İş Makinaları (işyeri hekimleri için)

İş Makinaları, işin yürütümü esnasında kullanılan “iş ekipmanı” olarak geçer. İş Ekipmanı diyince işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatın hepsini kapsamaktadır. İş ekipmanını kullanma görevi verilen çalışan veya çalışanlara ise “operatör” denilmektedir. Operatörler kullanacakları makina, alet veya tesisat için özel eğitimlerden geçerek yetkilendirilirler. Çalışanın, iş makinaları için yetkilendirilebilmesi için MEB tarafından sınav yapılır. (iş Makinaları için ehliyet raporunu işyeri hekimi verebilir mi?)

İş Makinaları

MEB sınavla operatör yetkisi verdiği iş makinaları şöyledir:

Araç kurtarma-çekme-taşıma aracı: Aracı kaldırıp yükleyebilen, bir yerden başka bir yere taşıyabilen, taşıma kapasitesi en az 1 ton, motor gücü en az 70 kw-95 hp olan, aparatları ruhsata işli ve tescil belgesine sahip makineyi,

Asfalt bakım distribütörü: Haznesinde asfalt bitümü taşıyabilen, sıcaklığını ve miktarını kontrol edebilen, taşıma kapasitesi en az 1 ton ve motor gücü en az 70 kw-95 hp olan, aparatları ruhsata işli ve tescil belgesine sahip makineyi,

Asfalt plenti makinesi: Sıcak bitüm ile değişik boyutlarda gruplandırılmış agreganın bir mikserde karıştırılarak serime hazır hale getirildiği sabit ya da mobil sistem makineyi,

Beko loder: Yükleyici kısmıyla malzemeyi kısa mesafeli taşıma, yükleme ve yığma işlemlerini yapabilen; kazıcı kısmı ile hendek kazıları, kanal kazıları yapı temelleri, yükleme işlemleri ve kırma işlemlerini yapabilen ve en az 20 kw-27 hp motor gücüne sahip makineyi,

Beton pompalama makinesi: Karışımı yapılmış akışkan yapı malzemelerini transfer eden, asgari 12 metre yatay veya dikey taşıma yapabilen, en az 70 kw-95 hp motor gücüne sahip, aparatları ruhsata işli ve tescil belgesi olan makineyi,

Beton püskürtme makinesi: Karışımı yapılmış akışkan yapı malzemelerini transfer eden ve püskürtme yapabilen, püskürtme kapasitesi en az 4 m3/saat ve içten yanmalı veya elektrik motorlu, teknik belgeye sahip makineyi,

Beton santrali makinesi: çakıl, kum, su ve çimento gibi maddelerin, belirli oranlarda karıştırılarak, dolumun yapıldığı ve hazır beton imalatının gerçekleştirildiği sabit ya da mobil sistem makineyi,

Beton taşıma/karıştırma (transmikser): Kamyon şasisi veya yarı römork üzerine monte edilmiş, yapı malzemelerini karıştırma, taşıma ve boşaltmaya uygun, en az 70 kw-95 hp motor gücüne sahip, aparatları ruhsata işli ve tescil belgesi olan makineyi,

iş makinaları

İş Makineleri 2

Bezelye hasat makinesi: Kendi yürür olmak şartı ile Bezelye hasatı için üretildiğine ilişkin belgesi olan makineyi,

Biçerdöver makinesi: Ruhsatında biçer döver ibaresi bulunan makineyi,

Çekici tahrikli ağır nakliye (Low-Bed) makinesi: Tersane, petrol rafinerisi, inşaat, köprü ve enerji (rüzgâr, termik, hidroelektrik, nükleer enerji) santralleri vb. yerlerdeki ağır makine ve benzeri yüklerin modüler dingil sistemiyle taşınması, nakledilmesi veya montaj sahasına götürülmesinde kullanılan çekici tahrikli hidrolik kumandalı ağır nakliye (Low-Bed) işlerinde kullanılan tescili yapılmış makineyi,

Çekme araçları makineleri: Trafiğe kapalı veya trafiğe açık alanlarda uçaklardan bagajların ve kargoların güvenli, emniyetli ve hızlı bir şekilde alınması ve uçaklara yüklenmesi, fabrika, depo, antrepo gibi yerlerde üretilen malzemelerin, gelen veya giden malzemelerin çekici araçlara takılan römork veya römorklar ile sevk alanına götürülmesi veya sevk alanından getirilmesi amacıyla kullanılan elektrikli veya içten yanmalı motora sahip makineyi,

Demir yolu ve karada hareket eden ray bakım onarım aracı: Demiryolunda da sürüş olanağı bulunan, motor gücü en az 70 kw-95 hp olan, aparatları ruhsata işli ve tescil belgesine sahip makineyi,

Domates hasat makinesi: Domates hasatı için üretildiğine ilişkin belgesi olan makineyi,

Dozer: Malzeme sıyırma, taşıma, yığma, serme, tesviye yapma, şev kesme, zemin gevşetme ve benzeri işlerde kullanılan ve en az 40 kw-53 hp motor gücüne sahip makineyi,

Ekskavatör: Her türlü arazide çeşitli ölçüde kanal açma, dolmuş kanalları temizleme, toprak hafriyat yığma, yükleme işlerinin yapılması, kum, çakıl ve benzeri malzemelerin kazılması, yığılması ve gerektiğinde araçlara yüklenmesi ve benzeri işlerde kullanılan ve en az 20 kw-27 hp motor gücüne sahip makineyi,

