işyerinde Tetanoz Bağışıklaması

işyerinde tetanoz yapılır mı? Çalışanlar aşılanmalı mıdır? İşyeri hekimi işyerinde tetanoz aşısı yapar mı? Tetanoz aşısını işveren mi karşılar? Müfettiş denetler mi? Bağışıklama süreci nasıl olmalıdır? Aşıyı kim uygular? Hangi çalışanlara aşı uygulanmalıdır?

İş sağlığı uygulamaları kapsamında işyeri hekiminin sorumlu tutulduğu hususlardan biri de çalışanlara “bağışıklama” çalışması yaptırılmasıdır. Güncellenen mevzuatımız bu bağışıklama çalışmalarını işyeri hekimlerinin insiyatifine bırakmıştır. (işyeri hekiminin sağlık gözetim görevi)

2012 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yapılan yeni düzenlemeyle İSG Tüzüğü kalkmıştır. Bu tüzükle yaptırılması gerektiği vurgulanan aşı yeni düzenlemede İş Yeri hekiminin Görev, Yetki ve Sorumluluğunu bildiren yönetmelikte “bağışıklama” ile ilgili olarak:

Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak.

Madde 9, İşyeri Hekiminin Görevleri; c) Sağlık Gözetimi; 8. Bent

şeklinde vurgulanmıştır.

Bağışıklamanın hangi etkenlere karşı, nasıl ve nerede yapacağı ile ilgili ayrıca bir hüküm bulunmamaktadır. Bunlar tamamen “bağışıklama çalışması” olarak geçilmiş böylece her türlü yetki ve karar hekime bırakılmıştır. Bu durumda uygulama esnasında şu durumlarla karşılaşmaktayız:

tetanoz aşı

Kimleri aşılamak gerekir? İstisna tutulması gerekenler? Mutlaka aşı yaptırılması gereken iş kolları nelerdir?

Tetanoz hastalığı ile ilgili daha önce bu yazımızda bilgilendirme yapmıştık. Ayrıca tetanoz aşısının özellikleri ve kimlere yaptırılması gerektiği ile ilgili de bilgi paylaşmıştık. Tetanoz ve diğer bağışıklama uygulamalarına yapılacak olan risk değerlendirmesine göre karar vermek gerekir. Tetanoz tüm erişkinlere uygulanması gereken bir aşıdır. Aşıyı uygulamadan önce çalışanlar aşı hakkında bilgilendirilmelidirler.

Aşının maliyetini kim karşılar? Aşıyı kim temin eder?

Güncel mevzuatımız iş sağlığı kapsamında yapılan tüm faaliyetlerin işveren tarafından karşılanması gerektiğini belirtmektedir:

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

6331 sayılı İSG Kanunu; 4ncü Madde İşverenin Yükümlülüğü; 4ncü Fıkra

Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

6331 sayılı İSG Kanunu; 15inci Madde Sağlık Gözetimi; 4ncü Fıkra

Dolayısıyla işveren aşıyı temin etmekle yükümlüdür.

işyerinde Tetanoz Aşısını Kim Nerede Uygulayabilir?

Aşının işyeri hekimi tarafından uygulanması açık değildir. Bağışıklık çalışması kapsamında aşıyı işyeri hekimi yapar demediği gibi yapmaz da dememektedir. Ama diğer taraftan kanunun geneline bakıldığında işyeri hekiminin görevi tespit ve takip yapmaktır.

Yani dolayısıyla işyeri hekimi uygulayıcı değil, aşının yaptırılıp yaptırılmamasının takibinden sorumludur.

(Kendi kanaatim)

İşyeri hekiminin Aşı için izlemesi gereken yol

Tüm çalışanlara mutlaka Tetanoz aşısı yaptırılması gerekir. Tetanoz aşısı yaptırılması gerekenler tespit edilerek bu kişiler işverene yazılı olarak (mail veya İSG kurulu kararı veya tespit öneri defteri ile) bildirilmelidir.

İşveren tarafından aşılar temin edilip aşı uygulanacak yer ve aşıyı uygulayacak personel organize edilir. Aşı uygulanan her çalışan için aşı kartı talep edilir.

Aşı uygulanacak yerin aşı uygulaması esnasında veya hemen sonrasında olası beklenmeyen bir duruma karşı “acil müdahale etme” kabiliyetinde bir yer olması önemlidir. Aşı uygulaması esnasında anaflaktik şok riskine karşı acil müdahale kitleri ile ambu, laringoskop ve hatta CPR cihazı bulunması; her an hasta nakli için ambulans bulundurulması uygun olacaktır.

Aşı uygulaması öncesinde çalışanların bilgilendirilmesi ve onamlarının alınması çok hassas bir konudur. Her işe girerken Tetanoz aşısı yaptırılmalı mıdır?

ÇSGB Denetiminde Aşı Sorarlar Mı?

Daha önceki mevzuatta İSG Tüzüğünde çalışanlara aşı yaptırılması ayrıca ve net olarak (Madde 86) belirtildiği için, denetime gelen müfettişler bunu iş sağlığı hizmeti kapsamında yapılıp yapılmadığını denetleyebilirler, yaptırılmadıysa bunu (bu maddeye dayandırarak) bir eksiklik olarak işleyebilirlerdi.

Güncel mevzuatla aşı yapma (bağışıklama çalışmaları) takdiri işyeri hekimi insiyatifine bırakıldığı için bu uygulamanın yaptırılması zorunluluğu da ortadan kalkmış olmaktadır. Ancak işyeri hekimi risk değerlendirmesini yapıp, aşı yaptırmayı uygun görürse aşı yaptırabilir. (Tüm çalışanlar için aşının yaptırılmasını öngörüyorum.) Yaptırmaya da bilir!

Aşı yaptırmadıysa müfettişler dahil kimse “sen niye aşı yaptırmıyorsun” diye sorgulayamaz! Sorgulanabileceği tek yer, herhangi bir tetanoza yakalanma durumunda bu davaya bakacak olan iş mahkemeleridir ki burada da hak talep edebilmek için tetanoz mikrobunun işyerinden kapıldığının ortaya konması gerekir.

İşyeri hekimi uygun görmese veya aşı yaptırmak istemese bile işveren dilerse kendisi yine de çalışanlarına (onam aldıktan sonra) aşı uygulatabilir.

Fatih Hakan ÇAM
İşyeri Hekimi
Ekleme Tarihi: 10.01.2019
Güncelleme Tarihi: 28.10.2019

işyerinde Tetanoz Bağışıklaması” ile ilgili 0 görüş

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.