hekim steteskop

Kamuda işyeri hekimi görevlendirmeleri

Kamuda işyeri hekimi görevlendirmesi nasıl olur? Kamuda işyeri hekimi nasıl görevlendirilir? Kamuda işyeri hekimi olmak için ne yapmak lazım? Kamu kurum ve kuruluşlarında işyeri hekimi nasıl olunur? Kamuda işyeri hekimi ne kadar kazanır? Kamu işyeri hekiminin görevleri nedir? Kamu işyeri hekimi sorumlulukları nedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışanlar arasında işyeri hekimi olma niteliğini haiz personel varsa gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek

  • çalışmakta oldukları kurumda
  • veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir.

Kamuda görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme yapılır. Bu ödemeden damga vergisi kesintisi yapılır. Bu ödemelerde aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler için ödeme yapılmaz.

Kamu sağlık hizmetlerinde tam süreli çalışmaya ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilmelerinde ve hizmet verilen işyerlerinde çalışanlarla sınırlı olmak üzere görevlerini yerine getirmelerinde, diğer kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz.

İşyeri Hekiminin Sorumlulukları

İşyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

İşyeri hekiminin hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.

Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekiminin yetki belgesi askıya alınır. (İSG Kanunu, Madde 8)

İşyeri Hekiminin Sorumlulukları

İşyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

İşyeri hekiminin hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.

Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekiminin yetki belgesi askıya alınır. (İSG Kanunu, Madde 8)

İşyeri Hekimi – ISG Kanununa Göre >>>

İşyeri Hekiminin Görevleri >>>

Dr. Fatih Hakan ÇAM
İşyeri Hekimi

Yayım Tarihi: 10.07.2017
Güncelleme Tarihi: 30.09.2017