isg eğitim içeriği

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi

ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 27 Şubat 2018 tarihinde yayımladığı bir genelge ile İSG alanında bir bilgi yönetim sistemi oluşturma çalışmasına başlamıştır.

6331 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık, bu Kanuna göre yapılacak iş ve işlemlere ait her türlü belge veya bilgiyi, elektronik ve benzeri ortamlar üzerinden isteyebilir, arşivleyebilir, bu ortamlar üzerinden onay, yetki, bilgi ve belge verebilir.” hükmüne dayanarak hazırlanan bu projede, işyerlerinden elde edilecek ve mevcuttaki verilerin anlamlandırılarak sektörel ve bölgesel farklılıklar içerisinde alınması gereken önlemlerin önceliklendirilmesi sağlanmaya çalışılacağı duyurulmuştur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi

Bu sistemde İSG profesyonelleri sahada İSG alanında yaptıkları çalışmaları işveren veya OSGB tarafından sağlanan bir yazılım aracılığı ile sisteme girecekler ve bu yazılım verileri ÇSGB’ye raporlayacaktır.

Hangi bilgiler raporlanacak? (Bildirimi Zorunlu Olan Konu Başlıkları)

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi devreye girdiğinde (01.06.2018 tarihi itibarıyla) hem İş Güvenliği Uzmanlarından hem de işyeri hekimlerinden belli başlı konuları belirli bir zaman zarfında sisteme girmeleri istenmektedir. Hangi verilerin girileceği yine ÇSGB tarafından belirlenerek entegrasyon firmasının sağladığı yazılımda konulara ait bildirim parametreleri Veri Seti başlığı içerisinde duyurulacaktır.

01.01.2018 tarihi itibarı ile yapılan işlerden veri setlerinde yer alan bilgiler gönderilebilecektir. Söz konusu verilerin yeni oluşturulması halinde 01.01.2019 tarihine kadar içinde bulunduğumuz yıla ait veriler gönderilebilecektir.

Veri setleri içerisinde 2018 yılı içerisinde 4 farklı kategori olacaktır.

  1. Çalışanların Eğitimi
  2. Sağlık Gözetimleri
  3. Saha Gözetimleri (Tehlike Kaynakları)
  4. Sektörel Veriler

Eğitim Veri Seti

Sektörel Kapsam: Tüm sektörler
Tehlike Sınıfı Kapsam: Tüm tehlike sınıfları
Bildirim Yükümlülüğü Başlangıç: 01.06.2018
Bildirim İçin Son Tarih: Eğitim tarihi itibarı ile 30 gün içinde
Bildirim Periyodu: Her eğitim için

Hangi yazılım programını?

ÇSGB tarafından tescillenmiş herhangi bir yazılım firmasının yazılımını kullanabilirsiniz. Önemli olan ÇSGB’den onay almış bir yazılım kullanıyor olmaktır. Çünkü Kişisel Bilgilerin Güvenliği ve ÇSGB tarafından standardize edilmiş bilgilerin girişini yapma yetkisi sadece bu firmalara verilmektedir.

Şu anda Bakanlık tarafından yazılım şirketlerinin tescillenme süreci devam etmekte olup Mayıs 2018 itibarıyla tescil aldığı bilgisine ulaştığım 4 firma bulunmaktadır. Hangi firmaların tescillendiklerini Bakanlık yine internet ortamında duyuracaklardır.

Mevcutta işyerinde kullanılan bir İSG yazılımının Bakanlıkça tescil edilen yazılımlardan olması gerekmektedir. Mevcut yazılımınızın 01.06.2018 tarihine kadar tescil edilmesi durumunda bir değişikliğe gidilmesine gerek olmayacaktır. Bu konuda yazılım firmanız ile görüşerek ilgili prosedürü takip edebilirsiniz.

İşyerinin kendi bünyesinde geliştirdiği İSG yazılımları da Bakanlıkça tescil edildikten sonra kullanılabilecektir. Tescillenmiş firmalar bu sayfada güncel olarak paylaşılmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi hakkında Sık Sorulan Sorular

Yazılıma girmiş olduğumuz veriler için belge düzenleme yükümlülüğümüz ortadan kalkacak mı?

Yazılım üzerinden verilerin gönderilmesi söz konusu hizmet ile ilgili evrak düzenleme yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Yapılan işlere yönelik mevzuatta belirtilen dokümanlar oluşturulmaya devam edecektir.

Aynı işyerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının farklı yazılımlar kullanabilmesi mümkün mü?

İSG profesyonellerinin veri setlerinde belirtilen bilgileri oluşturarak Bakanlığımıza bildirebilmesi için Bakanlığımızca tescil edilmiş bir entegratör firma tarafından erişim sağlaması gerekmektedir. Söz konusu Entegratör firmalardan olmak koşulu ve işverenin onayı olması şartı ile aynı işyerinde birden fazla yazılım kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Yazılım kullanırken İSG Profesyonelleri nelere dikkat etmeli?

Bakanlığımızca tescil edilen yazılımlardan birinin kullanılması yazılım temin yükümlülüğü için yeterlidir. Ayrıca İSG profesyonelleri Bakanlığımıza veri gönderirken e-İmza ya da Mobil İmza kullanmak zorundadır, kişi kendi oluşturduğu ve gönderdiği veriden sorumlu olacaktır. Veri gönderim süreci başlamadan önce e-İmza ya da Mobil İmza temin etmeleri önem arz etmektedir.