İETOX 2020

ETOK (Endüstriyel Toksikoloji Derneği) tarafından Sayın Endüstriyel Toksikoloji Derneği Başkanı Doç.Dr. Engin TUTKUN başkanlığında 2. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi 18-25 Kasım 2020 tarihleri arasında online olarak düzenlenecektir.

www.ietox2020.com

Covid-19 pandemisinin neden olduğu kısıtlılıklar nedeniyle Kongre’nin online olarak webinar şeklinde yapılması planlanmıştır.

Kongrenin zengin bilimsel programı ile alandaki sorunlara ve beklentilere yine tam olarak karşılık vereceği inancındayız. Ergometri.com olarak kongreyi destekleme ve katkıda bulunma kararı aldık.

ietox 2020

Kongrenin bu seneki ana teması Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Endüstriyel Toksikoloji ve İş Sağlığı‘dır.

Kongrenin ana konularının endüstriyel ve çevresel hastalıklar ve kanserler, genotoksisite, nörotoksisite, nanotoksikoloji ve çevresel etkileri, çevresel kirlilik, mesleksel ve çevresel risk değerlendirmesi, önleyici ve koruyucu stratejiler, mesleksel ve çevresel hastalıkların sosyal etkileri ve sağlık sistemleri ile ilişkisi şeklinde olması planlanmıştır. Ayrıca pandeminin sadece insan ve toplum sağlığı açısından değil, çalışan sağlığı açısından da farkındalığın arttırılması gerektiğini işleyen oturumlar da olacaktır.

Kongre’de, talebe bağlı olarak tartışma oturumları ve sektörel oturumlar da düzenlenecektir. Bunun dışında, bilim insanlarının orijinal çalışmalarını sunabilecekleri sözlü sunum oturumları da yapılacaktır.

Sizleri Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi’ne katılmaya davet ediyoruz. Katılımınız ve desteğiniz geleceğe ışık tutacaktır.

Bildiri gönderimi için >>>

Bilimsel Program için >>>

Düzenlenecek kurslar tüm katılımcılar için ücretsizdir!

 • LMM (Leit Merkmal Methode) Üretim Ergonomisi Risk Analizi Eğitimi
 • İşyerinde Periyodik Muayenelerde Kimyasal Toksisitesi Değerlendirme
 • Pnömokonyozlara Radyolojik Yaklaşım
 • İşitme Kayıplarına Odyolojik Yaklaşım
 • İşyerinde Delici Kesici Alet Yaralanmalarına Yaklaşım Kursu
 • Endüstriyel Toksikoloji ve Laboratuvar Kursu
 • 0’dan 100’e EKG Kursu
 • Solunum Fonksiyon Testleri Kursu
 • Meslek Hastalıklarında Hasta Değerlendirmesi ve Bildiriminde Güncel Durum Kursu
 • İşyerinde Beyin ve Omurilik Hasarlanmalarına Yaklaşım Kursu
 • Solunum Korumada Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi ve Kullanımı Kursu
 • İşyerinde Yüzey Temasları ile Çapraz Bulaşma Kursu
 • Yüksekte Çalışmada Doğru Emniyet Kemeri Seçimi Kursu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Epidemiyolojik Yaklaşım Kursu
 • Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Kursu
 • Endüstriyel Tesisler Yangın Güvenliği Risk Değerlendirmesi Kursu
 • ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Genel Bilgilendirme Kursu
 • Akü Şarj Alanlarında Güvenli Çalışma Kursu
 • EKED Etiketleme ve Kilitleme Sistemleri Kursu
 • Yetişkin Eğitimi Kursu