COVID19 Pandemisi Sürecinde Kronik Hastalık Tespiti

Mart ayı ile beraber ülkemizde de görülmeye başlayan COVID19, biz işyeri hekimleri ve sağlık çalışanlarını teyyakkuza geçirmiştir. Bizler çalıştığımız kamu ve özel sektör paydaşlarında hem çalışanların sağlığını hem de işverenlerin verimliliğini ve işlerliğini koruma ve kollamakla yükümlü olduğumuzun bilincindeyiz.

Güncellendi: 21/04/2020

Kronik Hastalık Tespiti – Dr. İlker Altuner, Dr. Yaşar AĞCA, Dr. Zehra DOĞRAMACIOĞLU, Dr. Fatih Hakan ÇAM

Koronavirüs hakkında güncel bilgi kaynaklarının paylaşıldığı sayfamıza göz atın >>>

işçiler

13.03.2020 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı’nın Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanlara Yönelik İdari İzin konulu duyurusu ve 22.03.2020 tarihinde yayınlanan 65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Ek Genelgesi ile COVID19 açısından riskli grupta olan çalışanlar adına önlemler öngörülmüştür.

Kronik Hastalar Arasında Ne şekilde bir Ayrım yapılabileceği ile ilgili yazımıza göz atabilirsiniz. >>> Kronik hastaların kademelendirilmesi

Son genelge kapsamında riskli kişilere sadece “sokağa çıkma yasağı” verilmiştir. Mevcut kronik hastalıklarından dolayı raporlu sayılma durumlarından bahsedilmemiştir. Bu noktada riskli çalışanlar, çoğu işveren tarafından izinli sayılması sağlanmıştır. Ancak bu durum hekim ile çalışanı, çalışan ile işvereni ve bazı durumlarda hekim ile işvereni karşı karşıya getirmektedir.

07.05.2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Kronik Hastaların İşe Dönüş Süreci ile ilgili toplantı özetine bu sayfadan erişebilirsiniz. >>>

Kronik hastalıklar hakkındaki yazımızı buradan okuyabilirsiniz>>>

Çalışanlar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle işe gidemeyeceklerinden işveren tarafından izinli sayılmışlardır. Ancak diğer taraftan yasağın uzaması durumu çalışanların izin hasklarının doldurmalarına neden olmaktadır.

İşveren ise, sokağa çıkma yasağı olan çalışanı işinde çalıştıramayacağı için ve hatta işinde çalıştıramadığı çalışan yerine, bu sıkıntılı dönemde bir de yeni bir çalışan temin etmek zorunda kaldığı için mağdur olmaktadır.

Bu süreçte, işyeri hekimlerinden hem işverene hem de çalışana karşı hukuki ve vicdani karar vermesi beklenmektedir. Bu öyle bir karar ki, kim gerçekte risk grubunda kim sokağa çıkmamalı bu ince çizgiyi tespit etmiş olmalı. Halbuki bu iş böyle değil!!!

Kronik Hastalık Tespiti nde Asıl Sorun Nerede?

Genelgede hastalıklar isim olarak geçmiştir. Bu hastalıklara sahip olan çalışanların yoğun olduğu bir işyeri sadece bu sebepten dolayı bile kepenk kapatabilir.

Örneğin, çalışan popülasyon arasında, diyabet tanısı alanları sayı olarak oranladığımzda; düz mantıkla raporlanması gereken kişi sayısı, sistemi derinden sekteye uğratacak ölçüdedir. Bunun yanına ayroca yüksek tansiyon, bazı bağışıklık düşüren ilaç kullananlarını ekleyecek olursak bazı işyerleri iş yapamaz hale geleceği aşikardır.

KİMLER KRONİK HASTA? Bu durumda hekim nasıl karar verecek?

Ergometri.com olarak, işyeri hekimlerimiz tarafından yapılan çalışmayla bu sorulara cevap aramaya çalıştık. Ortak noktada belirleyebildiğimiz durumları sizlerle de paylaşarak değerli görüşlerinizi de almak isteriz.

