İşe Giriş Muayenesi Yapmak için Yetkili Kimdir ?

İşe Giriş muayenesini kimler yapabilir? Her hekim işe giriş ve periyodik muayene yapabilir mi? İşe giriş muayenesini kime yaptırmalıyım? Önceki işe giriş muayenesi geçerli olur mu?

İşe giriş muayenelerini işyeri hekimi yapar. (İstisnai olarak 50’den az çalışanı olan işyerlerinden “az tehlikeli sınıf”ta olanlar için işe giriş muayenesi Aile Hekimleri tarafından da yapılabilir. Bu konudaki çekincelerimi bu yazıda dile getirmeye çalıştım.)

İşyeri hekimi, Bakanlık tarafından sertifikalandırılmış ve İSG KATİP üzerinde işyeri hekimliği yapmak üzere bir işyerine atanmış olmalıdır.

Hekim, sadece İSG KATİP’te atandığı yerde işyeri hekimliği vazifesini görebilir. Atama yapılmayan bir işyerinde verdiği hizmet “işyeri hekimliği sayılmaz!” Atama olmadıysa ve bir işyerinde bu hizmeti vermeye çalışıyorsa sadece oradaki işyeri hekimliği faaliyetini yürütüyor görünür. Yaptığı işlerden sorumlu tutulamaz. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirme zorunluluğu yoktur.

İşyeri Hekiminin bir işyerine atanmadan çalıştırıldığı tespit edilirse herhangi bir cezai yaptırım yoktur. İşyeri kendi SGK numarasına bir işyeri hekimi atamadıysa işyerine sadece atama yapmadığı için atamanın gerçekleşmediği süre boyunca işçi başına ceza kesilebilir. Bu durum işyerini ve işvereni bağlar. İşyeri hekimi kendini işyerine atayamayacağı için sorumlu tutulamaz.

muayene formu

Atanmamış işyeri hekimi, sadece hekimlik faaliyetini yürütebilir. Yapmış olduğu muayeneler, işe giriş muayenesi yerine geçmez. Ataması yapıldığı takdirde, atamın yapıldığı günden itibaren yapmış olduğu muayeneler işe giriş ve periyodik muayene olarak geçerli sayılır.

Atanmamış işyeri hekimi, işe giriş ve periyodik muayeneleri yapamaz. İSG Kurullarına katılamaz. Tespit Öneri Defterini dolduramaz. Risk Değerlendirmesini yapabilir ama imzalayamaz.

Dolayısıyla İSG KATİP üzerinden bir atamanın yapılması gerekir. Ayrıca bu atamanın hekimin görev aldığı tüm farklı SGK numaralı işyerlerine ayrı ayrı yapılması lazım. Örneğin A Firmasının X lokasyonu ve Y lokasyonu farklı SGK numarasına sahipse X ve Y için ayrı ayrı atamaların yapılması gerekir.

Aile Hekimleri de İşe Giriş Muayenesi Yapabilir!

Aile hekimlerinin hangi şartlarda işe giriş muayenesi yapabileceğini bu yazımda bahsetmiştim. ancak bu ne kadar doğru bu konuyu da bu yazımda tartışmıştık. Neticede aile hekiminin işe giriş muayenesini yapabiliyor olması için işin risklerini de değerlendirip analiz etmesi ve ona göre tetkiklerle çalışanın işe uygunluğunu tespit edebilmelidir. Bu noktada Aile Hekimine bu muayeneyi yaptırmak sorumluluğu öngörülemez bir yüktür.

Dr. Fatih Hakan ÇAM
Ekleme: 25.07.2019
Güncelleme: 25.07.2019

İşe Giriş Muayenesi Yapmak için Yetkili Kimdir ?” için 2 yorum

Bir Cevap Yazın