Kronik Hastalarla İlgili Karar Süreci (Örnek)

COVID19’un normalleşme sürecine girildiği şu günlerde Kronik Hastalığı olan çalışanların durumu ve bu hastaların çalışabilmeleriyle ilgili karar sürecinin nasıl işleyeceği merak ediliyor.

Bu yazı şahsi fikrimi paylaşmak üzere ve örnek olması için yazılmıştır, hiç bir zorunluluğu yoktur. Yazıdan kaynaklı doğabilecek sorumluluk tarafıma ait olamaz.

Koronavirüs hakkında güncel bilgi kaynaklarının paylaşıldığı sayfamıza göz atın >>>

Ben (Dr. Fatih Hakan ÇAM), kronik hastaların işe dönüş yapabilmeleri için öncelikle sokağa çıkma genelgesinin kalkması gerektiğini bununla ilgili yasal bir düzenlemenin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ancak olası bir cezai işlemin yükümlülüğünü alarak çalışanı işe getirmek işverenin takdirindedir.

TOPLANTI: 04 Haziran 2020 Perşembe Saat: 21:00 Konu: Kronik Hastaların İşe Dönüş Süreçlerinin Hukuki ve Sosyal Güvenlik Boyutu ile Değerlendirilmesi

Konuyla ilgili Diğer yazılarımız:

Genelge kalkacak olursa da Kronik hastaların işe dönüşü kademeli olarak yapılmalıdır. Bu durumda işverene bildirmiş olduğumuz kronik hastaları, hastalık durumlarına göre kendi içinde ayırmamız gerekir. Durumu stabil olanlarla komplike olan hastalar belirlendikten sonra işe dönebileceklerin listesi işveren ile paylaşılabilir.

İşe dönmesi uygun görülmeyenler ise COVID19, Pandemisinin gidişatına göre belirlenecek ileri bir tarihte işbaşı yaptırılmak üzere mevcut durumları korunur.

Kronik Hastalar Arasında Ayırım Yapmak

Kronik hastaların işe dönüşlerinden başka, işyeri hekimi olarak hangi kronik hastaların öncelikli olarak işe dönebileceğini de belirlememiz gerekiyor.

Ben bununla ilgili işyerimde bir çalışma yaptım. Kronik hastalığı olanları, maluliyetlerine göre çıkardım. Örnek olarak şöyle bir tablo yaparak bazı şartlar öne sürdüm.

Bu tabloya göre hastalıkları 4e ayırdım:

  1. İşyeri hekimi tarafından direk çalıştırılabilecek çalışanlar.
  2. İşyeri hekimi tarafından belirli tetkik ve muayene sonrası karar verilerek işe başlatılabilecekler
  3. Uzman görüşü alarak karar verilecek çalışanlar
  4. Çalıştırılması ötelenmesi gerekenler.

1. Direk çalıştırılabilecekler:

Aslında herhangi ilaç kullanımını gerektirecek bir hastalığı olmayıp da COVID19 riski öngörülemediği için işyerinden uzaklaştırılan çalışanlar. (Genç ve yaşlı çalışanlar, engellilik durumu nedeniyle riskli sayılanlar…)

Mesela psikiyatrik ilaç kullananlar, DKÇ veya hipoplazi nedeniyle engelli sayılanlar….

2. Tetkik ve Muayene ile çalıştırılabilecekler:

İlaç kullandığı zaman hastalığını kontrol altına tutulabilen hastalardan herhangi bir maluliyeti/engeli olmayanlar.

Tansiyon hastaları için 1 haftalık tansiyon takibi,

DM hastaları için HbA1c ve AKŞ, ALT, AST tetkikleri,

Karaciğer ve kan problemi olanlar için hemogramla beraber Hepatit markerlerı, KC Enzimleri, akut faz reaktanları istenebilir.

Ve diğer kronik hastalıklar için ilgili tetkikler

3. Uzman Görüşü Gerektiren Hastalıklar

Mevcut durumuna işyeri hekimi olarak karar veremeyeceğimiz ancak işe dönmesinin tehlike yaratıp yaratmayacağı konusunda fikir yürütemediğimiz hastalar.

Tek başına Minimal Koroner Arter veya kalp kapak Hastalığı olanlar; ilaç kullandırılmayan sadece takipte olan Chron, ÜK, FMF, Raşitimiz, sakroileit… gibi hastalığı olanlar…

4. Çalışması biraz daha ötelenmesi gerekenler

Komplike kronik hastalığı bulunanlar, tedaviye rağmen değerleri yüksek seyredenler, kronik hastalığı olup aynı sebeple malül/engelli sayılanlar, Üst ve Alt solunum yolu nedenli kronik hastalığı olanlar… gibi

Kronik Hastalarla İlgili Karar Süreci (Örnek)” için bir yorum

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.