işçi sağlığı

İşyeri Hekimliği Ücretleri Artıyor!

Yeni yılın ilk ayında, gerek firmalar tarafından gerek OSGB’ler tarafından işyeri hekimi arayışının artışı dikkat çekiyor. Firmalar ve OSGB’ler, kaliteli hizmet sunması ve kalıcı şekilde hizmet verebilmesi için iş sağlığı alanında daha tecrübeli ve yetkin hekimleri tercih ediyorlar.

İş hekimliği, 2013 yılındaki düzenlemeler sonrası, zaman içinde olması gereken bir kalıba girerek, firmalara poliklinik hizmeti vermekten ziyade işverene ve çalışana rehberlik etme, işe giriş ve periyodik muayeneler ile eğitim, toplantı faaliyetlerine katılmak ve işyeri çalışan sağlık kalitesini arttırıcı öneriler sunmak gibi asıl yapması gereken iş kavramına bürünmektedir. İşine önem veren İSG Kalitesini güçlendirmek isteyen firmalar ise işyerinde sadece hasta bakan değil, iş sahasına inip çalışan sağlığını gözeten ve işverene sağlık kalitesini arttırma yönünde öneriler sunabilen, mevzuaten işyeri hekiminin yapması gereken işlere öncelik veren hekimleri tercih etmektedir.

işçi sağlığı

Hekim olarak hasta bakmak dışında, işyerinin risklerinin değerlendirilmesi ve bu risk değerlendirmelerine bağlı olarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, bu tedbirler için aksiyon alınması ve bu aksiyonların takibinin sağlanması hususu, işyeri hekimini diğer hekimlik hizmetlerinden ayırmaktadır. Dolayısıyla bu durum, hasta muayene sorumluluğu dışında ek sorumluluklar da getirmektedir. Bu sorumlulukların farkına vararak hareket eden hekimler İSG’ye uygun şekilde hareket ederek, firmanın iş sağlığı alanında kaliteli bir hizmet almasını sağlayabilir. Bu noktada eskiden sadece sağlık hizmeti sunmak olarak anlaşılan işyeri hekimliği yerine İSG politikalarına yönelik hizmet veren işyeri hekimliği talep edilince hekimin sorumluluğu ile beraber ücret beklentisi de değişecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce 2019 Aralık ayı başında İSG Katip üzerinden İSG profesyonellerine yönelik yazılmış olan duyuruda, artık İSG Profesyonellerinin iki yerde birden çalışıp çalışmadığının kontrole tabii olacağını duyurmasından sonra da hekimler olarak bir tercih yapmamız gündeme gelmiştir. Tam zamanlı bir hastanede çalışırken tam zamanlı işyeri hekimliği hizmeti verilemeyeceği için, gelir aynı kalmak şartıyla bir işte çalışmak aslına bakılırsa hekimler için bir avantajdır.

İşyeri Hekimliği Ücretlerinde Artış

2020 yılı ilk ayından itibaren artan işyeri hekimi arayışı, firmaların işyeri hekimi seçiminde daha titiz oluşu, işyeri hekimliği anlayışının artık kalıbına daha çok oturması ve hekimlerin tek işte çalışmaya zorlanması işyeri hekimlerine verilen ücretlerinde artışına sebep olmuş gibi duruyor.

klavye steteskop

Yılın ilk ayında teklif edilen ücretlere bakıldığında daha önce İşyeri Hekimleri Maaşları/Ücretleri yazımızda belirttiğimiz ücretlerin üzerine 1000 – 2000 TL’lik bir artış durumu göze çarpmaktadır. (2020 yılı Türk Tabipler Birliği şyeri Hekimleri Taban Ücretleri)

Dolayısıyla firmalarla yeni anlaşma yapmayı düşünen meslektaşlarımızla anlaşmalarını yenileyecek olan meslektaşlarımızın bu artışı da göz önünde bulundurarak fiyat biçmeleri, bu sene içinde beklene “tek işyerinde çalışma” şartı durumunda mağdur olmamaları için önemli olduğunu düşünüyorum.

Anlaşma esnasında maaşın net/brüt olmasına, araç, yakıt ve yemek hariç olmasına, izin kullanma şartlarına ayrıca dikkat edilmesi de gerekir.

Dr. Fatih Hakan ÇAM

Eklenme: 24/01/2020 Güncelleme: 24/01/2020

İşyeri Hekimliği Ücretleri Artıyor!” ile ilgili 0 görüş

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.