İşyeri Hekiminin Rehberlik Görevi

İşyeri hekiminin rehberlik görevi, işyeri hekiminin görevleri: REHBERLİK, İşyeri hekimi ve Rehberlik, işyeri hekiminin işverene rehberliği, işveren için işyeri hekimi rehberdir.

İşyeri hekiminin görevlerinden birisi de işverene REHBERLİK yapmaktır. (Diğer Görevleri: Risk Değerlendirmesi, Sağlık Gözetimi, Eğitim, Kayıt ve Bilgilendirme, İlgili birimlerle koordinasyon)

Bu kapsamda işyeri hekimi İSG-KATİP üzerinde atandığı işyer(ler)inde çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmalıdır: Çalışanlardaki sağlık sorunlarının tespiti, çalışma ortamında çalışanları hastalandıracak durumların tespiti ve alınması gereken önlem ve çözüm önerilerinin işverene “yazılı” bildirilmesi.

İşyerinde yapılan mevcut çalışmalar ve/veya yapılacak değişikliklerle ilgili olarak;

  • işyerinin tasarımı,
  • kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması,
  • kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmalıdır.

İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmalıdır. Risk değerlendirmesine göre tespit edilen fiziksel, kimyasal, biyolojik veya ergonomik risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik tavsiyeler yazılı olarak işverne bildirilmelidir.

İşyeri Hekimi Araştırmalara Katılır

İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılır. İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alır. İş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapar. Bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate alır.

İşyerinde Denetim

Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemelidir. Çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmalıdır.

Hijyen denetimleri, içme suyu analizlerinin takibi ve yemeklerin kalite ve kalorilerinin takibi yine işyeri hekimi tarafından takip edilir.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Sonra

İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılmalıdır. Bunların tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yapar. İşverene bu konuyla ilgili önerilerde bulunmalıdır.

İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenleri araştırılmalıdır. Yine bu konuda çalışma yaparak ve işverene önerilerde bulunmalıdır.

Her iş kazası veya rapor edilen meslek hastalıklarından sonra İş Güvenliği Uzmanı ile beraber kazaya veya hastalığa neden olan sebebe yönelik Kök Neden Analizi yapılmalıdır.

Bildirim

Tüm bu iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene MUTLAKA YAZILI olarak bildirmeli ve bu kayıtları saklamalıdır.

Dr. Fatih Hakan ÇAM
İşyeri Hekimi

Yayım Tarihi: 27.09.2017
Güncelleme Tarihi: 30.09.2017

İşyeri Hekiminin Rehberlik Görevi” için 1 yorum

  1. Pingback: İşyeri Hekimliği Ücretleri Artıyor! - Ergometri

Yorumlar kapatıldı.