Forklift Operatörleri için Sağlık Raporu

İşyeri Hekimleri, İSG Katip üzerinde atanmış olduğu işyerinde çalışanların “işin yürütm şartlarından” kaynaklı sağlık sorunlarından sorumludur. ile görevleri hakkında daha önce iki farklı yazı yazmıştım. Bu yazımda forklift operatörleri için sağlık raporu işyeri hekimi tarafından verilip verilemeyeceğini, daha doğrusu bu raporun işyeri hekimi tarafından ücretli şekilde verilmesi gerekliliğini anlatmaya çalışacağım.

Forklift operatörleri ve diğer iş makinası operatörleri kavramı üzerinde de durmuştuk.İş sahamızda çalışan iş makinası operatörlerinin hepsi işin yürütümü nedeniyle oluşabilecek sağlık risklerinden dolayı işyeri hekimlerinin sorumluluğundadır. (işyeri hekimlerinin yetki ve sorumlulukları) İşyeri Hekimi çalışanlarını, işin tehlikesine göre belirli aralıklarla muayene etmesi gerekir. (işyeri hekiminin görevleri)

Ancak işyeri hekiminin görevlerinden olan “Sağlık Gözetimi” kasıtlı olarak farklı yorumlanarak işyeri hekiminin üzerine vazife olmayan “rapor verme” yetkisi de kullandırılmak isteniyor.

İşyeri Hekimi Forklift operatörlerine Sağlık raporu verilebilir mi?

İşyeri hekimi işe forklift operatörü olacak başlayacak adayların işe giriş muayenesini yaparak “forklift operatörü” olarak işini yapıp yapamayacağına karar verir.

Yine periyodik muayenesini yaparak “forklift operatörü” olarak işine devam edip edemeyeceğine karar verir.

işçi sağlığı

İşyeri hekimi, işverene rehberlik hizmeti olarak işe giriş ve periyodik muayeneler yaparak çalışanların sağlık durumunu işverene raporlar. EK-2 işe giriş raporunu doldurarak, sağlık durumunu kayıt altına alır. Bunun dışında işyeri hekiminin ayrıca farklı bir rapor verme yükümlülüğü, sorumluluğu ve görevi yoktur!!!

Buna rağmen hala işyeri hekiminden böyle bir rapor talep edilmesi durumunda bunun ayrıca bir iş olarak değerlendirilmesi ve ayrıca ücreti mukabil rapor verilmesi gerekir. Çünkü; forklift operatörü olmak üzere istenen sağlık raporu “tek hekim” raporudur. Bu raporu verecek hekimin herhangi bir hekim olması yeterlidir. İşyeri hekimi olmasına gerek yoktur. Bu rapor diğer sağlık kurumlarından da alınabilir. İşyeri hekimi ile ilgisi bulunmamaktadır. İşyeri hekimini bağlayan nokta, forklift operatörü olan çalışanın o işyerinde işini yapıp yapamayacağı kararıdır.

Kısaca Özetlemek Gerekirse;

İşyeri hekiminin görevi, çalışanın “forklift operatörlüğü yapıp yapamayacağı” kararıdır. İşyeri Hekimlerinin bu ve benzeri çalışanlar için rapor vermemesi gerekir. Eğer yazılı olarak forklift kullanıp kullanamayacakları yönünde ayrı bir rapor isteniyorsa bunun ücreti karşılığında temini mümkündür. Tek hekimin vereceği rapor geçerlidir. Ancak bu işyeri hekimliği kapsamında bir hizmet değil, ayrıca ücretlendirilmelidir.

Ufak bir not: 
2019 yılı Kasım ayı güncel rakamlarıyla sağlık kurumlarından ehliyet raporları için istenen ücret rapor başına 50 ile 250 TL arasında değişmektedir.

Eğer işyeri hekimi olarak, firmalarında çalışanlarına halen “forklift operatörü” olur şeklinde ayrı bir rapor düzenleyen meslektaşımız varsa firmaya çok büyük bir iyilik yapıyor demektir.

İşyeri Hekimi Olarak Ne Yapmak Lazım?

İşe giriş ve periyodik muayeneler esnasında görev tanımı “Forklift Operatörü” veya “iş makinası operatörü” olanların muayenelerini uygun şekilde yaparak, Ek-2 İşe Giriş ve Periyodik Muayene Formu‘nun “Sonuç ve Kanaat” kısmına açıkça “İş Makinası Operatörü” veya “Forklift Operatörü” şeklinde yazarak yapacağı işi tanımlamamız lazım. Varsa çalışma şart ve koşullarını bildirmemiz lazım.

forklift operatoru olur
Ek-2 İşe Giriş ve Periyodik Muayene Formu, Sonuç Kanaat Kısmı

Eğer daha önce Forklift için sertifika/ehliyeti yoksa ve yeni almak için müracaat ediyorsa ve bunun için sizden “forklift operatörü / iş makinası operatörü olmak üzere ayrı bir sağlık raporu” talep ediyorsa bunu ücretsiz vermememiz lazım.

Bizler (işyeri hekimleri), ne bağlı çalıştığımız OSGB’ye ne de hizmet verdiğimiz firmaya “yetkimiz dahilinde olup işyeri hekimliği dışında başka hiç bir işi, ücretsiz vermememiz gerekir!”

Önemli!

Eğer “sağlık raporu” yerine kullanabiliyorlarsa hazırladığımız EK-2 İşe Giriş ve Periyodik Muayene Formu‘nun “Forklift Operatörü olur” veya “İş Makinası kullanabilir” yazan Sonuç ve Kanaat bölümünü rapor yerine kullanabilirler. Bu bölüm firmanın işverenine veya insan kaynakları departmanına ayrıca dökümante edilebilir. Bu belgeyi kullanabilirler. (ik bildirim formu örneği)

İş Sağlığı dışında diğer tüm belgeler için ek ücret talep etmek “nasıl hizmet verdiğiniz OSGB tarafından firmalardan isteniyorsa” bize de bir payın düşmesi gerektiğini düşünüyorum. Neticede imzayı atma yetkisi bizde ve verdiğimiz kağıt bizi bağlıyor. Ama PARA(!), hiç alakası olmayanlara gidiyor. Eğer bu ücreti ödemek istemiyorlarsa, bu rapor işyeri hekimleri dışında diğer kamu veya özel sağlık kurumlarından da alınabilir. Tek hekim raporudur.

Bu raporun alınabileceği diğer sağlık Kurumları >>>

Forklift Operatörleri için sağlık raporu nu kim verir? İşyeri Hekimi Forklift operatörleri ne çalışabilir raporu verebilir mi? Forklift operatörü muayenelerini kim yapar? Forklift operatörü raporu için arayın.

Dr. Fatih Hakan ÇAM
İşyeri Hekimi
Yazı Ekleme: 13.11.2019
Güncelleme: 13.11.2019

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.