Alt işveren çalışanları için Sağlık Gözetimi

İşyeri hekiminin taşeron çalışanlar için sorumluluğu nedir? Taşeron çalışanı muayene eder mi? Alt işveren çalışanının sağlık muayenesini kim yapar? Alt işverenin işe giriş ve periyodik muayenesi nasıl yapılır?

İşyeri hekimi kendi çalıştığı işyerinde bulunan taşeron/alt işveren çalışanların işe giriş ve muayenelerinden sorumlu değildir! Alt işveren ve taşeronların muayenesini yapamaz. İşyeri hekimi sadece İSG – KATİP üzerinden ataması yapıldığı (üzerine kayıtlı SGK numaralı) işyerlerinin muayenelerini yapar. Alt işveren ve taşeronların sağlık muayene kayıtlarını kontrol etmekle yükümlüdür.

İşyeri hekimi  işyerine geçici olarak gönderilen çalışanların ve/veya alt işverenin (taşeronlar dahil) çalışanlarının sağlık raporlarının süresinin dolup dolmadığını kontrol etmelilerdir.

Burada iş yeri hekiminin kontrol etmesi gerekenler:

  • Çalışan için “işe uygunluk belgesi (işe giriş belgesi, periyodik muayene belgesi)” hazırlanmış mı?

 

  • Bu belge güncel mi? Hizmeti sunan firmanın NACE koduna ait tehlike sınıfına göre geçerliliği devam ediyor mu? (Örneğin sizin firmanız az tehlikeli olduğu halde hizmet vermeye gelen firma çok tehlikeli sınıfsa ve son muayene tarihi 1 yılı aşmışsa bu belge kabul edilmez. Yeni tarihli muayene belgesiyle gelmeli. Eğer sizin firmanız çok tehlikeli ise ama hizmet verecek olan firma tehlikeli ise, çalışanın muayene tarihi 1 yılı geçmiş ama 3ncü yılını doldurmamışsa kabul etmeniz uygun olur. Bazı firmalar bu durumu riske etmemek için kendi tehlike sınıfına göre muayene talep etmektedirler ki bu mevzuatla çakışmaktadır.)

 

  • Misafir çalışanın yapacağı işe uygun olduğu not düşülmüş mü? (Örneğin; “Ahmet KATAR, kaynak işinde çalışmaya bedenen ve ruhen çalışmasında sakınca yoktur.”, “Selim MADİN, satış işinde bedenen ve ruhen çalışmasında sakınca yoktur.”… vb.)

Bu yükümlülüğü yerine getirmek için ilgili firmanın işyeri hekiminden yazılı olarak EK-2 muayene formu belgeleri istenebilir. Bu durumda EK-2ler sadece sizin göreceğiniz şekilde tedbir alınarak iletilmelidir. Sizden başkasının görmesi kişisel bilgilerin gizliliğini ihlal eder. Bu suçtur.

Kişisel Verilerin Gizliliğine Dikkat

Kişisel bilgilerin korunması için taşeron firmanın işyeri hekimi tarafından işyerinizdeki mevcut çalışanların yaptıkları işe sağlık yönünden uygun olduklarını ve işe giriş raporlarının tarih ve protokol numaralarının olduğunu beyan eden ıslak imzalı bir yazı göndermesi yeterli olmalıdır. Ya da her bir işçi için yine ıslak imzalı olmak kaydıyla işyeri hekiminin kanaatini bildiren muayene tarih ve protokolünü gösteren belgelerin temini yeterli olacaktır.

Kişisel bilgilerin gizliliği ilkesi nedeniyle çalışanın her türlü bilgisinin yer aldığı (sadece işyeri hekimlerinin görmesi gereken) bir belgenin veya fotokopisinin herkesçe ulaşılabilir, görülebilir şekilde gezdirilmemesi için bu konuda hassasiyet gösterilmesi uygun olacaktır.

Eğer taşeron firma sizseniz her bir çalışan için bu muayene sonuç formunu ilgili kişiye (hekim veya insan kaynakları fark etmez.) iletmeniz yeterli olmalıdır. Sorun çıkarakn firmalarla birebir konuşarak ikna yoluna gidilmelidir.

Dr. Fatih Hakan ÇAM
İşyeri Hekimi

Yayım Tarihi: 27.09.2017
Güncelleme Tarihi: 30.09.2017

Alt işveren çalışanları için Sağlık Gözetimi” için 1 yorum

Yorumlar kapatıldı.