Yeni Koronavirüs İş Kazası Olur mu?

Yılın başından beri tüm dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs hakkında herkes bir çok şeyi yazıp çizdi. Alınması gereken önlemler ve hastalığa yakalandıktan sonrası yapılması gerekenler sürekli güncellenerek konuşuluyor, tartışılıyor. Henüz ülkemizde vakaa görülmese de ihtimaller virüsün Türkiye’ye bir kaç ay içinde yayılabileceği şeklinde.

Sitemizde Covid-19 için işyerlerinde yapılması gereken hazırlıklarla ilgili bir yazı paylaşmıştık. Ayrıca yine Koronavirüsü nden korunmak için El Yıkaması ve bu yıkamada kullanılması gereken antiseptiklerin/dezenfektanların neler olduğunu referanslarıyla beraber anlatmaya çalışmıştık.

Peki tüm bu önlemlere rağmen işyerinde tespit edilecek olan

Koronavirüs vakaası İş Kazası sayılır mı?

Öncelikle iş kazası tanımını yeniden gözden geçirelim:

İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı ifade eder.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu – Tanımlar başlıklı 3ncü Maddesi g bendi:

İş kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13ncü Maddesi

Belirli bir zarara ya da yaralanmaya neden olan beklenmeyen ve önceden planlanmamış bir olaydır.

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)

Önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinaların, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır.

WHO (Dünya Sağlık örgütü)

Bu tanımlardan sonra hastalığın/kazanın işyerinde nasıl vukuu bulacağı ihtimallerini de değerlendirmek lazım.

Muhtemelen işyerinde alınması gereken her türlü önlem alınmış olsa dahi, salgın bir başladı mı, herkesi etkileyeceğinden işyerlerinde de ne yazık ki Koronavirüsü ile enfekte çalışanlar bir şekilde tespit edilecektir.

koronavirüs 2019

Ancak bu tespit direk olarak çalışanın alnında yazmayacaktır. Koronavirüs belirtileri olan özellikle yüksek ateş, halsizlik ve kırgınlıkla işyeri sağlık birimine müracaat eden çalışanın sevk edileceği yetkili sağlık kurumu tarafından sonradan (gerekli muayene ve tetkikler yapıldıktan sonra) bu grip belirtisi semptomların aslında Koronvirüs enfeksiyonundan kaynaklanmış olduğu tespit edilmiş olacaktır.

Koronavirüs iş kazası mı?

Bu noktada aslına bakılırsa işverenin takibi ve ilgili sağlık kurumunun tutumu çok önemlidir. Hasta çalışan, grip benzeri bulgularla dahi “işyerinden” sağlık kurumuna sevk edildiyse; sağlık kurumu durumu basit bir ÜSYE (influenzadan kaynaklı) bile olsa aslında SGK Kanunu’na göre SGK’ya “iş kazası” olarak bildirmek zorundadır.

Ancak ülkemizde maalesef henüz bu işyerinden sevk edilmiş olan ateş/grip vakaaları sağlık kurumları tarafından iş kazası olarak kaydedilmediği için beklenen koronavirüsü salgını sürecinde yine atlanması muhtemeldir.

İşveren Yükümlülüğü

İş Kazalarında işveren/vekili, genel kanı olarak hastane iş kazası olarak rapor tutmadığı/bildirmediği sürece çoğu vakaayı iş kazası olarak bildirmemektedir. Ancak çok ciddi gün kayıplı veya ölümlü vakaalar “iş kazası olarak bildirilmektedir.

Yukarıda bahsettiğimiz ateşli grip semptomlarının tespit edildiği bir çalışanın hastaneye sevk süreci işveren tarafından takip edilmelidir. Koronavirüsü tanısı konduğu anda bu durumu iş kazası olarak bildirmelidir. Çünkü Koronavirüsü her ne kadar işyerindeki ,işin yürütümünden kaynaklanan bir hastalık/kaza olmamış bile olsa SGK Kanununun 13ncü maddesi a bendine göre “Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada” tespit edilen bir durum olduğu için SGK bunu iş kazası olarak kabul edebilir.

Sağlık kurumundan bir bildirim olmasa bile hayati/maddi kayba uğrayan işçi veya yakınları bir avukatla hak iddia ettiğinde bu maddeye olayın “iş kazası” olduğu öngörülebilir.

İşveren tarafından Koronavirüs tespit edildikten sonra alınması gereken tedbirler! >>>

Dr. Fatih Hakan ÇAM

Güncelleme: 03/03/2020

Bir Cevap Yazın