HER ŞEY TEŞHİSLE BAŞLAR! (Periyodik Tetkik ve Muayeneler için Teknik Şartname)

Koruyucu Sağlık Hizmetleri ve Çalışan Sağlık Gözetimi için İş Kolu Tehlike Sınıfına göre belirli periyotlarla yaptırılan; lakin NACE Koduna bakılmaksızın her yıl yapılmasını mutlaka önerdiğimiz Periyodik Tetkikleri Acil Eylem Komitesi kararları doğrultusunda ötelemiştik. Güneş Işığından da istifade ederek, yaz döneminde Periyodik Tetkik ve Muayenelerimizi tamamlamak durumundayız. Bu bağlamda, Covid-19’a karşı muhtemel optimal şartları da yedirerek, mevcutta kullandığım Teknik Şartnameyi sizlerle paylaşmak istedim.

Selam ve Saygılarımla,

Dr. İlker ALTUNER

PANDEMİ SÜRECİNDE, 2020-2021 yılları,

PERİYODİK TETKİK ve MUAYENELER için TEKNİK ŞARTNAME

Buradan PDF halini indirebilirsiniz

2020 YILI …………………. A.Ş. ÇALIŞANLARININ PERİYODİK TETKİKLERİNİN YAPILMASINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME

1. İŞİN KONUSU:

………  A.Ş. çalışanlarının 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında sağlık tetkiklerinin yapılmasıdır.

2. İŞİN AMACI:

…….. A.Ş. çalışanlarının, İşyeri Hekimleri tarafından belirlenen tetkiklerinin yaptırılması ve hizmet sunucu ilgili firmaya bağlı yetkilendirilmiş uzman hekimler tarafından değerlendirilip sonuçlarının ……….. A.Ş. İş Sağlığı ve Güveliği birimine ulaştırılmasıdır.

3. İŞİN KAPSAMI:

Hizmet alınan ilgili firma ……………. A.Ş. çalışanlarının sağlık tetkikleri için; Yapılacak işlemlerde, Sağlık Bakanlığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına uymak, Alınan numunelerin uygun şekilde alınması, korunması ve taşınmasını sağlamak, İşyerlerine uygun şekilde intikal etmek, Saha içi İş Güvenliği kurallarına uymak, İş yerlerindeki yapılacak iş kapsamında hazırlıkların yaptırılması ve uygunluğunun denetlenmesini yapmak, Uygulama sürecinde çalışanlara ve işyerine herhangi bir zarar getirmemek, İlgili hizmet sunucu firmanın yapacağı işin kapsamında ve sorumluluğundadır.

4. GENEL HÜKÜMLER:

4.1- Tetkik yaptırılacak personel ve bu kişilere yapılacak tetkiklerin listesi, şartname ekinde ve elektronik ortamda yüklenici firmaya verilecektir.

4.2- İş kapsamında firma tarafından görevlendirilecek personelin ulaşım, yemek, konaklama vb. masrafları ve iş kapsamında gerekli kırtasiye harcamaları yükleniciye aittir.

4.3- Hizmet sunucu Firma ve personeli, iş kapsamında sahip olacağı işyeri ve çalışanlar ile ilgili bilgileri 3ncü Kişi ve kurumlarla paylaşamaz.

4.4- Firma görevlendirdiği personelin İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini almakla ve gerekli KKD’ lerini temin etmekle yükümlüdür.

4.5- Hizmet sunucu Firma işin gerçekleştirilmesi için en az 4 personel çalıştırmalı ve bunlardan en az 1’i bayan hemşire olmalıdır. Hizmet sunucu Personeli ilgili mevzuattaki özelliklere, eğitime ve sertifikalara sahip en az 2 (iki) yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.

4.6- Hizmet sunucu Firma işin yürütümünde hijyen şartlarının sağlanması için gerekli sarf malzemelerini ve kıyafetleri temin etmekle ve personelin bu malzemeleri kullanmalarını sağlamakla yükümlüdür. …………… A.Ş. personelin çalışma esnasında hijyen kurallarına uyulmadığını ve uygun malzeme-kıyafetlerin kullanılmadığını tutanakla tespit ettiği takdirde personelin değiştirmesini isteyecektir.

4.7- İşin yürütümü esnasında gerekli sarf malzemelerini ( pamuk, sargı bezi, alkol, enjektör vs. ) temin etmekle ve iş bitiminde ilgili mevzuata uygun şekilde taşınıp işletme dışında bertaraf edilmesinden hizmet sunucu firma sorumludur.

