Rehber

Kimyasal Maruziyet in Biyolojik olarak İzlenmesi için Yapılması Gereken Tetkikler

Kimyasallarla çalışanlarda kimyasal maruziyet i tespit etmek için kişisel ölçümleri yapılabilir. Bunun için öncelikle uğraşılan/kullanılan kimyasal maddenin MSDS’i kontrol edilerek madde içeriği tespit edilir ve bu maddelere göre kanda veya idrarda aşağıdaki ölçümler yaptırılarak çalışanın kişisel maruziyeti ortaya konabilir.

İnorganik ve Organik Metal Maddeler:

Alüminyum: Alüminyum Serum < 1 μg/100 ml; Alüminyum İdrar < 50 μg/g kreatinin

Antimon: Antimon İdrar < 1 μg/g kreatinin

Arsenik: Total arsenik İdrar < 40 μg/g kreatinin

Azot oksit: N2O İdrar 60 μg/g kreatinin

Bakır: Bakır İdrar < 50 μg/g kreatinin; Bakır Serum < 0.14 mg/100 ml

Baryum: Baryum İdrar < 15 μg/g kreatinin; Baryum Kan < 0.8 μg/100 ml

Berilyum: Berilyum İdrar < 2 μg/g kreatinin

Civa (inorganik): Civa İdrar < 5 μg/g kreatinin; Civa Kan < 1 μg/100 ml

Metilcıva: Civa Kan < 1 μg/100 ml

Çinko: Çinko İdrar < 0.9 mg/g kreatinin; Çinko Serum < 170 μg/100 ml

Flor: Flor İdrar < 0.5 mg/g kreatinin

Gümüş: Gümüş İdrar < 1 μg/g kreatinin; Gümüş Serum < 0.5 μg/100 ml

Kadmiyum: Kadmiyum İdrar < 2 μg/g kreatinin; Kadmiyum Kan < 0.5 μg/100 ml 0.5 μg/100 ml

Krom VI (Çözünen bileşikleri): Krom İdrar < 1 μg/g kreatinin

Kobalt: Kobalt İdrar < 2 μg/g kreatinin; Kobalt Kan < 0.2 μg/100 ml; Kobalt Serum < 0.05 μg/100 ml

Kurşun: Kurşun Kan < 25 μg/100 ml; Kurşun İdrar < 50 μg/g kreatinin; Kurşun İdrar < 600 μg/24 saat

Manganez: Manganez İdrar < 3 μg/g kreatinin; Manganez Kan < 1 μg/100 ml

Nikel (çözünen bileşikler): Nikel İdrar < 2 μg/g kreatinin

Selenyum: Selenyum Serum < 15 μg/100 ml; Selenyum İdrar < 25 μg/g kreatinin

 

Organik Maddeler:

Alifatik and Alisiklik Hidrokarbonlar

n-Hekzan: 2-Hekzanol İdrar 0.2 μg/g kreatinin; 2,5-Hekzanedion İdrar 2 mg/g kreatinin İlk çalışma gününün
sonunda ve 4 mg/g kreatinin Çalışma haftasının sonunda

Siklohekzan: siklohekzanol İdrar 3.2 mg/g kreatinin

Benzen: Fenol İdrar < 20 mg/g kreatinin; Benzen Kan < 2 μg/100 ml

Toluen: Hippurik asit İdrar < 1.5 g/g kreatinin; ο-Kresol İdrar < 0.3 mg/g kreatinin; Toluen Kan 0.05 mg/100 ml

Etil benzen: Mandelik asit İdrar 1 g/g kreatinin; Etil benzen Kan 0.15 mg/100 ml

Stiren: Mandelik asit İdrar 800 mg/g kreatinin; Fenil glioksilik asit İdrar 250 mg/g kreatinin; Stiren Kan 0.1 mg/100 ml

Ksilen: Metil hippurik asit İdrar 1.5 g/g kreatinin

Polisiklik hidro karbonlar: 1-Hidroksipiren İdrar < 2 μg/g kreatinin (< 1 μmol/mol kreatinin)

