eNabız Kronik Hastalık Sorgulama

Kronik hastaların işe dönüş süreci ile ilgili prosedürler belirlenmeye çalışılıyor. Bu kapsamda gerek sitemizin gerekse sivil toplum kuruluşlarının toplantıları devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın konuşması sonrası kafa karışıklığı yaratan işe dönüş süreci merakla bekleniyor.

Kronik Hastalar Arasında Ne şekilde bir Ayrım yapılabileceği ile ilgili yazımıza göz atabilirsiniz. >>> Kronik hastaların kademelendirilmesi

TOPLANTI: 04 Haziran 2020 Perşembe Saat: 21:00 Konu: Kronik Hastaların İşe Dönüş Süreçlerinin Hukuki ve Sosyal Güvenlik Boyutu ile Değerlendirilmesi

2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hükmünce İdari Sayılacak Kamu Çalışanlarının Kronik Hastalıkları Listesi

ergometri.com sitesi olarak 22 Mayıs 2020 tarihinde yaptığımız toplantıda Kronik Hastalar dahil olmak üzere 1 Haziran’da işe dönüşlerin işyeri hekimleri tarafından ne şekilde yönetilebileceğini konuşmuştuk.

29 Mayıstaki toplantımızda COVID-19 testleri sonrası işe dönüşlerle ilgili bir tartışma yaptık.

Bu süreçte Bursa Tabip Odası Kronik Hastalıklarda İşyeri Hekimlerinin Sorumluluğu ile ilgili bir bilgilendirme yaptı.

Koronavirüs hakkında güncel bilgi kaynaklarının paylaşıldığı sayfamıza göz atın >>>

eNabız Kronik Hastalık Sorgulama

Bugün itibarıyle eNabız uygulaması, TC kimlik numarası ile girilince yeni bir sekme açtı.

e-nabız.gov.tr den TC kimlik numaranız ile girince:

Kamuda çalışanlar bu sekmeyi tıklayarak Covid19(Kronik Risk Durum Raporu) na tıklanacak. Listede olan hastalığınız varsa ilgili makama diye karekodlu resmî yazı veriyor.

2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hükmünce İdari Sayılacak Kamu Çalışanlarının Kronik Hastalıkları Listesi

Kronik Hastaların İşe Dönüşleri İçin Önerdiğimiz Yol:

  1. Dilekçe ( COVİT-19 Komorbid Riskli personel işe dönüş talep dilekçesi)
  2. Devlet Hastanesinden alınmış “Pandemi Sürecinde Çalışır” ibaresi net bir şekilde yazılmış sağlık raporu (Özel hastane raporları hiç bir şekilde kabul edilmeyecektir. Raporu kabul edilebilir hastaneler: Devlet Hastaneleri, Devlete bağlı Üniversite – EAH.leri, Meslek Hastalıkları Hastanesi) – ÖRNEK RAPORLAR
  3. COVİD-19 İÇİN YÜKSEK RİSKLİ PERSONEL İŞE DÖNÜŞ BEYAN ve ONAM FORMU doldurulması
  4. İŞE DÖNÜŞ MUAYENESİ FORMU doldurulması
  5. Eğitim ve Bilgilendirme verilmesi (İşe Dönüş Sağlık Süreci Bilgilendirmesi ve COVİD-19 KORUYUCU TEDBİRLERİ)
  6. İşyeri Hekimi tarafından Kişiyle ilgili verilen Koruyucu ek tedbirler hususundaki (!) Sağlık Kanaatlarının, İşveren veya vekiline/İK/Personel Md.lüğüne ve çalışanın sıralı İdari Amirine mail yoluyla bildirilmesi.
  7. Kişinin şikayeti ya da talebi olması durumunda ya da Amiri tarafından talep edilmesi durumunda Engelli Kronik Hastalıklı Personel Saha Gözetim Formu doldurulması

ergometri.com

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.