COVID19 Hastaları veya Yakın Temaslılar Ne Zaman işe Dönebilir?

İşyerinde COVID19 hastaları ile artık daha sık karşılaşmaktayız. Çalışanlarımız arasında COVID19 testi verenler ile COVID19a yakalanmış olanlara teması olan çalışanlarımız için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine bu yazımızda değinmiştik. Bu yazımızda ise Bu hastalığa yakalanan ve tedavi yada karantina amacıyla işten uzak kalanların işe dönüşlerinin ne zaman yapılması gerektiğini anlatmaya çalışacağım.

COVID19 hastalığı hakkında güncel bilgilere bu sayfamızdan ulaşabilrisiniz. Vakaa Yönetimleri ve Risk Değerlendirmeleri için de bu sayfamızı takip edebilirsiniz.

COVID19 Hastaları nın İşe Dönüşleri

COVID19’a yakalanan çalışanlardan; (Sağlık çalışanı haricinde kalanlar)

Test yaptırmış ve Testi Pozitif Gelmiş olanlar:

Test Yaptırmış, Sonucu Negatif ama Tomografi ile tanı konanlar:

Hastanede yatmadılarsa;

Testi verdikleri günden itibaren (Sağlık Bakanlığı Rehberine göre) 10 gün sonra yeniden test yapmaya gerek olmadan, (tavsiyemiz 14 gün sonra negatif test görüldükten sonra),

Hastanede yatarak tedavi gördülerse;

Testi verdikleri günden itibaren (Sağlık Bakanlığı Rehberine göre) 14 gün sonra yeniden test yapmaya gerek olmadan, (tavsiyemiz 21 gün sonra negatif test görüldükten sonra),

Test Yaptırmış, Sonucu Negatif Gelmiş Ama Semptomu olanlar:

Yakın Teması olmuş Ama Test Yaptırılamayanlar:

Yakın Teması olmuş, Testi Negatif Gelmiş olanlar:

14 gün sonra, semptomları yoksa,

Grip Benzeri Semptomu Var ama Test Yaptırmamış Olanlar:

Grip semptomu atlattıktan sonra,

işe dönmeleri uygun olur. İşe dönüşlerinde izlenmesi gereken yol hakkındaki yazımıza bir göz atınız.

covid19 hastaları
Photo by cottonbro on Pexels.com

Hastaların Raporlanma Süreçleri

COVID19 tanısı konanlar için:

Tanıyı koyan yetkili sağlık kurumu tarafından Sağlık Bakanlığı Rehberinde belirtildiği süre kadar sistemden otomatik tanımlanır. 15.09.2020 tarihli rehbere göre bu süre testin pozitif olduğu günden itibaren 10 gündür.

Yakın Temaslılar:

Yakın temaslılar için Aile Hekimleri veya Hastaneler rapor vermiyor. Bu kişiler filyasyon kapsamında, COVID19 hastası olan kişilerin verdikleri isimlerdir. Bu isimler il/ilçe filyasyon ekiplerince sisteme otomatik olarak tanımlanıyor. Böylece bu kişiler, sistemde Sağlık Bakanlığı Rehberinde belirtildiği süre kadar raporlu görünüyor. 15.09.2020 tarihli rehbere göre bu süre testin pozitif olduğu günden itibaren 10 gündür.

Yakın temaslı çalışanların ayrıca gidip Aile Hekimlerinden veya diğer sağlık kuruluşlarından rapor talep etmelerinin bir manası olmuyor. Filyasyon ekibi ile temas kurmaları veya mümkünse direk İlçe sağlık Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.

HES Kodu Uygulaması

Hayat Eve Sığar uygulaması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kişilerin COVID19 nedeniyle riskli olup olmadığını sorgulamak için kullanılan bir uygulamadır.

Uygulama hakkında daha fazla bilgi için >>>

İşyerlerinde Toplu HES Sorgulaması yapılarak COVID19 bulaş riski azaltılabilir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.