İş sözleşmesinin işveren tarafından derhal feshi

işveren işçiyi kovabilir mi? Ne kadar sürede kovar? işçinin kovulması, iş sözleşmesinin feshi, işveren tarafından sözleşme feshi, işverenin işçiyi çıkarması, işverenin işçiyi kovması, fesih süresi, sözleşme fesih hakkı, fesih hakkı kaç gündür?

İşçi bazı durumlardan dolayı işvereni tarafından derhal fesih hakkı kullanılmak şartıyla işten çıkarılabilir. İşverenin bunu yapabilmesi için kanunundaki bazı maddelere uygun hareket etmek zorundadır.

İş Kanunu Hükümleri Madde 25’te belirtilen durumlardan en az birinin gerçekleşmesi halinde işveren iş anlaşmasını bildirimsiz ve işçiye kıdem tazminatı ödemesine gerek olmadan derhal feshedebilmektedir.

O kanun maddesinde geçen gerekçeleri aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz:

  1. İş sözleşmesi yapıldığı sırada işçinin yanlış bilgilerle işvereni yanıltması
  2. İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması,
  3. İşçinin iş yerindeki başka bir işçiye cinsel tacizde bulunması,
  4. İşçinin işverene, onun ailesi üyelerinden birine veya işverenin başka işçisine sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi,
  5. İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması,
  6. İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi,
  7. İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın art arda iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi,
  8. İşçinin yapmakla hükümlü olduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması,
  9. İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması…

Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, yukarıdaki açıkladığımız hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.

sozcu.com – 22.10.2018

Bir Cevap Yazın