Rehber

İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü Kaldırıldı

İSG tüzüğü bağlayıcı mı? Tüzük hala geçerli mi? İSG işlemlerinde tüzüğe aykırı hareket edilebilir mi? İş sağlığı tüzüğü ne zaman kullanılır? İş güvenliği tüzüğü geçerli mi?

30 Haziran 2012 yılında 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği alanında yeni bir dönem başlamıştır. Böylece daha önceden 4857 sayılı İş Kanunu‘nda maddeler halinde geçen iş sağlığı ve güvenliğine ait hükümler, kanun haline dönüşmüştür. Bu kanuna bağlı çıkarılan yönetmelik ve bu yönetmeliklere bağlı çıkarılan tüzüklerde de değişikliğe gidilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yapılan en etkili değişim İş Sağlığı ve Güvenliği tüzüğünün kaldırılmasıyla gerçekleştirilmiştir. İSG profesyonellerinin eli ayağı olan bu tüzük 23/7/2014 tarihli ve 29069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük ile 23 Temmuz 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanununun (yeni İş Kanunu) geçici 2 nci maddesinde “1475 sayılı Kanuna göre tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalır.” hükmü yer aldığından bu tüzük 4857 sayılı Kanun döneminde de uygulanmış, ancak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile söz konusu geçici 2 nci maddenin 30 Aralık 2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılması üzerine bu tüzüğün de pek uygulanabilirliği kalmadığından, 23 Temmuz 2014 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük ile 23 Temmuz 2014 tarihinden geçerli olmak üzere bu Tüzük yürürlükten kaldırılmış olup sadece geriye dönük olarak uygulanmaktadır.

Tüzüğün Kaldırılmasının İSG Faaliyetlerine Etkisi

Dolayısıyla 2014 yılından bu yana tüzük maddeleri hükmü kalkmıştır. İSG faaliyet ve uygulamalar üzerinde detaylı yaptırım gücü bulunan bu mevzuatın kalkması, İSG alanında hem iş güvenliği uzmanları hem de işyeri hekimleri açısından belirsizliğe neden olmuştur.

İşyeri hekimleri üzerinden örnek vermek gerekirse “Tetanoz aşısı uygulamaları” yaptırılması hükmü kalkmış, bu aşının uygulama takdiri işyeri hekimi insiyatifine bırakılmıştır. Bu durumda işveren, parasıyla hizmet aldığı hekim tarafından, kendisine ayrı bir maliyet olarak yansıyacak uygulamanın gerekli olup olmadığını sorgulamasına sebebiyet vermektedir. Halbuki tüzük bu konuda insiyatifi bir başka makama devretmeden haklı olarak tüm çalışanların aşılanmasını emretmekteydi.

Bu ve benzeri diğer bir çok hususta İSG tüzüğü ihtiyacı işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarınca hissedilmektedir.

Tüzüğün kalkmış olması hükümlerinin uygulanmaması anlamına gelmemekle beraber şu anda İSG uygulamalarının nasıl olması gerektiği ile ilgili tüm iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine rehberlik etmektedir. Ancak yaptırım gücünü mevzuat üzerinde net bir şekilde belirtmek yerine yeni bir mevzuatla bunu isg profesyonellerinin insiyatifine bırakmak işverenler için açık bir kapı olarak görülmektedir. Hatta işveren maliyetli uygulamalardan kaçınmak için gerekirse iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimini değiştirmeyi göze alacak cesareti de sakınmadan göstermektedirler.

Diğer taraftan Geriye Dönük İnceleme, Soruşturma ve Davalarda Eski Mevzuat (Tüzük) Hükümleri Uygulanacak

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili eski kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmış ve yerini yeni kanun hükümleri almış olsa da yeni kanun hükümleri veya yönetmelik ve tebliğler yürürlüğe girmeden önce meydana gelmiş olan iş kazası ve meslek hastalıklarında, eski mevzuatın yürürlükte olduğu dönemlerle ilgili olarak yapılacak inceleme ve soruşturmalarda, açılacak tazminat ve rücu davalarında eski mevzuat hükmü uygulanacaktır.

Fatih Hakan ÇAM
İşyeri Hekimi
Ekleme Tarihi: 10.01.2019
Güncelleme Tarihi: 10.01.2019

0 Yorum

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.