İşyeri Hekimliğinde E-Reçete’ye Geçiş

İSG-KATİP üzerinden 13.09.2017 tarihinde yapılan duyuru ile yıl sonuna kadar işyeri hekimlerinin e-reçete ye entegre edilerek reçete işlemlerinin elektronik ortamda yapılması hedeflenmektedir. Amacın, çalışanın elektronik reçete ve elektronik rapor bilgilerinin Medula sistemine kaydedilmesi olduğu ifade ediliyor.

Halen mevcut uygulamada işyerlerinde o işyeri üzerine İSG- KATİP’de kayıtlı olan işyeri hekimi tarafından reçete kağıdına yazılan reçeteler eczaneler tarafından karşılanıyordu. Reçetede işyeri hekimin diploma tescil numarasını gösteren kaşesi, imzası ile işyerinin kaşesinin bulunması yeterli idi. Reçetede tanı ve protokol numarası da varsa reçete ödenmesiyle ilgili sıkıntı çıkmıyordu. Bu bilgilerin bulunduğu reçeteler SGK tarafından ödenmekte ve eczaneler de ilaçları sigortalılara vermekteydi.

Yeni uygulamada artık ıslak imzalı reçeteler geçerli kabul edilmeyecek

Bundan sonra ıslak imza ve kaşeli reçetelerin yerini ereçete alacak. Ereçeteye uyum çalışmaları kapsamında işyerlerinde çalışan 4/a statüsündeki kişiler için düzenlenecek reçetelerin karşılanabilmesi için, işyeri hekiminin Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası uygulamasında kaydı olmalıdır. (Kayıt Sorgulama). Ayrıca bu hekimler İSG-KATİP üzerinden de görevlendirilmelidirler. Çalıştıkları işyerine İSG Katip üzerinden atama işlemi / sözleşme yapılmamışsa, hekim o işyerinde çalışanlara reçete düzenleyemeyecektir. 

Daha sonrasında hekimin reçete yazabilmesi için işyerinde doktora internet bağlantısı yapılmış bilgisayar ile bu bilgisayarda e-imza kullanabileceği medulla bağlantılı yetkilendirilmiş bir uygulamanın temin edilmesi gerekmektedir.

E-İmza Başvurusu nasıl yapılır? (Sağlık Bakanlığı e-imza Resmi sitesi)

Hekimler ayrıca ereçete işlemlerinde kullanmak üzere Medulla doktor girişi için SGK Kurumsal Hekim parolasını almaları lazım. İşyeri hekimliği dışında görev yapıp daha önce parola temin etmiş olan hekimler aynı parola ile işlem gerçekleştirebilceklerdir.

SGK Kurumsal Hekim Parolası almak için tıklayınız.

Geçiş Sürecinde Reçete İşlemleri Nasıl Olacak?

Eczanelerin İşyeri Hekimi için Reçete Giriş İşlemleri

Şu anda bazı hekimler doktor bilgi bankasında kayıtlı olmadıklarından dolayı reçete düzenleyememektedir. Ayrıca matbuu reçeteler bilgi eksikliğinden dolayı eczanelerden geri dönmektedir.

İşyeri hekimliklerince düzenlenen reçetelerin elektronik ortamda kayda alınabilmesi için Medula Eczane Uygulamasında gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Eczaneler reçeteleri sisteme kaydetmek işyeri hekimliği adına e-reçete kaydı gerçekleştirebilmek için tesis kodunu: 11(ilkodu)9903 şeklinde girmeleri gerekiyor.

İşyeri hekimliği tesis kodu: 11(ilkodu)9903 (TEST için ÖRNEK İşyeri Hekimliği Tesis Kodu: 11069903)

Test ortamında işyeri hekimliği adına e-reçete kaydı gerçekleştirebilmek ve ilgili diğer metotlara erişim sağlayabilmek için aşağıda yer alan bilgiler kullanılmalıdır.
Test Ortamı Kullanıcı Adı ve Şifresi: 99999999990 – 99999999990
İşyeri Hekimliği Tesis Kodu: 11069903
Test Ortamı Doktor T.C.Kimlik Numarası: 99999999990

Yetkilendirme

Sağlık tesisleri, aile hekimlikleri ve işyeri hekimlikleri ilgili servisi doktor’un adı ve şifresiyle çağıracaklardır.
Aile Hekimlikleri tesis kodu olarak 11<il kodu>9904 kullanacaklardır.
İşyeri Hekimlikleri tesis kodu olarak 11<il kodu>9903 kullanacaklardır.
Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği (İşyeri Hekimliği) tesis kodu olarak 19<il kodu>0004 kullanacaklardır.
Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği (Kurum Hekimliği) tesis kodu olarak 19<il kodu>0005 kullanacaklardır.