İşyeri Hekiminin Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt Görevleri

İşyeri hekiminin eğitim vermesi, işyeri hekiminin bilgilendirme yapması, işyeri hekiminin kayıt tutması, işyeri hekiminin görevleri: Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt, Eğitimin işyeri hekimi tarafından verilmesi, işyeri hekimi tarafından bilgilendirme yapılması, kayıtların işyeri hekiminin tutmasıİşyeri hekiminin diğer bir takım göerevleri çalışana Eğitim vermek, onları yapılacak işin sağlık yönünden riskleri hakkında bilgilendirmek, yaptığı ve yapacağı her türlü faaliyeti kayıt altına almaktır. (Diğer Görevleri: Rehberlik, Sağlık Gözetimi, Risk değerlendirmesiİlgili birimlerle koordinasyon)

İşyeri Hekimim Yetki ve Sorumlulukları

İşyeri Hekiminin Takdiri

İşyeri Hekeimliğinde Titre/Makam

Eğitim

İşyeri hekimi çalışanlara işyerindeki çalışma koşullarında karşılaşacakları risklerin sağlıkları üzerine etkileri başta olmak üzere mevzuatta belirtilmiş konular hakkında eğitimler verir. Bu eğitimlerin yine mevzuatta belirtilen saatlere göre planlanıp işverene sunulması, eğitimin organizasyonu için ilgili birimlerle iş birliğinin yapılması ve onayını aldıktan sonra eğitimin verilmesi işyeri hekimi tarafından yapılır.

İşyerinde yapılması ön görülen ilkyardım ve acil müdahale organizasyonu yine işyeri hekimi tarafından planlanır. Bu kapsamda görevlendirilecek personellerin eğitimlerinin planlanarak mevzuatta belirtilen şekilde görevlendirmenin sağlanması işyeri hekiminin görevidir.

İşyeri hekimi yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim verir. Bu eğitimler belirli aralıkla tekrarlanarak eğitimin sürekliliğini sağlanır.

Bilgilendirme

Çalışanlar işyeri hekimi tarafından işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirilir. Örneğin tozlu işlerde çalışanların hangi hastalıklara yakalanabileceği, bununla ilgili ne tür koruyucu tedbirlerin alınması gerektiği anlatılmalıdır. Çalışanlara yapılan muayeneleri neticesinde herhangi bir sağlık problemlerinin olup olmadığı da bildirilmelidir.

Kayıt

İşyeri hekimi yıl içinde yapmış olduğu iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını ve sağlık gözetimi sonuçlarını  yıllık değerlendirme raporu olarak EK-3’teki örneğe uygun olarak hazırlar. Bu raporu iş güvenliği uzmanı ile birlikte hazırlar.

İşyeri hekimini diğer bir önemli görevi ise Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularda ilgili bilgileri İSG KATİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bildirmektir. Şu an (28.09.2017) aktif olmayan bu sistem yakın bir zamanda daha aktif kullanılarak işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerin genel müdürlüğe raporlanmasını sağlayacak.

Dr. Fatih Hakan ÇAM
İşyeri Hekimi

Yayım Tarihi: 28.09.2017
Güncelleme Tarihi: 30.10.2019

İşyeri Hekiminin Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt Görevleri” için bir yorum

Yorumlar kapalı.