COVID19 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Süreçleri

ergometri.com olarak işyeri hekimlerini her Perşembe saat 21:30’da ZOOM etkinliği ile bir araya getiriyoruz. Bu etkinliklerimizde güncel iş sağlığı konularını ele alarak bir görüş birliği oluşturmaya çalışıyoruz.

Bu haftaki toplantımız, 14 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşti. Oldukça verimli geçen toplantımızda çalışanlardan COVID19 vakaalarının iş kazası veya meslek hastalığı sayılması durumu ile ilgili düşüncelerimizi paylaştık.

TOPLANTI ÖZETİ

Çalışanlarımızdan COVID19 ile enfekte olanlar için yakalanılan hastalığı iş kazası olarak tanımlanıp tanımlanmaması gerekliliği tartışma konusu olmuştu. Konuyla ilgili olarak SGK 07.05.2020 tarihinde 96597630-010.06.02-E.5852699 sayılı genelge ile “hastalık” olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirmişti.

is kazasi toplantisi

Konu bu haftaki işyeri hekimleri toplantımızda ele alındı.

Bu vakaaların iş kazası veya meslek hastalığı olarak gösterilip gösterilemeyeceği ile ilgili olarak konunun uzmanlarından hem tıbbi yönden, hem sosyal güvenlik açısından hem de hukuken değerlendirmelerde bulunduk. Toplantımızın özetini bu sayfamızda bulabilir, toplantı sunum ve kayıtlarımızı izleyebilirsiniz.

Koronavirüs hakkında güncel bilgi kaynaklarının paylaşıldığı sayfamıza göz atın >>>

TOPLANTI ÖZETİ

Toplantımız moderatör Dr. Fatih Hakan ÇAM’ın COVID19 olan çalışanların genel durumunu ve işyerlerinde güncel işleyişi anlatmasıyla başladı. Prof. Dr. Yücel DEMİRAL tıbbi yönden çalışanların neden iş kazası olarak bildirilebileceğini ve sağlık çalışanları açısından durumun meslek hastalığı olabileceği ile ilgili görüşlerini özetledi. Hocamız, toplantı boyunca konunun tıbbi boyutuyla ilgili örnekler üzerinden ve sorulara yanıt olarak aktif katılım sağlamıştır.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Dr. Eray Bey, konuyu sosyal güvenlik kanunu kapsamında değerlendirmiş, farklı illerin Umumi Hıfzısıhha Kurullarınca ve farklı kurumların konu ile ilgili görüşlerini sunumunda paylaşmıştır.

Konumuz Hukukçu Sayın Halil KALE tarafından ele alınarak, mevzuat yönünden neden iş kazası olarak bildirilmesi gerektiği; bildirilmediği takdirde ne tür davalarla karşı karşıya kalınabileceği ifade edilmeye çalışılmıştır.

Ayrıca, İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkanı Sayın Dr. Nazmi ALGAN tarafından da bu vakaaların iş kazası yönüyle değerlendirilmesi gerektiği, odanın bu konuda çalışmalar yaparak resmi olarak paylaşmış olduğunu belirtmiştir. SGK’nın genelgesinin İş Kazası bildirimi yapılma yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağını ifade etmiştir.

Toplantı sonunda ortak kanı olarak; işyerindeki COVID19 vakaalarının iş kazası olarak bildirilmesi gerektiği; sağlık çalışanları ve biyolojik risk maruziyetine açık olan gıda, perakende ve kasiyer olarak çalışanların meslek hastalığı şeklinde değerlendirilmeleri gerektiği sonucuna varılmıştır.

Davetlilerimiz;

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı Sayın Dr. Eray KARAGÖZ (Consulta / İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri – Yönetici Ortak)

Sunumu:

Eski İş Müfettişi ve aynı zamanda Hukukçu olan Makine Mühendisi, Sayın Halil KALE (Nazalı Avukatlık Ortaklığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kıdemli Müdürü)

Sunumu:

Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü’nün değerli hocalarından aynı zaman da İş Sağlığı alanında da uzman Sayın Prof. Dr. Yücel DEMİRAL

Sunumu:

Toplantı Özetimiz Youtube:

İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkanı Sayın Dr. Nazmi ALGAN’ın konuyla ilgili görüşleri:

Toplantı Sonu Tartışma Bölümü:


Toplantı Sonrası Görüşlerinizi Lütfen Bu Form ile İletiniz:

1-10 arası bir rakam giriniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.