işe Giriş Muayeneleri Nerden Nasıl Alınır?

çalışabilir raporu nereden alınır? işe giriş raporunu kim verir? işe giriş ve çalışabilir raporu nasıl alınır? işe giriş muayenelerini kim yapar? işe giriş raporu nasıl alınır? Hastane işe giriş raporu verebilir mi? işyeri hekimi işe giriş raporu verebilir mi?

İşveren, iş yerine çalışmak üzere alacağı kişileri işe başlamadan önce muayeneye ettirmekle yükümlü kılınmıştır. Keza aynı iş yerinde çalıştığı halde çalışan için bir iş değişikliği söz konusu olduğu zaman, çalışan bölüm değiştirdiğinde ve aynı işi bile yapıyor olsa belirli aralıklarla öncelikle muayeneye tabii tutulmaları gerekmektedir. (işyeri sağlık gözetimi)

İşveren, çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. (işveren yükümlülükleri)

(6331 sayılı İSG Kanunu, Madde 15, Sağlık Gözetimi, 1nci Fıkra) 

İşe giriş muayeneleri iş yeri hekimi tarafından yapılır.

İşyerine atanmış olan bir işyeri hekimi var ise bu hekim haricinde veya bir sağlık kurumu tarafından verilmiş “çalışabilir rapor”u geçersizdir. Çalışanların işe giriş muayeneleri İSG KATİP üzerinden atanmış olan işyeri hekimi tarafından yapılmalıdır.  (6331 sayılı İSG Kanunu, Madde 15, Sağlık Gözetimi, 3nci Fıkra) 

Ancak işyerinde, işyeri hekimi ataması bulunmuyorsa;

  • İşyeri tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta ise, 50’den fazla çalışanı bulunan az tehlikeli işyeri ise bir işyeri hekimi atanarak, işe girişlerin bu hekim tarafından yapılmasının sağlanması gerekmektedir.
  • İşyeri 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli ise bu iş yerine girecekler ile bu iş yerinde periyodik muayeneye tabii tutulacaklar kamu hizmet sunucuları veya aile hekimleri tarafından işe giriş muayenesi olarak işe giriş raporu alabilir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde işveren, iş başı yapacak olan çalışanlarına önce işe başlayabileceği yönünde muayeneye gönderip, “çalışabilir raporu” aldırdıktan sonra çalışmasına müsaade etmelidir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamayacağı ayrıca belirtilmiştir. (6331 sayılı İSG Kanunu, Madde 15, Sağlık Gözetimi, 2nci Fıkra)

Az Tehlikeli İş yerleri için Çalışabilir Raporu

Az tehlikeli iş yerlerinden;

  • 10’un altında çalışanı olan iş yerlerindeki çalışanlar işe giriş raporlarını kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden alabilirler.
  • 10’dan fazla ancak 50’den az çalışanı olan Az Tehlikeli iş yerlerinde çalışanlar ise bu iş yerlerinde  “İşyeri hekimi ve İş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu” 01.07.2020 tarihine kadar ertelendiği için işe giriş raporlarını bu tarihe kadar yine kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden alabilirler.
  • 50’den fazla çalışanı olan tüm iş yerleri iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.

Çalışan Sayısının Belirlenmesi

O işyerinin SGK numarasına bağlı olarak çalışanların sayısıdır. >>>

Dr. Fatih Hakan ÇAM
Ekleme: 09.10.2017
Güncelleme: 30.10.2019