4.8- İşin yapımı esnasında Hizmet sunucu firma veya çalıştırdığı personelin; yanlış tıbbi müdahale, eksik veya yanlış numune alımı, yanlış etiketleme, yanlış kayıt sonucu çalışana zarar vermesi durumunda maddi ve manevi sorumluluğu almış olduğunu peşinen kabul eder.

4.9- İşin yapımı esnasında çalışılan işyerine ve 3ncü şahıslara gelebilecek zararlardan hizmet veren firma sorumludur. Bu konuda gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.

4.10- İşin yürütümü için gerekli sağlık aracının mevzuata uygunluğundan ve personelin mevzuata uygun kullanmasından hizmet sunucu firma sorumludur. Sağlık aracının içindeki cihazların kalibrasyonunu Hizmet sunucu firma sağlamalı ve onay alması gereken cihazların onaylarını hazır bulundurmalıdır.

4.11 Tarama öncesi Hizmet alan firma İşyeri Hekimine, planlanan tarama tarihinden en az 10(on) gün öncesinden elektronik ortamdan kalibrasyon ve onay formlarının aktarımını sağlamalıdır.

4.12- Tetkikler için alınacak numunelerin bozulmadan uygun şartlarda laboratuvara götürmekle yüklenici firma sorumludur. Bu nedenlerle oluşacak numune kaybı veya yanlış değerlendirmelerden ve numunelerin tekrar alınıp değerlendirilmesinden firma sorumludur.

4.13- Yüklenicinin işin yürütümü için kullandığı araçların arızalanması durumunda, işin devamı için 24 saat içinde yeni araç temin etmelidir.

4.14- İşin yürütümü 08:00-18:00 saatleri arasında olacaktır. İşin yürütüm tarihleri ……………… A.Ş. ile beraber belirlenecek ve değişiklikler önceden bildirilecektir.

4.15- EKG çekimi için her personele ayrı temas başlığı-bandı kullanılacaktır. Enjektörler her kişi için ayrı ve tek kullanımlık olarak kullanılacaktır. Tahlil, tetkik ve işlemlerde, Sağlık Bakanlığı mevzuatı hijyen açısından temel alınacaktır.

4.16- Yapılacak tetkiklerden doğru sonuç alınması için çalışanların uymaları gereken talimatlar ( tüketilmeyecek yiyecekler, içecekler vs. ) önceden bildirilecektir.

4.17- Kullanılan tüm cihazlar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca kayıtlı olmalıdır.

4.18- Cihaz arızası nedeniyle eksik olan tetkiklerin yenilenmesinden ve/veya oluşacak her türlü maddi karşılığından hizmet sunucu firma sorumludur.

4.19 – Sağlık Bakanlığı 2016/ 7 sayılı Gezici İSG hizmetlerine dair 54567092/-191 Sayılı Genelge’ ye uygun şekilde tarama aracı ve hizmeti sağlanmalıdır.

4.20 – Hizmet sağlayıcı firma tarafından, Çalışma programları İl sağlık Müdürlüklerine verilerek, alınacak izin belgesi ……………. AŞ İşyeri Hekimine en geç 3 (üç) gün önceden iletilecektir.

4.21 – İşbu şartname 4 sıralı sayfa olup; Hizmet sağlayıcı firma yukarıdaki tüm şartları eksiksiz yerine getirmeyi taahhüt eder. İş bu şartlarla ilgili her türlü anlaşmazlıklardan ötürü Muğla mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

5. PANDEMİ (COVİD-19 VE INFLUENZA) TEDBİRLERİ

a. Öncelikle Personelin Çalışma Alanına Kontrolsüz şekilde gelerek yığılmalara sebep olmaması, Sosyal Mesafenin korunabilmesi için, Personel Randevulu Olarak Kontrollü Bir şekilde Küçük Gruplar (8 Kişilik) Halinde Çalışma Alanına, İşyeri Sağlık Birimi DSP’leri tarafından birim amirleri aranarak teker teker Davet Edilecektir. Kişinin ölçümlerinin yapılması ve birimine yönlendirilmesini müteakiben, ikinci kişi “ tekrar gönderim talebi “ yapılana değin ölçüm alanına gönderilmeyecektir.

