İşyeri Sağlık Biriminde Bulunması Gereken Malzeme ve İlaçlar

İşyerlerinde zorunlu veya isteğe bağlı olarak açılmış olan işyeri sağlık birimlerinde bulundurulması gereken malzeme listesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Ek-1’inde açık olarak belirtilmiştir.

Birden fazla işyeri hekiminin bir arada çalıştığı birimlerde, aşağıda koyu işaretlenmiş olanlar her işyeri hekimi için ayrı ayrı bulundurulur. (a-h maddeleri arası)

İSGB VE OSGB’LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ

a) Steteskop,
b) Tansiyon aleti,
c) Otoskop,
ç) Oftalmoskop,
d) Termometre,
e) Işık kaynağı,
f) Küçük cerrahi seti,
g) Paravan, perde v.b,
ğ) Muayene masası,
h) Refleks çekici,
ı) Tartı aleti,
i) Boy ölçer,
j) Pansuman seti,
k) Dil basacağı, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri,
l) Keskin atık kabı,
m) Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir),
n) Seyyar lamba,
o) Mülga:RG-18/12/2014-29209 ile BUZDOLABI şartı kaldırılmıştır.
ö) İlaç ve malzeme dolabı,
p) EKG cihazı
r) Negatoskop
s)Tekerlekli sandalye,
ş) Mülga:RG-18/12/2014-29209 ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre bulundurulması zorunlu tutulan temel acil ilaçlar, aşılar ve antiserumlar artık ZORUNLU DEĞİLDİR!

Ayrıca,

Sağlık Birimleri, tıbbi atıklar ve çöpler için (GÜNCELLENDİ) 25/01/2017 tarihli ve 29950 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri almak zorundadır.

İşyeri Sağlık Biriminde Bulunması Gereken Malzeme ve İlaçlar” için 4 yorum

Bir Cevap Yazın