Bu tür virüslerin hayvanlar arası bulaş ve hastalık riski bulunur. Ancak 29 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrindeki deniz ürünleri ve canlı hayvan satan bir markette çalışan 4 kişide ve aynı günlerde bu marketi ziyaret eden çok sayıda kişide akciğer infeksiyonu (pnömoni) bulgularının tespit edildi. Hastalardan alınan örneklerin incelenmesi sonucunda 7 Ocak’ta, hastalığa neden olan virusun Koronavirus ailesinden olduğu anlaşıldı.  Bu virusa Yeni Coronavirus 2019 (2019-nCoV) adı verildi.

coronavirus
pozitif yönelimli ve tek iplikçikli RNA virüsü: 2019-nCoV

Coronavirus Bulaşma Durumu

Yeni Coronavirus un, diğer Coronavirus lar gibi solunum salgıları ile bulaştığı düşünülmektedir. Hasta kişilerden öksürük, hapşırık, gülme, konuşma sırasında çevreye saçılan virus içeren solunum salgısı damlacıkları, sağlam kişilerin mukozalarına temas ederek bu kişilerin hastalanmasına neden olur. Hastalığın bu şekilde insandan insana bulaşması için yakın temas (1 metreden yakın) gereklidir.

Hastalık Seyri ve Belirtileri

Hastalık, 2-14 gün süren bir kuluçka süresinden sonra birden başlayan yüksek ateş (39 derece), öksürük ve nefes darlığı ile karakterlidir. Bazı hastalarda boğaz ağrısı ve burun akıntısının da olduğu görülmüştür. Ağır hastalanan ve ölen kişilerin büyük kısmı ileri yaştaki (>65y), altta yatan hastalıkları (akciğer hastalıkları, organ yetmezlikleri, kanser, diyabet, bağışıklık baskılayan hastalıklar) olan kişilerden oluşmaktadır. Genç sağlıklı erişkinlerde hastalık nispeten hafif seyretmektedir.

Korunma ve Önlemler

Hastalıktan korunmak için bir aşı söz konusu değildir. Bu nedenle korunmada şimdilik en etkili yöntem virusla (hasta kişilerle) temas etmekten kaçınmaktır. Bugün için ülkemizde hastalığın yayılması söz konusu olmadığından toplumda özel bir önlem alınmasına gerek yoktur. Ancak solunum yolu enfeksiyonu yapan çok sayıda virusun (grip, nezle virusları vb.) insanlar arasında dolaşmakta olduğu kış aylarında sadece 2019-nCoV’tan değil, diğer tüm solunum viruslarından korunmak için el temizliğine dikkat edilmesi, temiz olmayan ellerin göz, ağız ve buruna götürülmemesi çok önemlidir.

Hastalığın kaynağı olan Çin’den dünyanın diğer bölgelerine yayılmasını engellemek için Wuhan’da toplu taşıma araçları kullanımı yasaklanmış, şehirden giriş-çıkışlar durdurulmuş, maske kullanım zorunluluğu getirilmiştir.

Tedavi

Bugün için Coronavirus lara etkili olduğu gösterilmiş ilaç yoktur. Bu nedenle hastalara şikayetlerini azaltacak ve varsa bozulan organ fonksiyonlarını destekleyecek tedaviler verilmektedir.  Ülkemizde son 14 gün içinde Çin’e bizzat seyahat etmiş olan veya seyahat etmiş biriyle yakın teması olan kişiler, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olursa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdırlar.

Uluslararası Transportla Bulaş Durumu Söz Konusu mu?

İlgili uzmanların genel kanısı, virüsün açık alanda veya bir mikroorgnaizma bulunmadan bir yayılım gösteremeyeceği şeklindedir. Uzakdoğudan gelen kargo ve paketlerde virüs yayılmayacağı düşünülüyor olsa bile riski tamamen bertaraf etmek için kargo veya paketlerin dezenfeksiyon işleminden sonra açılması bir tedbir olarak önerilebilir.

Ek Not: WHO, CDC ve Türkiye Mikrobiyologları tarafından, zarflı bir virüs olan Koronavirüsünün eşya/yüzey üzerinde en fazla dayanabileceği gün sayısı 3-4 gün olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla Uzakdoğudan gelen malzeme üzerinde bu sürededen daha fazla yaşayabilmesi mümkün değildir.

İş sağlığı açısından önemli.

İşyeri hekimleri için bilgilendirme notu ve sunuma ulaşmak için tıklayın.

Dr. Fatih Hakan ÇAM

Yeni Coronavirus 2019-nCoV” ile ilgili 0 görüş

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.