Özel Sağlık Kuruluşlarında Bulundurulması Gereken Asgari İlaçlar

İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİNDE BU İLAÇLARIN BULUNDURMA ZORUNLULUĞU KALKMIŞTIR. (Mülga:RG-18/12/2014-29209)

Resmi olarak yada ihtiyaç nedeniyle iş yerlerinde kurulması istenen veya kurulmuş olan “işyeri sağlık birimleri”nde olması gereken malzeme listeleri ve ilaçlar İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliğinde (EK-1)‘inde belirtilmektedir.

İşyeri zorunlu yada isteğe bağlı olarak eğer bir sağlık birimi oluşturuyorsa yönetmeliğin bu ekinde geçen malzeme ve ilaçları temin etmek ve sağlık biriminde hazır bulundurmak zorundadır. Ekte açıkça yazmayan ancak bahsi geçen “bulundurulması zorunlu tutulan temel acil ilaçlar, aşılar ve antiserumlar” 15/2/2008 tarihinde yayımlanmış olan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre istenmiştir.

Bu yönetmeliğin güncellenmesiyle (Ek-11:R.G-10/3/2010-27517) oluşan son liste aşağıda listelenmiştir. 2008 yılındaki listeden farkı izodeks eklenmiş olmasıdır.

(bu yazı 08.05.2017 tarihinde gözden geçirilmiştir.)

İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİNDE BU İLAÇLARIN BULUNDURMA ZORUNLULUĞU KALKMIŞTIR. (Mülga:RG-18/12/2014-29209)

SAĞLIK KURULUŞLARINDA BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ İLAÇ LİSTESİ
1 İsoptine ampul 3 adet
2 Heparine 3 adet
3 Kortikosteroid ampul 3 adet
4 Antispazmodik ampul 3 adet
5 Antianksietik ampul 3 adet
6 Methergine ampul 3 adet
7 Polivinil prolidine iyot sol. 500cc. 1 adet
8 %5 dextroz 500 cc 2 adet
9 % 0,9 luk NaCl. 500 cc 2 adet
10 %20 mannitol 500 cc 2 adet
11 1/3 İzodeks 500 cc. 1 adet
12 Analjezik 5 amp
13 Adrenalin 1 mg 5 amp
14 Atropin sulphat 0,5 mg 5 amp.
15 Sodyum bikarbonat % 8,4 5 amp
16 Calcium glukonat %10 2 amp
17 Dopamin 2 amp
18 Lidocain %2 2 amp
19 Antihistaminik 5 amp
20 Aminophillin 2 amp
21 Diazepam . 2 amp
22 Nidilat kapsül 1 kutu
23 Diüretik 5 amp

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.