Halojenli Hidrokarbonlar:

Vinil klorid: Tiyodiglikolik asit İdrar < 2 mg/g kreatinin

Trikloroetilen: Trikloretanol İdrar 150 mg/g kreatinin; Triklorasetikasit İdrar 75 mg/g kreatinin

Tetrakloretilen: Tetrakloretilen Kan 100 μg/100 ml Etkilenmeden 16 saat sonra; Tetrakloretilen İdrar 70 μg/g kreatinin Etkilenmeden 16 saat sonra

Halotan: Trifloroasetik asit İdrar 10 mg/g kreatinin

Amino ve nitro türevleri

Trietilamin (TEA): TEA+TEA-azotoksit İdrar 60 mg/g kreatinin Eğer (ortam ölçümü) TWA: 2.5 ppm ise

Dimetilamin (DMEA): DMEA+ DMEA-azotoksit İdrar 90 mg/g kreatinin

Anilin: ρ-aminofenol İdrar 30 mg/g kreatinin; Methemoglobin Kan < % 2

Alkoller

Metanol: Metanol İdrar < 2.5 mg/g kreatinin; Formik asit İdrar < 60 mg/g kreatinin

Aseton: İdrar < 2 mg/g kreatinin

Glikoller

Etilen glikol: Okzalik asit İdrar < 50 mg/g kreatinin

Ketonlar

Aseton: Aseton İdrar < 2 mg/g kreatinin; Aseton Kan < 0.2 mg/100 ml

Siklohekzanon: Siklohekzanol İdrar 20 mg/g kreatinin

Metiletilketon: Metiletilketon İdrar 2.5 mg/g kreatinin

Metil-n-butilketon: 2,5-Hekzanedion İdrar 4 mg/g kreatinin Çalışma haftası sonunda

Metilizobutil keton: Metilizobutil keton İdrar 0.5 mg/g kreatinin

Diğerleri:

Furfural Furoik asit İdrar < 65 mg/g kreatinin

Dimetilformamid: N-metilformamid İdrar 30 mg/g kreatinin; Dimetilformamid Kan 0.15 mg/100 ml; N-metilformamid Kan 0.1 mg/100 ml; N-asetil-S-(N-metil karbamoyl) sistein İdrar 40 mg/g kreatinin

Akrilamid: S-(2-Karboksietil sistein İdrar ???

Maleik anhidrit: Maleik asit İdrar < 1.5 mg/g kreatinin

Fenol: Fenol İdrar < 20 mg/g kreatinin

Boğucular (Asfiksiyanlar)

Karbonmonoksit: Karboksi hemoglobin Kan < % 1; Karbonmonoksit Kan < 0.15 ml/100 ml

Siyanürler ve alifatik nitriller: Tiyosiyanat İdrar < 6 mg/g kreatinin; Siyanür Kan < 10 μg/100 ml sigara içiyorsa: < 50 μg/100 ml

Özel bileşikler dışında Methemoglobin oluşturan maddeler: Methemoglobin Kan < % 2

Pestisitler:

Organofosforlar ve Karbamat insektisitler: Kolinesteraz Alyuvar % 30 inhibisyon; Kolinesteraz Plazma % 50 inhibisyon; Kolinesteraz Tam kan % 30 inhibisyon; Dialkilfosfataz İdrar ??

Paration: p-Nitrofenol İdrar 0.5 mg/g kreatinin

Karbaril: 1-Naftol İdrar 10 mg/g kreatinin

DDT: DDT+DDE+DDD Kan < 10 μg/100 ml

Dieldrin: Dieldrin Kan < 1 μg/100 ml

Hekzaklorobenzen: Hekzaklorobenzen Kan < 0.3 μg/100 ml

Dinitroortokresol: Dinitroortokresol Kan 1mg/100 ml

Etilenoksit: Etilenoksit Kan 0.8 μg/100 ml

ÇSGB’nın İSGİP ait Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetim Rehberinden alıntıdır. Kimyasal maruziyet –

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.