Kronik Hastaların İşe Dönüşleri (COVID19 Sürecinde)

Kronik hastalar, Mart ayından bu yana işyerlerinden izole edilmişlerdi. Bunun nedeni aynı tarihte çıkan iki farklı genelge idi.

Birinci genelge İç İşleri Bakanlığı’nın İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik hastalığı olanların sokağa çıkmamalarını belirten genelgeydi. Bu genelgeye göre kronik hastaların sokağa çıktıkları tespit edilirse idari para cezası uygulanacaktı.

13 Mart’da Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge ise kamuda görevli kronik hastaların idari izinli sayılması ile ilgili bir genelgeydi.

Kronik Hastalar Arasında Ne şekilde bir Ayrım yapılabileceği ile ilgili yazımıza göz atabilirsiniz. >>> Kronik hastaların kademelendirilmesi

TOPLANTI: 04 Haziran 2020 Perşembe Saat: 21:00 Konu: Kronik Hastaların İşe Dönüş Süreçlerinin Hukuki ve Sosyal Güvenlik Boyutu ile Değerlendirilmesi

Özel sektör işyeri hekimleri olarak bizler bu süreçte sokağa çıkma yasağına tabii olan kronik hastalığı olan çalışanları tespit etmek ve bunları işverene bildirmekle yükümlü idik. Çalıştırılıp çalıştırılmaması sorumluluğu işverendedir, düşüncesindeyim. Biz sadece rehberlik görevimiz kapsamında, işverene riskleri bildirmekle yükümlüyüz.

28 Mayıs Cumhurbaşkanı Konuşması

Cumhurbaşkanımızın 28 Mayıs günü kabine toplantısı sonrası yapmış olduğu açıklamalarla, 1 Haziran’dan itibaren Kamuda çalışan kronik hastaların çalışabilme durumlarının ilgili kurumlarca karar verilerek hareket edilebileceğini bildirdi.

Bu durumla ilgili henüz (29.05.2020) bir genelge yayınlanmadı.

Özel sektör için ise bir durum açıklanmadı. Kanaatim, Mart ayında yayınlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi iptal edilirse veya sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirilirse Kronik Hasta olan çalışanların işe gelmelerinin önündeki engelin de kalkacağıdır. Bu durumda işveren bu çalışanların işe gelmelerini isteyebilir. İşe başlamadan önce “işe dönüş muayenesi” talep edebilir!

Kronik Hastaların İşe Dönüşleri

işe dönüş formu

Kronik hastaların işe dönüş işlemlerinin nasıl olacağı ile ilgili daha önce sitemizden de yazmıştık. Bu konuyla ilgili 22 Mayısta yaptığımız toplantıda bu sürecin nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili detaylı bilgiler vermiş ve formlar paylaşmıştık! (TOPLANTI ÖZETİ ve FORMLAR)

Burada da kısaca anlatmak gerekirse;

Kronik hastaların işe dönebilmeleri için öncelikle sokağa çıkma yasağının kalkmış olması gerekir.

Yasak kalktıysa işe dönmeden önce tüm çalışanların doldurmasını istediğimiz şu anketin doldurularak değerlendirilmesi uygun olur! (Bu anketin nasıl değerlendirileceğini bu yazımızda paylaşmıştık)

İkinci husus, kronik hastaların basamaklandırılarak işe başlatılması için hastalık risk değerlendirmelerinin yapılması gerekir. Bu basamaklandırma da hastalığının ne olduğu, hastalığının ne durumda olduğu ve hastalığının COVID19 nedeniyle ciddi anlamda engelleyip engelleyemeyeceğinin tespiti gerekir.

Dolayısıyla, astım, KOAH, DM, HT… gibi hastalıkların değerlendirilmesi; bu hastalardan diyelim ki Hipertansiyonu olanların da genel durumunun değerlendirilmesi gerekir. Regüle HT, işine dönebilir ancak tansiyonu yüksek seyredenlerin mutlaka ilgili uzmana yönlendirmek gerekebilir.

İşe dönecek çalışanlar belirlendikten sonra İşe Başlayacak Tüm Kronik Rahatsızlığı olan çalışanlar için şu prosedür işletilmeli:

  1. Dilekçe ( COVİT-19 Komorbid Riskli personel işe dönüş talep dilekçesi)
  2. Devlet Hastanesinden alınmış “Pandemi Sürecinde Çalışır” ibaresi net bir şekilde yazılmış sağlık raporu (Özel hastane raporları hiç bir şekilde kabul edilmeyecektir. Raporu kabul edilebilir hastaneler: Devlet Hastaneleri, Devlete bağlı Üniversite – EAH.leri, Meslek Hastalıkları Hastanesi) – ÖRNEK RAPORLAR
  3. COVİD-19 İÇİN YÜKSEK RİSKLİ PERSONEL İŞE DÖNÜŞ BEYAN ve ONAM FORMU doldurulması
  4. İŞE DÖNÜŞ MUAYENESİ FORMU doldurulması
  5. Eğitim ve Bilgilendirme verilmesi (İşe Dönüş Sağlık Süreci Bilgilendirmesi ve COVİD-19 KORUYUCU TEDBİRLERİ)
  6. İşyeri Hekimi tarafından Kişiyle ilgili verilen Koruyucu ek tedbirler hususundaki (!) Sağlık Kanaatlarının, İşveren veya vekiline/İK/Personel Md.lüğüne ve çalışanın sıralı İdari Amirine mail yoluyla bildirilmesi.
  7. Kişinin şikayeti ya da talebi olması durumunda ya da Amiri tarafından talep edilmesi durumunda Engelli Kronik Hastalıklı Personel Saha Gözetim Formu doldurulması

Bu süreçlerle ilgili şu formlar kullanılabilir:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.