(bu sayfa güncellenecektir!)

Bu çalışma şu şekildedir:

Hastalık/Durum

 • 60 Yaş Üstü
 • Kanser
 • Hamile ve Emziren Anneler (1 yıla kadar)
 • Kardiyovasküler Hastalıklar (Hipertansiyonlular, AMI geçirmiş olanlar, Kalp yetmezliği, Kardiyomiyopatiler, CVO inme geçirmiş kişiler, kalp cerrahisi ve koroner stent uygulaması geçirenler dahil)
 • Şeker hastalığı; Tip 1 Diyabet, regüle olamayan Tip 2 Diyabet (Diyet ve İnsülin Direnci nedeniyle Metformin tedavisi verilenler massif obez değilse ve eşlik eden başka hastalık yoksa çalışabilir.) – görüşlere açık
 • Obezite (beden kitle endeksi 30’dan büyük).
KAYNAK: (Katkısı için Dr. Bülent POTUR'a teşekkürler.)
ACCEPTED MANUSCRIPT
Obesity in patients younger than 60 years is a risk factor for Covid-19 hospital admission
Jennifer Lighter, MD, Michael Phillips, MD, Sarah Hochman, MD, Stephanie Sterling, MD, Diane Johnson, MD, Fritz Francois, MD, Anna Stachel, MPH
Clinical Infectious Diseases, ciaa415, 
https://academic.oup.com/cid/article-pdf/doi/10.1093/cid/ciaa415/33030227/ciaa415.pdf
 • Kronik Akciğer Hastalıkları (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), Kistik Fibroz, Astım, Sarkoidoz) ve son 6 ayda geçirilmiş zatürre yada bronşit tanılılar, Radyoloji raporunda Sekel değişiklikleri tespit edilmiş yada pnömokonyoz raporlarında sıkıntı tespit edilmiş ve göğüs hastalıkları periyodik takibinde olanlar ile Pnömokonyoz tanılılar, Geçirilmiş Pulmoner Emboli anamnezi veya beyanı olanlar
 • Uyku Apnesi nedeniyle CPAP kullanmak zorunda olanlar.
 • Akut ve Kronik Böbrek Hastalıkları (Böbrek Yetmezliği olan ve diyaliz tedavisi alanlar dahil), Böbrek transplantlılar, Kornea nakli olanlar
 • Bağışıklık Sistemi Hastalıkları (Bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaç kullananlar, HIV ve kemoterapi tedavisi alanlar)
 • Otoimmün Hastalıklar (Lupus, Sjogren, FMF, Behçet, SLE…)
 • Orak Hücreli Anemi, Thalesemiler (Demir replasmanına ihtiyaç duyan ve medullada son 3 ayda replasman tedavisi gören Thalasemililer intermedia, Hb seviyesi normal ve replesman tedavisi almamış olanlar minör olarak kabul edilebilir. Minörler çalışır, intermedia ve majorler çalışamaz.), Multipl Myelom Hastalıkları
 • Ülseratif Kolit, Crohn, Myastenia Gravis (COVID19 sitokin fırtınası yapıyor), FMF (solid organ (özellikle böbrekler) tutulumu nedeniyle)
 • Aplastik anemiler, notropeniler, trombositopeniler, lösemi lenfoma hastalar
 • Mide tüp ameliyatı olup Protein Enerji Malnutrüsyonuna yatkın olanlar ile kaşektik hastalıkları olanlar,
 • HBs Ag (+) olup Ab (-) ise son 3 yıl içinde ALT seviyesi normalse ve eşlik eden başka hastalığı yoksa çalışır; aksi halde KC Biox’si ile ispatlanmadığı sürece çalışamaz.
 • Panik Atak, Psikotik hastalıklar, Depresyon, Mani, Bipolar bozukluk gibi raporlu psikiyatrik hastalıklar.

