İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı

İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı ve Doktora Programları

İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı, İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları ve Halk Sağlığı uzmanlığı üzerine yapılan bir üst ihtisastır. İş ve Meslek Hastalıkları uzmanları çalışanların sağlığının üst düzeye çıkarılması ve meslek hastalıklarının tespit edilebilmesi için hem klinik hem de koruyucu hekimlik uygulamalarını sunmaktadırlar.

ergometri.com internet sitemize gelen soru üzerine size İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı ve Doktora programları hakkında bilgi vereceğiz. Bilgiler sitemizin kıymetli yazarlarından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı, İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı ve aynı zamanda Göğüs Hastalıkları Uzmanı olan Öğr. Gör. Uzm. Dr. Ayşe COŞKUN BEYAN tarafından aktarılmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışabilecek farklı disiplinler vardır. Bunların ülkemizde genellikle iki ana başlık altında toplandığını görüyoruz: İş sağlığı (işyeri hekimliği, işyeri hemşireliği, yardımcı sağlık personelleri) ve İş güvenliği (iş güvenliği uzmanları, iş hijyenistleri, vd) uzmanlığı. Bahsettiğimiz uzmanlıklar sahada hizmet sunmak üzere eğitim alan uzmanlarıdr. Eğitim programları günlük pratiklerine yöneliktir.

Bu işin bilgi üretme kısmı farklı yeteneklerin geliştirilmesinin hedeflendiği eğitim programlarıdır. Bunları genel anlamda bu alanda bilgi üretebilme yeteneğinin geliştirilmesi için eğitimler olarak tanımlayabiliriz ki halen üniversiteler ve enstitüler üzerinden yürütülmektedir. Ayrıca bazı uluslararası kuruluşların (ILO Master programme, NIOSH vb.) iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim programları olabilmektedir. Bu programlar henüz ülkemizde kredi ya da unvan anlamında bir karşılık bulamamıştır. Bu yazı İş Sağlığı alanında akademik kariyer planı olan sahada çalışan meslektaşımızın bir sorusu üzerine ülkemizde halen yürümeye devam eden eğitim programlar ile ilgili bilgi vermek ve yol göstermek amacı ile yazılmıştır.

İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı ve Doktora Programları

Bu alanda akademik gelişim ve akademik kariyer açısından esas iki program Üniversiteler ya da Enstitülerin çatısı altında açılan yüksek lisans ve doktora programlarıdır. Bu çatılar altında açılan her programın web sayfasında yüksek lisans ya da doktora programına kimlerin hangi koşullarda kabul edileceği yazılmıştır. Bunlar farklılık gösterebilir. Kimi programlarda tez yapılması şartı var iken kimileri tezsiz programlar olarak geçer. ALES, dil sınavları gibi sınavlardan alınması gereken puanlar da yine programdan programa değişebilmektedir. Programlar genel olarak güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere yarıyıllarda öğrenci kabulü yapacakları tarihleri ilan ederler. Bu tarihler (genelde 1 haftadır) arasında istenilen evraklarla verilen adreslere başvuru yapılır.

İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı

Örnek olması adına bu alanda yıllardır tecrübeli bir ekip ile yüksek lisans ve doktora programına devam eden Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı AD İş Sağlığı Doktora Programı başvuru koşulları aşağıda verilmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı AD İş Sağlığı Doktora Programı başvuru koşulları:

  • Yüksek lisans diploması,
  • ALES sınavından en az 60 almış olmak ya da TUS sınavından 50 almış olmak;
  • ÜDS ya da KPDS dil sınavından 60 almış olmak yada bu puana eşdeğer TOEFL yada IELTS puanı almış olmak ve bilim sınavında başarılı olmak.

Ziyaret edilebilecek sayfalar (yalnızca fikir vermesi açısından eklenmiştir, iş sağlığı doktora, iş sağlığı yüksek lisans anahtar kelimeleri ile aratıldığında pek çok örnek bulunabilir)

https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2015-2016/tr/bolum_1634_tr.html
https://saglikbil.deu.edu.tr/tr/
https://ects.ieu.edu.tr/new/akademik.php?aid=10
https://uskudar.edu.tr/sbe/is-sagligi-ve-guvenligi-yuksek-lisans-programi
https://www.ktu.edu.tr/fbe-duyuru6458

Öğr. Gör. Uzm. Dr. Ayşe COŞKUN BEYAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı
İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
İzmir, Türkiye

Ayşe Coşkun Beyan M.D.
Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Occupational Medicine
Occupational Medicine Specialist
Pulmonary Medicine Specialist
İzmir, Turkey

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.