İŞ KAZALARI, ENDEMİ PANDEMİ DİNLEMEZ!

Dr. İlker ALTUNER

İşyeri Hekimi Bakış Açısından İş Kazası

İş kazası;

İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay ’dır.

İşyeri Hekimi Bakış Açısından İş Kazası,

Yaralanmanın ağırlığına göre kazalar:

 – Yaralanma ile sonuçlananlar,

 – Sürekli iş göremezliğe neden olanlar,

 – Ölümle sonuçlananlar,

 – Tedavi gerektirmeyenler şeklindedir.

Yaralanmanın cinsine göre, Kazanın cinsine göre kazalar…..

İş Sağlığı Açısından Kaza Nedenleri:

-İnsan:

Kişisel Nedenler (Fizyolojik, Zihinsel ve Ruhsal) :

-Dikkat eksikliği ve buna neden olan hastalıklar

-Kronik Hastalıklar (Kr. Hastalık anemisi, Kas-iskelet sistemi bozuklukları-tekrarlayıcı stress yaralanmaları, Kronik Vertigo, Diabet, tansiyon düşmesi/yüksekliği, Sensörinöral İşitme kayıpları)

-İlaç kullanımı : Psikiyatrik ilaçlar, Sedasyon yapan kas gevşetici vb ilaçlar ve İnsülin kullanımı vd

-Psikolojik rahatsızlıklar, Kişilik Bozuklukları, Psikolojik yorgunluk, Uyku Bozukluğu, Fazla mesaiye bağlı yorgunluk, Ailevi ya da Sosyal Durumsal Anksiyetik bozukluklar

-Akut hastalıklar ( Otitis Media, Akut vertigo, Anemi vb)

-Uygunsuz madde kullanımı (alkol vb)

-Zeka seviyesi

-İYH şerhlerine sahada uyulmaması

-Motivasyon (Maddi ve manevi), Yetenek, Eğitim, Tecrübe, Dikkatsizlik, Acele etme, Rutinleştirme-Umarsızlaşma, Fazla mesai veya iş dışı ek işlerlerle (zeytin, hayvancılık,tarla,zanaat,..) fazla mesai ……

-Ergonomik Şartlar; Çevre, Eğitim, KKD, Ekipman, Araç, Planlama-Yönetsel, Vardiyabaşı-İşbaşı Eğitimi, Görev Öncesi otokontrol,amir kontrolü ve ortam Kontrolü, vd ………

Çalışanlar yönüyle

-Özel Risk Grupları:

Yaş Sınırlamaları (Mevcut değil),Emziren ve Hamile Kadınlar, (Kadın Doğum, Aile Hekimi ve İYH Takibinde), Yabancılar

-Fiziksel Kapasite: Görev tanımı ve göreve uygunluk ve yeterlilik takibi ve kanaatı (İdari Amirleri)

-Sağlık Gözetimi: Gerekli raporlamalar, Periyodik tetkikler ve muayeneler sonrası, ilgili branş sevk ve takipleri, çalışma şerhleri ile yapılmaktadır. (İşyeri Hekimleri)

İş Kazası Müdahale Süreci

Formlar kısmından indirebilirsiniz.
Formlar kısmından indirebilirsiniz.
Kaza Alanı Önce / Sonrası İncelemesi ve düzeltici faaliyetleri, İGU ve Birim Amirinin takip ve sorumluluğundadır.

İş Kazası Araştırma Süreci

Formlar kısmından indirebilirsiniz.

Hukuki boyutlarıyla ve Bildirim hususunda bilgiler için İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu Yayınını indirip inceleyebilirsiniz.

https://tr.linkedin.com/in/ilker-altuner-3341b681

Bir Cevap Yazın