çalışan sağlığı

İş Güvenliği Kanunu Kimler için Geçerlidir?

Kimler İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa tabiidir? İSG’den sorumlu tutulan işyerleri nelerdir? Hangi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri yürütülür? Hangi işyerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliğine gerek yoktur? ISG’den muaf tutulan işyerleri hangileridir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın herkes için geçerlidir. (İSG Kanunu, Madde 2)

Dolayısıyla işyerinde çalışan işvereninden işçisine kadar çırak ve stajerler de dahil herkes İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa dahildir.

Meslek liselerinden geçici süreyle görevlendirilen, SGK’ları farklı bir yerden yatan stajyerler de yine o işyerinin çalışanıymış gibi değerlendirilmeli ve İSG tedbirlerine ve yaptırımlarına dahil edilmelidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun uygulanmayacağı yerler

  • Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.
  • Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
  • Ev hizmetleri.
  • Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
  • Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

ISG Kanunundan muaf tutulmuşlardır. (İSG Kanunu, Madde 2)

Kanun ilk çıktığında bu kanun kapsamında muaf tutulmuş olan Denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer hâlleri maddesi ((Ek: 10/9/2014-6552/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 14/5/2015 tarihli ve E.: 2014/177, K.: 2015/49 sayılı Kararı ile.) iptal edilerek Kanuna dahil edilmiştir.

Denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer hâllerinde dahi iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Silahlı Kuvvetler, asker ve polisler, emniyet, MİT gibi güvenlik birimleri kanun kapsamı dışındadır. Bunlardan TSK içindeki askeri fabrika, bakım merkezleri ve dikimevleri gibi işçi çalıştıran yerler kanun kapsamında iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri vardır.

Kendi nam ve hesabına çalışan, hiç bir çalışanı olmayan işlerde de kanun uygulanmamaktadır. Bu yerlerde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı zorunluluğu olmamakla beraber, diğer ISG evraklarının da (eğitim, acil durum eylem planı, risk değerlendirmesi… gibi) düzenlenmesine gerek yoktur.

Dr. Fatih Hakan ÇAM
İşyeri Hekimi

Yayım Tarihi: 07.07.2017
Güncelleme Tarihi: 30.10.2019