forklift operatörü

Forklift Operatörü (işyeri hekimliği yönünden)

Forklift operatörleri hemen hemen her iş alanında aktif olarak çalışan kişilerdir. Kullandıkları alet “iş ekipmanı” olarak geçer. Forklifti kullanan kişiye “operatör” denir. Çalışanlar, “iş makinaları sürücü eğitimi” sonrası T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirli dönemlerde yapılan sınavla başarılı olanlara “operatörlük belgesi” verir. (Ehliyet değil!)

İş Makinası kullanmaya yetkili Ehliyet sınıfı G‘dir. Bunun için alınması gereken sağlık raporu ile ilgili yazım bu sayfadadır.

İşyeri Hekimi Ehliyet Raporu verebilir mi?

İş ekipmanı: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatı,

İş ekipmanının kullanımı: İş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması, taşınması, tamiri, tadili, bakımı, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyeti,

Maruz kişi: Tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan kişiyi,

Operatör: İş ekipmanını kullanma görevi verilen çalışan veya çalışanları,

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ, Madde 4, Tanımlar

Forklift Nedir?

Forklift, MEB’in ilgili yönergesinde, yükleri çatallı kolları ile alıp kaldıran, muhtelif yerlere taşımaya, yüklemeye ve istiflemeye yarayan ve en az 15 kw-20 hp motor gücüne sahip taşıma kapasitesi 600 kg ve yükleme yüksekliği 2 metre olan makine, olarak tanımlanmıştır.

İş Ekipmanlarının Kullanımı ile ilgili Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde ise Forklift için “özel tipte iş ekipmanı” ve “Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş ekipmanı” olarak geçmiştir.

Üzerinde bir veya daha fazla çalışanın bulunduğu forkliftlerin devrilmesinden kaynaklanan risklerin azaltılması için;

a) Sürücü için kabin bulunur veya

b) Forklift devrilmeyecek yapıda olur veya

c) Forkliftin devrilmesi halinde, yer ile forkliftin belirli kısımları arasında taşınan çalışanlar için, yeterli açıklık kalmasını sağlayacak yapıda veya

ç) Forklift, devrilmesi halinde sürücünün forkliftin parçaları tarafından ezilmesini önleyecek yapıda olur.

İş Ekipmanlarının Kullanımı ile ilgili Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK-I, Madde 3.1.5

Forklift Operatörü için Aranan Şartlar

Forklift gibi özellikli bir iş makinası/ekipmanı kullanılacaklar için olması gereken şartlar MEB’in ilgili yönetmeliğinde belirlenmiştir:

forklift operatörü

Bu şartlar sadece forklift operatörü için değil, diğer tüm sertifikasyonu gereken iş ekipmanı kullanacak operatör adayları için gereklidir:

Kurslara kayıt olacak kursiyerlerde aranacak şartlar şunlardır:

a) Yaş şartı; 19 yaşından gün almış olmak, (Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992)

b) Öğrenim şartı; En az ilkokul düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

c) Sağlık şartı; operatörlük yapmasına engel bir durumu bulunmamak,

ç) Adli sicilinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, (Değişik ibare: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giydiğine dair kaydı bulunmamak.

İŞ MAKİNELERİ SÜRÜCÜ EĞİTİM KURSLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE, Madde 9

Forklift Operatörleri için Sağlık Muayenesi

Forklift operatörü gibi iş makinası / iş ekipmanı kullanacakların muayenesi işlemleri hakkında daha detaylı bilgi almak için daha önce yazdığım bu yazıya göz atabilirsiniz.

Kısaca özetleyecek olursak, işyeri hekimi olarak çalışanın forklift operatörü olarak çalışıp çalışmayacağını belirleyecek yegane kişi işyeri hekimidir. Bunu işe giriş ve periyodik muayenelerde EK-2 formunda Öneri ve Kanaat Bölümünde 1nci maddede “yapacağı iş” işlemek işyeri hekiminin en temel görevidir.

Diğer taraftan çalışanın ehliyet ve sertifika almak için forklift veya diğer iş makinası operatörleri olabileceğine dair “ayrıca” yazılı sağlık raporu almak işyeri hekimi görevleri arasında değildir. Bu ayrı bir ücrete tabii olarak sunulması gereken farklı bir iştir.

Dr. Fatih Hakan ÇAM
İşyeri Hekimi
Yazı Ekleme: 13.11.2019
Güncelleme: 13.11.2019

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.