covid19 izlem

İşyerlerinde COVID19 İzlemi – Ankara Tabip Odası

İşyerlerinde COVID19 İzlemi – Ankara Tabip Odası tarafından 22 Eylül Salı günü düzenlenen Zoom etkinliği Odanın Youtube kanalından canlı olarak da yayınlandı. Etkinlik kaydı Ankara Tabip Odasının kanalından izlenebilir.

Toplantının genel konusu İşyerlerinde COVID19 İzlemi idi. Bu konu ile ilgili olarak Güncellenen izolasyon/bulaştırıcılık dönemi protokolleri, İşyerlerinde COVID-19 tanı ve tarama testleri, İşyerlerinde aşılama önerileri başlıkları anlatıldı. Toplantı esnasında gelen sorular da cevaplandırıldı.

İşyerlerinde COVID19 İzlemi toplantısı, Ankara Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından düzenlenmişti. Moderatörlüğünü ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonundan Sayın Dr. Selçuk ÇELİK‘in yaptığı toplantıda konuşmacı, TTB COVID-19 İzleme Kurulu’ndan Dr. Özlem Kurt Azap idi.

Hekimlerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda COVID19 ile ilgili güncel bilgiler ışığında için işyerlerinde alınması gereken önlemler gözden geçirildi. Karşılıklı soru cevap ile pekiştirilen bilgilerle işyerlerinde alınması gereken aksiyonlar netleşmiş oldu.

KONULAR: Güncellenen izolasyon/bulaştırıcılık dönemi protokolleri; İşyerlerinde COVID-19 tanı ve tarama testleri; İşyerlerinde aşılama önerileri KONUŞMACI: Dr. Özlem Kurt Azap (TTB COVID-19 İzleme Kurulu) MODERATÖR: Dr. Selçuk Çelik (ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kom.) YAYIN TARİHİ: 22 EYLÜL 2020

Profesör Doktor Özlem Kurt Azap Kimdir?

Profesör Doktor Özlem Kurt Azap, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanıdır. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesidir. 2010-2012 dönemi TTB Merkez Konseyi Üyesidir. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda görev almaktadır.

İşyerlerinde Covid19 İzlemi

İşyerlerinde alınması gereken önlemler ve risk değerlendirmeleri ile ilgili yazılarımıza bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Ayrıca COVID19 yönetimi ve HES uygulaması hakkında da daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Ergometri.com olarak COVID19’un işyerlerinde yönetimi ile ilgili yapmış olduğumuz Zoom etkinliklerini kayıtlarına Youtube Kanalımızdan izleyebilirsiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.