covid19 hastaları

COVID19 Hastaları veya Yakın Temaslılar Ne Zaman işe Dönebilir? (Güncel: 07.12.2020)

İşyerinde COVID19 hastaları ile artık daha sık karşılaşmaktayız. Çalışanlarımız arasında COVID19 testi verenler ile COVID19a yakalanmış olanlara teması olan çalışanlarımız için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine bu yazımızda değinmiştik. Bu yazımızda ise Bu hastalığa yakalanan ve tedavi yada karantina amacıyla işten uzak kalanların işe dönüşlerinin ne zaman yapılması gerektiğini anlatmaya çalışacağım.

Bu yazı 07.12.2020 tarihinde Sağlık Bakanlığının 07.12.2020 tarihli rehberine göre Dr. Fatih Hakan ÇAM tarafımdan güncellenmiştir.

COVID19 hastalığı hakkında güncel bilgilere bu sayfamızdan ulaşabilrisiniz. Vakaa Yönetimleri ve Risk Değerlendirmeleri için de bu sayfamızı takip edebilirsiniz.

Temaslı / Yakın Temaslı Ne Demek?

COVID19 Hastaları nın İşe Dönüşleri

COVID19’a yakalanan çalışanlardan; (Sağlık çalışanı haricinde kalanlar)

Test yaptırmış ve Testi Pozitif Gelmiş olanlar:

Test Yaptırmış, Sonucu Negatif ama Tomografi ile tanı konanlar:

Hastanede yatmadılarsa;

Testi verdikleri günden itibaren (Sağlık Bakanlığı Rehberine göre) 10 gün sonra yeniden test yapmaya gerek olmadan, (tavsiyemiz 14 gün sonra negatif test görüldükten sonra idi. Buna gerek olmadığı anlaşıldı!),

Hastanede yatarak tedavi gördülerse;

Orta ve Ağır Hastane Yatış Endikasyonu Olan Vakalarda (Hastaneden 24 saatten uzun süre yatan vakalar)

PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda semptom başlangıcından itibaren 14. günün sonunda izolasyon sonlandırılır.

Yoğun Bakım Endikasyonu Olan veya İmmunsuprese Vakalarda

PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda semptom başlangıcından itibaren 20. günün sonunda izolasyon sonlandırılır.

İzolasyon süreleri sonlandırılan kişiler PCR testi bakılmaksızın işe geri dönebilir.

25.11.2020 tarihli Sağlık Bakanlığı COVID19 Temaslı takip rehberi

İzolasyon sırasında enfeksiyon iyileşmesine rağmen bazı kişilerde öksürük veya tat veya koku alma duyusunda bir kayıp veya değişiklik birkaç hafta devam edebilir. Kalıcı bir öksürük veya tat/koku kaybı izolasyonun uzamasına neden olmaz.

Hastanede Yatmakta Olan PCR pozitif vakalarda; test yapma imkanı varsa

10ncu günden sonra en az 24 saat ara ile iki kez PCR testi negatif olan hastanın izolasyonunun sonlandırılarak başka bir servise alınabilir. Ardışık iki testi negatif olanlarda 3 ay boyunca yeniden test yapılmasına gerek yoktur. Test yapılmaması durumunda izolasyon immunsuprese vakalarda ve yoğun bakım servislerinde 20. günde, diğer servislerde 14. günde sonlandırılır.

Test Yaptırmış, Sonucu Negatif Gelmiş Ama Semptomu olanlar:

Yakın Teması olmuş Ama Test Yaptırılamayanlar:

Yakın Teması olmuş, Testi Negatif Gelmiş olanlar:

Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır. Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10. günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler.

Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina sonlandırılabilir. PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5. günden sonra evde numune alınarak yapılabilir. PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7. günün sonunda karantina sonlandırılır. Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz.
Çalışanların 8. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir. Bu uygulama yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanlar) bakım verilen alanlarda uygulanmaz. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler

Grip Benzeri Semptomu Var ama Test Yaptırmamış Olanlar:

Grip semptomu atlattıktan sonra,

işe dönmeleri uygun olur. İşe dönüşlerinde izlenmesi gereken yol hakkındaki yazımıza bir göz atınız.

covid19 hastaları
Photo by cottonbro on Pexels.com

Hastaların Raporlanma Süreçleri

COVID19 tanısı konanlar için:

Tanıyı koyan yetkili sağlık kurumu tarafından Sağlık Bakanlığı Rehberinde belirtildiği süre kadar sistemden otomatik tanımlanır. 15.09.2020 tarihli rehbere göre bu süre testin pozitif olduğu günden itibaren 10 gündür.

Yakın Temaslılar:

Yakın temaslılar için Aile Hekimleri veya Hastaneler rapor vermiyor. Bu kişiler filyasyon kapsamında, COVID19 hastası olan kişilerin verdikleri isimlerdir. Bu isimler il/ilçe filyasyon ekiplerince sisteme otomatik olarak tanımlanıyor. Böylece bu kişiler, sistemde Sağlık Bakanlığı Rehberinde belirtildiği süre kadar raporlu görünüyor. 07.12.2020 tarihli rehbere göre bu süre testin pozitif olduğu günden itibaren 10 gündür.

Yakın temaslı çalışanların ayrıca gidip Aile Hekimlerinden veya diğer sağlık kuruluşlarından rapor talep etmelerinin bir manası olmuyor. Filyasyon ekibi ile temas kurmaları veya mümkünse direk İlçe sağlık Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.

HES Kodu Uygulaması

Hayat Eve Sığar uygulaması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kişilerin COVID19 nedeniyle riskli olup olmadığını sorgulamak için kullanılan bir uygulamadır.

Uygulama hakkında daha fazla bilgi için >>>

İşyerlerinde Toplu HES Sorgulaması yapılarak COVID19 bulaş riski azaltılabilir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.