b. Randevu Sistemi ile gönderilen Personel, Maskeli bir şekilde Ölçüm Alanına gelecektir.

c. Personel ilk Olarak Kayıt Kabul Masasına uğrayacaktır. Kaydı Yapılan Personele Sağlık Taraması Esnasında Kullanması için Bir Çift Eldiven ve Bir Adet Bone Verilecektir. Eldiven ve boneyi tarayıcı firma sağlayacaktır.  Personel Tüm Tarama aşamalarında Eldivenini Ve Bonesini Çıkarmayacak, Sadece Odyo Testi Esnasında Bonesini Kulaklarını da içine alacak şekilde takacaktır.

d. Bekleme Yerleri Zemin işaretlemesi ile Sosyal Mesafe Dikkate Alınarak Önceden Oluşturulacaktır. İlgili firma ön hazırlığı tarama öncesi gelerek yapmak/yaptırmakla mükelleftir.

e. Yapılacak Sağlık Taramaları için belirlenecek istasyonlar Arası Mesafe en az 3mt olarak düzenlenecektir.

f. Kayıt Masasından Eldivenini ve Bonesini Alan Personel, ilk olarak Kan Alma İstasyonuna Uğrayacaktır.

g. Tüm Mobil Sağlık Hizmeti sunucusu firma Sağlık Çalışanları; Tulum, Maske, Bone, Tam yüz Siperliği/ Gözlük Takacak Ve her hasta için Yeni Eldiven Kullanacaktır.

ğ. EKG Cihazı her ölçüm sonrası,  Dezenfekte Edilecektir. Her Yeni gelen personel için EKG Sedyesinin Tek Kullanımlık Örtüsü Değiştirilecektir. Örtüyü tarayıcı firma sağlayacaktır.

h. SFT testi, YAPILMAYACAKTIR.

(ALTERNATİF: Pnömokonyoz,  KOAH ve Astım hastaları hariç yapılmayacaktır. Eğer bu kişilerin yakın dönem ilgili branş dönüşleri mevcutsa yaptırılmayacaktır. SFT yapılacak personele ilgili bildirim ve ölçüm öncesi yönlendirme DSP tarafından yapılacaktır. Sft Aparatına Takılan Üfleme Ağızlığını Personelin Kendisi Alıp Monte Edecektir. Test Bitiminde Kullanılan Üfleme Ağızlığını Yine Kendisi Çıkarıp Tıbbi Atık Bölümüne Bırakacaktır. Her Yeni Test için Solunum Testi Cihazı Dezenfekte Edilecektir.)

ı. Kulak Testi için gelen her Personel Bonesini kulaklarını kapatır şekilde indirdikten sonra Testi Tamamlayacaktır. Her Testten Sonra Odyo Kabini Ve Kulaklıklar Dezenfekte Edilecektir.

i. AC Grafisi Alanı, Kapı kolları, Çekim Kasedi Her Personel Değişiminde Dezenfekte Edilecektir.

j. Dezenfektan olarak %70 Tıbbi Alkol, Domestos Çamaşır suyu otomatik ilaç pompası ile tarayıcı firma tarafından kullanılacaktır.

k. Hassas bölgelerin temizliğinde, Virüsidal EN14476 tek kullanımlık bez ve yüzey temizliğinde Klerwipe Sporicidal Low Residue Peroxide Mop Wipe tarayıcı firma tarafından kullanılacaktır.

l. Tüm istasyonlarda El dezenfektanı tarayıcı firma tarafından konulacaktır.

m. Kapalı alan dezenfeksiyonu için, Masa tipi kumandalı UV armatürlü UvC Lamba sistemi kullanılacaktır.  (tarayıcı firma sağlayacaktır)

n. Mobil araçlarda ölçüm sırasında havalandırma için, LED UvC sistemli hava temizleyicisi kullanılacaktır.

o. Tıbbi Atık ve Atıklar İçin uygun standartlarda Atık kovaları tarayıcı firma tarafından sağlanacaktır.

ö. Taramaya gelecek personel, mümkünse 14 gün izolasyon sonrası sahaya alınacaktır. Tarama tarihinden en geç 5 gün öncesinden yapılmış Negatif Covid-19 test sonucu ibraz edilecektir.

