İşyerinde COVID19 Yönetimi – Madde Madde

İşyerinde COVID19 testi yaptıran veya teması olan çalışanlar için alınması gereken tedbirleri bu yazımızda değineceğim.

İşyerinde COVID19 ile karşılaşılabilecek durumlar ve alınması gereken önlemler şöyledir:

Semptomu var Test Yapılmadı ise:

Semptomları nedeniyle ilgili sağlık kurumuna yönlendirilir:

Sağlık kurumu test yapma gereği duyarsa, test sonucu gelene kadar karantinaya alınır. Test sonucu geldiğinde;

Test Sonucu Pozitif ise, test sonucundan itibaren 14 gün izole edilmeli. (Karantinaya alınır. Sağlık Bakanlığı güncel rehberine göre testi pozitif gelenler için 10 gün karantina süresini yeterli görmüştür.)

Test sonucu negatif gelirse veya Sağlık kurumu test yapma gereği duymazsa, semptomları geçene kadar karantinaya alınır. (izole edilir.)

Sağlık kurumuna gittiği halde çalışabileceği söylenirse, top işveren ve işyeri hekimin elindedir. Bu çalışanları işyerine sokmamak en doğru karar olur. COVID19 üst solunum yolu rahatsızlığı belirtileri ile aynı özellikleri gösterdiğinden, COVID19 atlanabilir. Dikkatli olmak lazım.

COVID19 Testi Verdi ama Rapor Verilmedi ise:

Rapor sonucu çıkana kadar işyerinde bulunmaması gerekiyor.

COVID19 Antikor Testi Pozitif ise:

Çalışan ileri/kesin tanı testi olan PCR Testi için yetkili sağlık kurumuna yönlendirilir.

COVID19 PCR Testi Pozitif ise:

Çalışan kesin olarak hastadır. Testin verildiği günden itibaren 5 gün öncesinde temas ettiği kişiler belirlenmeli ve 14 günlük (Sağlık Bakanlığı 10 gün diyor.) izolasyon/karantina sürecine alınmalı.

Semptomu olsa da olmasa da alışanın kendisi testin verildiği günden itibaren 10 gün izole olması / karantinada durması gerekir. Eğer hastanede tedavi gördüyse karantina süresi 14 güne tamamlanmalıdır.

PCR Testi Yaptık Sonucu Bekliyoruz:

Test pozitifmiş gibi davranmak ve test sonucu çıkana kadar karantinada tutmak gerekir.

korona testi

PCR Testi Negatif ise:

PCR testi, o anki hastalık durumunu gösterir. Testin alındığı gün, alınma şartları ve alınma tekniği test sonucunu direk olarak etkiler. Dolayısıyla PCR testinin pozitif gelmesi aktif olarak hasta olduğunuzu gösterir. Ancak PCR Testin negatif gelmesi, önümüzdeki bir kaç gün içinde hasta olmayacağınız anlamına gelmez.

COVID19’lu biri ile Temaslı ise:

Çalışan COVID19’a yakalanmış birisi ile temas ettiyse, temas ettiği tarihten itibaren 14 gün (Sağlık Bakanlığı 10 gün diyor.) karantinaya alınması / izole edilmesi gerekir.

Temaslı olduğu kişinin testinin daha önceki bir tarihte pozitif olduğunu öğrenenler, testin pozitif geldiği tarihten itibaren 14 güne tamamlayacak şekilde karantinaya alınmalı.

COVID19 Hastası değil ama Şüpheli biri ile Temas Var ise:

Temaslı kişi test verdiyse, test sonucu beklenir. Bu sürede çalışan karantina da kalır.

Temaslı kişi test vermediyse, kişi kendini takip eder. Kendini karantinaya alması önerilir. Herhangi bir semptom tespit edilirse en yakın sağlık kurumuna başvurması istenir.

Temaslı Takibi >>>

COVID19 Hastası ile Temas Var Ama PCR Testi Yaptırdık, Sonuç: Negatif

COVID19 olduğunu bilinen biri ile temas eden çalışanın PCR testi yaptırınca çıkan sonucunun Negatif gelmesi, çalışanın hasta olmadığı anlamına gelmez. (Pozitif gelseydi, hasta derdik!) Dolayısıyla çalışanın 14 gün boyunca kendini karantinaya alması ve kendini takip etmesi uygun olur.

COVID19 Antikor Testi Negatif ise:

Antikor testlerinin pozitif olması durumunda hastalık durumundan söz edilebilir. Ancak Antikor testi negatif ise hasta değilsin demek yanlış olur. Antikor testlerinin negatif sonuçlarının bir anlamı yoktur. Tarama amaçlı kullanılamazlar.

15 dakikalık Antijen Testleri:

Pozitif çıkması anlamlıdır. Hasta olduğunuzu gösterir, PCR testi yaptırarak doğruluğunu göstermek gerekir.

Negatif çıkarsa muhtemelen hasta değilsinizdir. Yakın temas varsa kendinizi 14 gün izole etmeniz uygun olur.

COVID19 PCR Testi Negatif Geldi ama Hastane Tomografi ile COVID19 Hastasısın dedi ise:

Çalışan COVID19 hastasıdır. İşyerinde ve yakın çevresinde buna göre filyasyon işlemi yapılır. Çalışan tanı konduktan sonra 14 güne kadar karantinada tutulur. (Sağlık Bakanlığı 10 gün diyor.)

COVID19 Hastaları veya Yakın Temaslılar Ne Zaman işe Dönebilir?

İşyerinde COVID19 olduğundan şüphelenilen tüm çalışanlar en yakın sağlık kurumuna yönlendirilmelidirler.

Filyasyon

COVID19 ile temas edenlerin karantina sürecini takip eden ekibe filyasyon ekibi denir. Bu ekipler il/ilçe sağlık müdürlüklerine bağlı olarak çalışır, teşhisi koyan sağlık kurumu ile bağlantılı değillerdir.

Dolayısıyla temaslı olan çalışanın sağlık raporu alması için Aile Hekimine veya Hastaneye gitmesine gerek yoktur. Bu rapor, COVID19 olduğu tespit edilen hastanın verdiği beyana göre İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce sistem üzerinden verilmektedir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.