Endüstriyel Toksikoloji & IETOX2020 – Doç. Dr. Engin TUTKUN

Toksikoloji kimyasallarla çalışılan işyerleri için önemli bir risk faktörüdür. İşyerlerindeki kimyasal maruziyet Endüstriyel Toksikoloji konusuna girmektedir. Endüstriyel Toksikoloji alanında Türkiye’de tek söz sahibi olan Endüstriyel Toksikoloji Derneği bu konuda bilimsel anlamda bir çok faaliyete imza atmaktadır.

Bu hafta iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli olarak Endüstriyel Toksikoloji nedir? Dernek olarak yapılan faaliyetler ve Endüstriyel Toksikoloji Derneği tarafından 2ncisi düzenlenen Uluslararası katılımlı IETOX2020 Kongresi hakkında konuşacağız. Konuşmacımız, Endüstriyel Toksikoloji Derneği ve IETOX2020 Başkanı, Bozok Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Sayın Doç. Dr. Engin TUTKUN.

Toplantıya Katılım Linki:

https://us02web.zoom.us/j/5318323630?pwd=MkE0L0RFL3ZUR0orZXRhUlRsQjMydz09

Bundan sonraki toplantılarımız için sabit olacak olan;
Kullanıcı Adı / ID: 531 832 3630
Şifremiz: ergometri

Doç Dr. Engin TUTKUN

1969 yılında Sinop’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ankara’da tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2011 yılında doktora derecesini, 2015 yılında ise doçentlik unvanını aldı. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde değişik sürelerle görev yaptı. 2009 yılında Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi’nde çalışmaya başladı. 2012 yılındaaynı hastanede Başhekim Yardımcılığı görevini üstlenen Engin TUTKUN, halen BOZOK Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği, endüstriyel toksikoloji, genotoksisite konularında 60’ın üzerinde uluslararası/ulusal yayınım bulunmaktadır. 

Endüstriyel Toksikoloji Derneği

Sanayi ve teknolojinin gelişimine paralel olarak, kimyasalların üretiminde, tüketiminde ve atık miktarında ciddi artışlar meydana gelmiştir. Son 40 yılda kimyasal atık miktarında 25 kat artış olmuştur. Bu artış, kimyasallarla insanlar arasındaki ilişkinin de olumsuz yönde gelişimine ve olumsuz sağlık etkilerine neden olmuştur. Tüm bu gelişmelerle birlikte endüstriyel toksikoloji de hayatımızda daha yoğun yer tutmaya ve sağlık uygulamaları içerisinde daha fazla rol oynamaya başlamıştır. Sağlık, çok sayıda faktörün doğrudan ya da dolaylı etkilediği bir kavram olup endüstriyel ve çevresel kirlilikler de bu süreçlerde önemli rol oynarlar.

İş ve Çevre Sağlığı, bu yönüyle koruyucu ve önleyici hekimlik yaklaşımının ana unsurlarından biri olup, endüstriyel toksikoloji bu alana niceliksel veri sağlar. Gerek sağlığın geliştirilmesi kapsamında epidemiyolojik verilerin elde edilmesi, gerekse insan ve çevrenin toksikolojik unsurlarla etkileşim düzeyinin belirlenmesi noktasında endüstriyel toksikolojinin rolü çok büyüktür.

Ülkemizde İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları kavramları günden güne güçlenmekle birlikte halen daha çözülmesi gereken sorunlar da içermektedirler. Derneğimiz bu noktada endüstriyel toksikoloji kavramının sahada güçlendirilmesi, toksikolojik analiz altyapısının geliştirilmesi, iş ve çevre sağlığı profesyonellerinin bu konudaki bilgi ve birikimlerinin ilerletilmesi, işyeri hekimliği ve branş hekimliği süreçlerinde toksikolojik analiz verilerine doğru ve bilimsel yaklaşımın sağlanmasını ana hedefi haline getirmiştir.

Bu alanda doğrudan ya da dolaylı emek veren herkesi ETOK Derneği çatısı altında görmeyi umut ediyoruz.

ETOK, endüstriyel toksikoloji ve bu alanın iş ve çevre sağlığını ilgilendiren konularında bilimsel faaliyetler geçekleştirmek, bu alanda çalışma yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek ulusal ve uluslararası ilgili dernek, kuruluş, vakıf ve kurumlarla işbirliği yapmak, işbirliği sonucunda ortaya çıkan verileri ulusal iş ve çevre sağlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak amacıyla kurulmuştur. Dernek Sayfası >>>

IETOX 2020

ETOK (Endüstriyel Toksikoloji Derneği)’un 26-29 Ekim 2019 tarihinde düzenlediği 1. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi bu alandaki profesyonellerin bilimsel bir platformda bir araya gelmelerine olanak sağlamış, aynı zamanda sorunlar, öneriler ve beklentilerin paylaşıldığı bir zemin oluşturmuştur. Gelen yoğun talep üzerine Dernek Yönetim Kurulu tarafından Kongre’nin her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilmesi yönünde karar alınmıştır. Bu bağlamda 2. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi 18-25 Kasım 2020 tarihleri arasında online olarak düzenlenecektir. Kongre Sayfası >>>

Bir Sonraki Toplantımız >>>

endüstriyel toksikoloji

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.