AYIRCA;

Bir kaç katkı üzerine;

İdari izin talebi çalışanın işverene mevcut kronik hastalığını rapor ile beyan etmesi veya ESASEN; işyeri hekiminin tüm çalışanların işe-giriş peryodik muayene raporlarını tarayıp idari izin genelgesi kapsamında olanları tespit ederek re’sen idari izinli sayılması için işverene yazılı bildirmesi şeklinde yapılmalıdır.

Bu dönemde maalesef yaşanan durum neticesinde oluşan anksiyeteye bağlı herhangi bir sebepten ötürü çalışamayacağını beyan eden çalışanların da maruz görülmesi uygun olacaktır. Bu karar, eğer sosyal sebeple ise işveren tarafından, eğer bir hastalıktan kaynaklı ise işyeri hekimi tarafından değerlendirilerek neticeye bağlanabilir.

Diğer taraftan; Kronik hastalık raporu olması nedeni ile idari izinli sayılması uygun görülen çalışanlar, bir müddet sonra evde bunalım geçirdiklerinden tekrar işyerlerine dönüp çalışmak istiyorlar. İdari izin kapsamındaki rahatsızlıkları doktor raporu ile sabit olduğu halde bunların yeniden işe başlaması için de işyeri hekiminden rapor talep edilebiliyor.

Bu noktada Hekimler olarak NETİZ!

Kronik hastalığı olan kişilerin işe başladıktan sonra korona kapıp ağır seyretmesi ihtimaldir.

Bu yüzden işyeri hekimi tarafından böyle bir raporun verilmesi İMKANSIZDIR. Bu durumda olan çalışanlar hiç bir suretle “TIBBEN” işe başlatılmaması gerekir. Başlatılması durumunda yükümlülük İŞVEREN’e AİTTİR!

Çalışanların idari izinli olması gerektiği kararı işyeri hekimine ait olsa bile çalışanlarına idari izin verme yetki ve sorumluluğu Kanunen İŞVERENDEDİR!

Dr. Yaşar AĞCA güncellemesi (19.04.2020)

Covid 19 un başladığı günden bugüne yaklaşık bir 40 gün geçti..Bir 40 gün daha devam edeceği düşünülmekte..(1 haziran tahmini iyimser tarih-kötümser tarih ise 30 haziran ) Bazı kamu , yarı kamu ve özel sektör-işletmelerde hizmetlerin aksadığı görülmekte yada aynı çatı altında çalışan iki kısım arasında haksızlıklar eşitsizlikler oluşmaktadır. Yıllık izni biten personelin kuruma yada işletmeye yük oluşturmaması için rapor nedeniyle hekime yönlendirilmektedir.Hekim ne yapacaktır ne yapmalıdır..Burada asıl sorulması gereken soru her kronik hastalık idari izni gerektirir mi? Örneğin yeni tanı konmuş sadece metformin kullanan Tip2 hastasıyla 20 yıllık Tip1 hastası aynımıdır..2kişinin çalıştığı böyle bir birimde bu bahsettiğimiz kişilerin hangisi çalıştırmalı yada ne yapmalıyız, o birimi kapatmalımıyız..

13.03 2020 tarihli genelgede bazı hastalıklar isim olarak geçmiş, kronik hastalıklar denmiş ancak hangi kronik hastalık olduğu hekimin görgü-bilgi ve tecrübesine bırakılmıştır. 22.03.2020 tarihli genelge de bizim bu savımızı desteklemektedir.Oysa hatları tam olarak çizilmiş bir genelge olsa aramızda fikir ve uygulama birliği oluşacaktır.Biz hekimlerin aynı kararı bilimsel olarak vermesini sağlayacak vicdani olarak ta bizi rahat hissetirecek yeni bir hastalık ve istirahat raporları genelgesine ihtiyaç vardır.

Katkılarınız İçin;

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.