Haftalık çalışma saati ve ara dinlenmesi

İşçinin çalıştığı işte geçirdiği süreler çalışma süresi olarak anılmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63 üncü maddesinde, haftalık çalışma en çok 45 saat olarak belirlenmiştir.

Aksi bir durum yoksa bu süre, iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit olarak bölünerek uygulanmaktadır. Ancak işçi ile işverenin anlaşması ile bu normal çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati geçmemek şartıyla farklı şekilde dağıtılabilmektedir.

Kanunda belirtildiği şekliyle özel sektör şirketlerinin büyük bölümü işçilerini haftada 45 saat çalıştırmaktadır. 657 sayılı Kanun kapsamında memurların haftalık çalışma süresi ise 40 saattir ve haftada 5 gün çalışırlar. 4/D kapsamındaki işçiler, 657 sayılı Kanuna tabi değildir ve 45 saate kadar çalıştırılmaları mümkündür. Ancak 4/D kapsamındaki mevcut bazı işçilerin kamuda çalışma süreleri memurlarla uyum açısından ve toplu iş sözleşmeleri ile haftada 40 saat olarak belirlenebiliyor. Fakat 4/D kadrolu işçiler 4857 sayılı İş Kanuna tabi olduğundan kadroya geçen işçilerin de haftalık 45 saat çalıştırılacağı görülmektedir. Genel uygulama bu şekildedir.

İstenirse haftalık çalışma süresi 45 saatin altında belirlenebilir ama istense bile üstünde belirlenemez. Buna göre bir işletme, işçilerinin haftalık çalışma süresini örneğin 40 saat belirleyebilir bunda bir sakınca yoktur; ancak işçilerle anlaşsa bile bu süreyi 46 saat olarak belirleyemez.

SSK işlemlerinde ay 30 gün olarak dikkate alınmakta, dolayısıyla aylık çalışma süresi de 30×7.5=225 saat olarak uygulanmaktadır.

ARA DİNLENME SÜRESİ NE KADAR?

Ara dinlenmesi yani mola ya da yemek saatleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 68. maddesinde düzenlenmiş olup, anılan hükümde ara dinlenme süresi günlük çalışma süresine göre kademeli bir şekilde belirlenmiştir. İlgili madde hükmü uyarınca ara dinlenmesi;

  • günlük çalışma süresi 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakikadan,
  • 4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar (7,5 saat dahil) süreli işlerde otuz dakikadan,
  • 7,5 saatten fazla süreli işlerde 1 saatten az olamaz.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. madde hükmü uyarınca günlük çalışma saati 11 saati aşamayacağından, 68. maddenin belirlediği 7,5 saati aşan çalışmalar yönünden en az bir saatlik ara dinlenme süresinin, günlük en çok onbir saate kadar olan çalışmalarla ilgili olduğu kabul edilmelidir. Bu sebeple, günde onbir saate kadar olan (onbir saat dahil) çalışmalar için ara dinlenmesi en az bir saat, onbir saatten fazla çalışmalarda ise en az birbuçuk saat olarak verilmelidir.

Gün içerisinde işçi yemek molası dışında çay, kahve gibi çeşitli ihtiyaçlar sebebi ile ya da dinlenmek için işçi çeşitli molalar verebilmektedir. Bu süreler de ara dinlenme süresi hesabında dikkate alınır. Örneğin işyerinde 1 saatlik yemek molası dışında 15’er dakikalık toplam 30 dakika çay ve ihtiyaç molası olması halinde işyerindeki ara dinlenme süresi 1 saat değil 1,5 saattir.

Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir.

Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir.

Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir.

sozcu.com – 10.09.2018

Bir Cevap Yazın