6. UYGULAMA:

a.) Kan almada aynı anda kan alacak iki kişi görevlendirilecektir.

b.) Asgari Çalışma Programı:

7. TETKİK SONUÇLARI HAKKINDA

    A. Tetkikleri Yorumlayacak ilgili Branş Hekimlerinin yetkinlikleri ve kaşe bilgileri …………… İşyeri Hekimine 10 gün öncesinden elektronik ortamda iletecektir.

    B. Tetkik sonuçları aşağıdaki şartlar sağlanarak …………….. İşyeri Hekimine en geç 15 gün içinde verilecektir. 

 1. Odiometri testi:  Odyometrist tarafından değerlendirilip, Kulak Burun Boğaz uzmanı tarafından onaylanacaktır,
 2. SFT sonuçları: COVİD-19 TEDBİRLERİ GEREĞİ SFT YAPILMAYACAKTIR.
 3. Akciğer filmleri: 1 nci kalite olup, İLO okuyucusu olan Göğüs Hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilerek Pnömokonyoz raporu ve Radyoloji Uzmanı tarafından değerlendirilerek radyoloji raporu düzenlenecektir. İşyeri Hekiminin kontrol amaçlı 3ncü Pnömokonyoz Okuması yapabilmesi için, tüm filmler orijinal CD halinde paylaşılacaktır.
 4. Tam kan, Tam idrar, Üre, Kreatinin, ALT, AST, Kan ve İdrar Metabolitleri,Kan Şekeri vb değerler: Biyokimya uzmanı tarafından değerlendirilecektir.
 5. EKG: Kardiyoloji Uzmanı tarafından değerlendirilecek ve Normal / Var olan Patoloji şeklinde yorumlanarak kaşelenecektir.
 6. Göz muayenesi: Göz Hastalıkları Uzmanı tarafından yapılacak ve değerlendirilecektir. Genel göz muayenesinin yanında, Göz tansiyonu, Refraksiyon kusur bozukluğu ve Renk körlüğü, görme Alanı, Ambliyopi ve Strabismus, Nistagmus değerlendirilecektir.
 7. Çalışanların Yaş, Tansiyon, Nabız, Boy-Kilo, Oksijen Satürasyonları da Tetkikler sırasında eş zamanlı olarak hizmet sunucu firma personeli tarafından alınarak kaydedilecektir.

C. Kaşe ve İmza ile Onaylı tüm sonuçlar; Hizmet alan firma İşyeri Hekimi tarafından Hizmet sunucu firmaya iletildiği Excell formatına uygun liste halinde Yazılı, Toplu olarak CD baskılı, AC PA grafileri kişi bazında etiketli CD baskılı olarak, branş hekimleri tarafından özet patolojik tetkikli personelin belirtildiği sonuç raporlaması yazılmış olarak; ……………. İşyeri Hekimine en geç 15 (onbeş) gün içinde iletilecektir.

  D. Örnek Sonuç raporlaması:      

 1. Excell listesi :
 • Örnek Branş Hekimi Raporlaması Word Listesi şeklinde:
 1. KBB – odyometri :
 1. Mikst tip işitme kaybı olanlar:
 2. SNİK olanlar:
 3. İletim tipi işitme kaybı olanlar:

SFT:

Mikst tip SY olanlar:

Restriktif SY olanlar:

Obstruktif SY olanlar:

 1. PA Ac grafisi patolojik/şüpheli lezyon olanlar:
 2. EKG’si patolojik/şüpheli olanlar:
 3. Göz : İleri tetkik ve tedavisi gerekenler:

 7. ŞARTNAMEYE EKLER:

 1. Firma Ticari İmza Sirkülleri
 2. Uzman Hekimlere ait firma çalışma belgeleri
 3. Kullanılan tüm cihazlar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca kayıtlı olmalıdır.
 4. ÇSGB İSGÜM tarafından firmaya verilmiş Tarama ve Araç yetkinlik belgesi
 5. İmza sirkülünde imzası olan Hizmet Sunucu Firma Yöneticisinin şartnameye imzası
 6. İl Sağlık Md.lüğü İzin belgesi

Hizmet Sunucu Firma Yöneticisinin;

Adı Soyadı     :

Tarih               :

İmzası             :

Şirket Kaşesi :

Tebliği yapan, Hizmet Alan Firma Yetkilisi:

Adı Soyadı     :

Tarih               :

İmzası             :

Şirket Kaşesi :

İLGİ:

1. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18615&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

2.

https://www.linkedin.com/in/ilker-altuner-3341b681/

Bir Cevap Yazın