Finişer: Granür malzemeleri ile asfalt ve benzeri karışımları istenilen kalınlık, eğim ve yüzey düzlüğünde seren, en az 1,5 metre serme genişliği olan ve en az 25 kw33 hp motor gücüne sahip ve tescil belgesi olan makineyi,

Forklift: Yükleri çatallı kolları ile alıp kaldıran, muhtelif yerlere taşımaya, yüklemeye ve istiflemeye yarayan ve en az 15 kw-20 hp motor gücüne sahip taşıma kapasitesi 600 kg ve yükleme yüksekliği 2 metre olan makineyi,

Greyder: Gevşetme, kazı, serme işlemlerinden birini veya birkaçını kullanarak tesviye işini yapan, hendek açma, genellikle yol yapımında kullanılan, toprağı kazımak, toprak yığınını sürükleyip yaymak, yeri düzlemek gibi işlemler yapan ve en az 40 kw53 hp motor gücüne sahip makineyi,

İtfaiye ve su arazözü aracı: Yangın söndürme ve sulama işleri yapabilen, en az 400 litre sıvı taşıma kapasitesine ve 70 kw-95 hp motor gücüne sahip olan, aparatları ruhsata işli itfaiye veya arazöz olarak tescil edilmiş makineyi,

Kar ile mücadele aracı: Kar temizleme, tuzlama ve kar ile mücadele işlerinde kullanılacak, aparatları taşıyıcı araca monte edilmiş, fonksiyonları sürücü kabini içerisine yerleştirilen, kontrol panelinden kumanda edilebilen motor gücü en az 70 kw95 hp olan, aparatları ruhsata işli ve tescil belgesine sahip makineyi,

Katı atık sıkıştırma ve taşıma aracı: Çöp konteyneri kaldırma sistemine sahip yükleme ve sıkıştırma işlemi yapabilen, taşıma kapasitesi en az 4 ton ve motor gücü en az 70 kw-95 hp olan, aparatları ruhsata işli ve tescil belgesine sahip makineyi,

İş Makineleri 3

Kaya-hafriyat kamyonu: Toprak, kaya ve maden taşıma işleri yapan, düz şase ve belden kırmalı şekilde imal edilmiş, olan ve en az 100 kw- 134 hp motor gücüne sahip, iş makinesi olarak tescili yapılmış olan makineyi,

Kendi yürür bitki koruma makinesi: Bitkilere zarar veren böcek, mantar ve yabancı otları öldürerek, virüslerin neden olduğu hastalıkları yok etmek amacıyla püskürtme sıvısı depo içindeki bir karıştırıcı tarafından karıştırılan ve kuyruk milinden hareket alan bir pompa tarafından ilaçlama borularına oradan da memelere basınçla gönderilerek karışımı yapılan sıvıyı tarlaya püskürten makineyi,

Kendi yürür çayır biçme makinesi: Ruhsatında çayır biçme ibaresi bulunan makineyi,

Kendi yürür silaj makinesi: Mısır veya ot silajı yapımına uygun, biçme düzeni bulunan ekipmanların monte edilmesi ile hem mısır ve hem de ot silajı yapımında kullanılabilen, mısır, sorgum, ayçiçeği gibi yem bitkilerinin silajı için kullanılmakta olan ve tescilinde biçerdöver ve silaj aparatı ifadesi bulunan makineyi,

Kendi yürür şeker pancarı hasat makinesi: Şeker pancarı hasatı için üretildiğine ilişkin belgesi olan makineyi,

Kendi yürür yemleme vagonu makinesi: Vagonu makinenin ön kısmına yerleştirilen kol yardımıyla doldurulan, doldurulan yemi çelik bıçakları ile kesip parçalayan, yemi katkı maddesi ile karıştıran ve karışım tamamlandıktan sonra yemi istenilen yere dökme işlemini yapan makineyi,

Kendinden tahrikli motorlu taşıyıcı (SPMT) makinesi: Tersane, petrol rafinerisi, inşaat, köprü ve enerji (rüzgâr, termik, hidroelektrik, nükleer enerji) santralleri vb. yerlerdeki ağır makine ve benzeri yüklerin modüler dingil sistemiyle taşınması, nakledilmesi veya montaj sahasına götürülmesinde kullanılan kendinden tahrikli hidrolik kumandalı ağır nakliye (Low-Bed) işlerinde kullanılan tescili yapılmış makineyi,

Kırma eleme tesisi konkasör makinesi: Farklı ölçülerdeki katı madenleri istenilen ölçüde kırıp ufalamaya ve elemeye yarayan sabit ya da mobil sistem makineyi,

Kule vinci: Malzemeleri ya da yükleri kaldırma ve iletme, yeni bir yöne dönerek veya hareket ederek aktarma, yerlerini değiştirme, yükleme, boşaltma işlerinde kullanılan, bom ucunda 400 kg yük taşıyabilen, dipte ise 4000 kg yük taşıma gücüne sahip, zeminden itibaren en az 20 metre yüksekliğe sahip makineyi,

Loder: Malzemeyi bir yerden alıp başka bir yere yüklemek için kullanılan ve en az 20 kw-27 hp motor gücüne sahip makineyi,

İş makinaları dır. iş makinası, iş makinesi, işmakinaları, iş makineleri…

Dr. Fatih Hakan ÇAM
İşyeri Hekimi
Yazı Ekleme: 13.11.2019
Güncelleme: 13.11.2019

İş Makinaları (işyeri hekimleri için)” ile ilgili 0 görüş

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.